Home

Nieuws

Na 10 jaar dralen, bouwvergunning voor varkensstal definitief kwijt

Te lang wachten met de bouw van een stal heeft vervelende gevolgen, dat heeft een melkvee- en varkenshouder uit het Brabantse Zeeland gemerkt. De gemeente trok uiteindelijk de bouwvergunning in.

Terecht volgens respectievelijk de rechtbank Oost-Brabant en de Raad van State.

De zaak speelt al heel lang. De bouwvergunning werd eind 2004 verleend en medio 2006 ingetrokken, omdat er niet gebouwd werd. In maart 2007 werd de boer opnieuw in de gelegenheid gesteld de varkensstal te realiseren, drie jaar later werd die opnieuw ingetrokken om dezelfde reden als in 2006. Opnieuw kreeg de varkenshouder de kans de stal te realiseren, hij moest voor 22 oktober 2013 zijn begonnen met de bouwwerkzaamheden. Een week eerder bleek dat inderdaad het geval.

Maar een half jaar later, bij een controle in mei 2014, bleek dat er sinds dat half jaar geen enkele bouwactiviteit had plaatsgevonden. Tijdens de controle was een aannemer bezig enkele stenen te metselen op de fundering. Een te beperkte activiteit volgens de gemeente. Bij een tweede controle in juni 2014 bleek opnieuw geen enkele bouwactiviteit, waarop de vergunning definitief werd ingetrokken.

Geen zware gevolgen voor bedrijfsvoering

Het argument van de boer dat hij wel degelijk aan de stal heeft gewerkt, is volgens de RvS niet terecht. Het plaatsen van een tweetal kleine muurtjes van vier bakstenen hoog en acht bakstenen lang is in de ogen te weinig om aannemelijk te maken dat alsnog binnen korte termijn gebruik zal worden gemaakt van de verleende bouwvergunning uit 2004.

Ook een schrijven van de Rabobank dat de verdiencapaciteit van het bedrijf onder druk komt te staan zonder de stal, kan de RvS niet overtuigen. De bank spreekt niet over zware gevolgen voor de bedrijfsvoering, dus kon de gemeente in redelijkheid overgaan tot intrekking van de vergunning.

Of registreer je om te kunnen reageren.