Home

Nieuws

Kamer wil zegje doen over handelsverdragen

De Tweede Kamer eist meer zeggenschap bij de goedkeuring van de handelsverdragen met Canada (CETA) en de Verenigde Staten (TTIP).

Het parlement vraagt de regering op verschillende punten, onder andere waar het gaat om bescherming van gevoelige sectoren en het aanpassen van milieunormen, rekenschap te geven van de Nederlandse belangen en het parlement daarbij te betrekken. Oproepen om op voorhand niet in te stemmen met het CETA-verdrag, te stoppen met de TTIP-onderhandelingen, of om het onderhandelingsmandaat voor TTIP van de Europese Commissie ter discussie te stellen haalden geen meerderheid.

Lees meer over CETA en TTIP.

Of registreer je om te kunnen reageren.