Home

Nieuws

'Provincies moeten budget voor waterbeleid uitgeven'

Minister Melanie Schultz van Haegen gaat provincies erop wijzen dat budget dat beschikbaar is voor waterprojecten ook moet worden uitgegeven.

Tijdens een debat in de Tweede Kamer werd de minister gevraagd waarom de middelen die provincies via het plattelandsontwikkelingsplan (POP) beschikbaar hebben voor projecten die gericht zijn op verbetering van de waterkwaliteit niet uitkeren.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts vreest dat het budget straks terug moet naar Brussel, terwijl er zeker initiatieven zijn voor waterprojecten vanuit de agrarische sector. Schultz zegt dat het probleem bij haar bekend is. "Ik heb er al eerder op aangedrongen bij provincies. Ik zal het binnenkort bij de studiegroep water opnieuw onder ogen brengen", aldus Schultz. "Dit is van belang voor succes van het waterbeleid. Provincies moeten er ook aan meedoen, om ervoor te zorgen dat het geld dat voor de sector bestemd is daar ook terechtkomt."

Of registreer je om te kunnen reageren.