Home

Nieuws

Kamer wil vrijstellingslijst voor jacht niet aanpassen

De Tweede Kamer wil de vrijstellingslijst voor jacht op wilde dieren die schade veroorzaken niet wijzigen, ondanks pogingen van PvdD, CDA en SGP om dit wel te doen.

Marianne Thieme (PvdD) diende een motie in om de vos van de vrijstellingslijst voor jacht te halen, omdat deze diersoort volgens haar niet in alle provincies schade veroorzaakt. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken zegt dat hij bereid is dit te doen, als er een Kamermeerderheid voor is. Dit blijkt echter niet het geval.

CDA-Kamerlid Jaco Geurts en SGP-Kamerlid Elbert Dijkgraaf dienden een motie in om de grauwe gans op de landelijke vrijstellingslijst te zetten, omdat deze diersoort veel schade veroorzaakt. Afgelopen jaar keerde het Faunafonds €8,6 miljoen uit aan vergoeding voor schade die door grauwe ganzen is veroorzaakt. Van Dam zegt dat een landelijke vrijstelling niet nodig is, omdat de diersoort niet in alle provincies schade veroorzaakt. Provincies kunnen zelf beslissen of op de grauwe gans mag worden gejaagd. De motie werd aangehouden.

Geen jachtverbod Natura 2000-gebieden

Het verzoek van Thieme om een jachtverbod in te stellen in Natura 2000-gebieden werd ook niet ingewilligd. Van Dam zegt dat per gebied wordt gekeken of jacht toegestaan is. Dit wordt vastgelegd in de beheerplannen. Thieme kreeg geen meerderheid voor de motie.

Of registreer je om te kunnen reageren.