Home

Nieuws 2 reacties

Mestputten varkenshouders nog vol

Dit voorjaar is beperkt varkensmest opgehaald bij de varkenshouders. De mestputten van de meeste varkenshouders zitten nog gemiddeld halfvol. Rundveemest is wel vrij goed uitgereden.

De mestputten bij de meeste varkenshouders zijn gemiddeld nog halfvol; dit voorjaar is slechts in geringe mate mest bij hen opgehaald. De ophaalbijdragen voor varkensmest zijn gemiddeld anderhalve euro gedaald, naar €22 per kuub.

Rundveemest

Rundveemest is wel vrij goed uitgereden. De ophaalbijdragen voor rundveemest variëren tussen €14 en €18 per ton. Toch kon lang niet alle plaatsingsruimten worden benut voor de afzet van dierlijke mest. Akkerbouwers hebben dit voorjaar relatief veel kunstmest gebruikt. De akkers bleven lang nat, waardoor het uitrijseizoen voor dierlijke mest tamelijk kort was. Daarbij zijn de kunstmestprijzen relatief laag.

Akkerbouwers hebben dit voorjaar relatief veel kunstmest gebruikt. De akkers bleven lang nat, waardoor het uitrijseizoen voor dierlijke mest tamelijk kort was.

Mogelijk nog mestafzet in nazomer, mits graanoogst vroeg valt

Het zal voor de varkenshouders nog lastig worden om de mest afgezet te krijgen. Mogelijk kunnen zij nog mest afzetten in de nazomer mits de graanoogst vroeg valt. Een andere mogelijkheid is mestverwerking maar de bestaande mestverwerkingsroutes zitten momenteel nog ramvol. Daarbij draaien lang niet alle centrales op maximale capaciteit vanwege technische strubbelingen.

Laatste reacties

 • chila

  Varkenshouders hebben mestafzet geregeld via verwerking .
  Dus ruimte genoeg in de mestkelders !!
  Prijs zal wel zakken .

 • exvarkensboer1

  Prijs zotte mestverwerking kan niet duur genoeg zijn!!!!!!!!
  De enige oplossing is; minder dieren is betere prijzen!!!!!!!!!!!!!!!!

Of registreer je om te kunnen reageren.