Home

Nieuws 1 reactie

Ministerie bereid te kijken naar garantstellingsregeling weerschade

Het ministerie van Economische Zaken is bereid om met de banken en de agrarische sector te praten over een garantstellingsregeling om de boeren en tuinders die getroffen zijn door het extreme weer in Noord-Brabant en Limburg te ondersteunen. Extra financiële middelen zijn er niet beschikbaar, laat een woordvoerder van het het ministerie weten.

"Sinds 2010 trekken we al belastinggeld uit om boeren te helpen bij de financiering van de brede weersverzekering. Er is geen andere sector waar een dergelijke regeling voor is. Dit is echt uniek”, aldus EZ.

In gesprek

Het ministerie benadrukt dat boeren eerst in gesprek moeten gaan met hun bank om zaken te regelen, bijvoorbeeld om een betalingsregeling te treffen. Als hieruit blijkt dat de banken en de sector hierbij ondersteuning nodig hebben, zegt het ministerie bereid te zijn om te praten over bijvoorbeeld een garantstellingsregeling. Het ministerie wil geen extra geld uittrekken om boeren financieel tegemoet te komen, omdat het ministerie de brede weersverzekering al jaren financieel ondersteunt. In Europa hebben verschillende landen vorig jaar wel extra steun uitgetrokken na weerschade. Het ministerie zegt dat Nederland dit niet doet, omdat er al jaarlijks budget beschikbaar is voor de brede weersverzekering.

Stimulans

Het aantal deelnemers aan de brede weersverzekering is laag, maar groeide afgelopen jaren gestaag van 482 in 2010 naar 795 in 2014. Het premiebedrag groeide in dezelfde periode van €4,9 naar €9,6 miljoen. De subsidie is bedoeld als stimulans om op termijn bij een voldoende groot aantal deelnemers een marktconforme verzekering aan te bieden. De belangstelling voor de verzekering is laag, vanwege de hoge verzekeringspremies en de strenge voorwaarden die gelden, voordat er schade uitgekeerd kan worden. De premie voor de brede weersverzekering werd tot en met 2014 voor 75% gefinancierd uit EU-budget. Sinds 2015 is de nationale bijdrage 70% en wordt 30% met EU-geld gefinancierd.

Nationale ramp

Maandag was er crisisoverleg tussen LTO, de verzekeraars en het ministerie over de situatie in het gebied. De LTO-organisaties vragen het kabinet dan ook om de zeer ingrijpende gevolgen te bestempelen als een nationale ramp, zodat de Wet Tegemoetkoming Schades in werking kan treden. LTO schat de schade in de honderden miljoenen. Woensdag brengt staatssecretaris Martijn van Dam een bezoek aan de getroffen regio.

Tweede Kamerlid Jaco Geurts (CDA) heeft staatssecretaris Van Dam om informatie gevraagd over de situatie. Hij wil onder andere weten hoeveel bedrijven verzekerd zijn en of het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen optimaal benut gaat worden en of de wet tegemoetkoming rampen soelaas kan bieden.

Eén reactie

  • a.t.herwijnen

    Je kunt beter in het buitenland schade hebben. Dan staat de overheid meteen klaar met miljoenen. Ook al hebben ze daar geen budget voor gereserveerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.