Home

Nieuws 1 reactie

Kraaien van hanen is geen geluidsoverlast

De hanen op een pluimveehouderij in Woudenberg mogen blijven kraaien, dat oordeelde de Raad van State (RvS) 15 juni jongstleden.

In een eerder stadium was de rechtbank Midden-Nederland tot dezelfde conclusie gekomen.

Nachtrust

Twee buren, die op zo'n 50 meter afstand wonen van het bedrijf, hadden een zaak aangespannen, omdat ze in hun nachtrust gestoord worden.
Op het pluimveebedrijf worden tussen de 22.000 en 25.000 hennen en 2.000 hanen gehouden. De buren hadden aan de gemeente Woudenberg gevraagd handhavend op te treden in verband met geluidsoverlast. Maar dat weigerde de gemeente, omdat volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer de geluidsnormen niet worden overtreden. Tot die conclusie komt de RvS ook.

Geluid dat pluimvee veroorzaakt in de stallen moet buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de geluidsoverlast volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, aldus RvS.<br /><em>Foto: Henk Riswick </em>
Geluid dat pluimvee veroorzaakt in de stallen moet buiten beschouwing blijven bij de beoordeling van de geluidsoverlast volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer, aldus RvS.
Foto: Henk Riswick

'Pluimvee valt niet onder installaties'

De rechtbank Midden-Nederland heeft volgens de RvS terecht gesteld dat het geluid dat pluimvee veroorzaakt in de stallen buiten beschouwing moet blijven bij de beoordeling van de geluidsoverlast volgens het Activiteitenbesluit milieubeheer. Pluimvee valt namelijk niet onder het begrip 'vast opgestelde installaties en toestellen', ook al heeft de wetgever niet gedefinieerd wat onder dat begrip moeten worden verstaan.

Zowel de rechtbank als de RvS zijn van mening dat het Activiteitenbesluit niet de ruimte biedt het geluid dat dieren veroorzaken aan te merken als geluid veroorzaakt door opgestelde installaties en toestellen.

Bescherming tegen geluidsoverlast

Het argument van de bezwaarmakers, dat ze door deze zienswijze als omwonenden nauwelijks bescherming hebben tegen geluidsoverlast, schuift de RvS ook terzijde. Het is volgens het rechtscollege een bewuste keuze van de wetgever geweest om bij agrarische bedrijven alleen te kijken naar het geluid dat veroorzaakt wordt door vast opgestelde installaties en toestellen.

Eén reactie

  • wienbemelmans

    Als ze er last van hebben moeten ze verhuizen ,je hebt van die zeikers die overal last
    van hebben.

Of registreer je om te kunnen reageren.