Home

Nieuws 6 reacties

Kamer verdeeld over fosfaatrechtenstelsel na fors hogere fosfaatproductie

De Tweede Kamer reageert verdeeld op de forse overschrijding van het fosfaatplafond door de veehouderij. Linkse partijen willen extra maatregelen, terwijl CDA en SGP vinden dat Van Dam te streng wil ingrijpen op een incident. Bij strengere maatregelen moet de grondgebonden melkveehouderij worden ontzien, vinden PvdA en ChristenUnie.

PvdA: 8% niet heilig

PvdA-Kamerlid Sjoera Dikkers is geschrokken van de cijfers. “Maatregelen zijn echt nodig. We hadden dit beter eerder in een keer goed kunnen regelen”, vindt ze. Extra maatregelen zijn volgens Dikkers onontkoombaar. De toegezegde maximale afroming van 8% is wat de PvdA betreft niet heilig. “We moeten gewoon naar minder dieren in dit land, of we het nu willen zien of niet. Wel staat vast dat de grondgebonden bedrijven ontzien moeten worden”, zegt Dikkers. Met de forse overschrijding van het fosfaatplafond laat de sector volgens haar opnieuw zien dat ze de afspraken niet na kan komen.

ChristenUnie: rechtensysteem moet steviger worden

Carla Dik-Faber (ChristenUnie) vindt het onvermijdelijk dat het fosfaatrechtensysteem steviger moet worden om de Europese Commissie te overtuigen dat de melkveesector weer onder het fosfaatplafond komt. Wat de ChristenUnie betreft worden grondgebonden bedrijven met latente plaatsingsruimte zoveel mogelijk ontzien en gaat het afromingspercentage bij de overdracht van fosfaatrechten omhoog. “Anders worden bedrijven te veel getroffen door een generieke afroming”, aldus Dik.

CDA boos op Van Dam

CDA-Kamerlid Geurts verwijt Van Dam geen inlevingsvermogen te hebben in de sector. “De melkveehouderij heeft het al heel zwaar en nu komt hij met deze dreigementen weer met veel verwarring. Dat vind ik ernstig en weinig constructief”, zegt hij. Geurts benadrukt dat de oorzaak van de hogere overschrijding een incident is door het groeizame weer. Daar moet geen beleid op worden gemaakt. CDA heeft heel veel moeite met afroming van fosfaatrechten. “Ik vind ook zeker dat dit niet op het bord moet komen van bedrijven die niet aan het overschot bijdragen”, vindt Geurts.

Linkse partijen willen extra maatregelen, terwijl CDA en SGP vinden dat Van Dam te streng wil ingrijpen op een incident.</p>
<p>Vlnr: Helma Lodders, Jaco Geurts, Elbert Dijkgraaf, Eric Smaling, Sjoera Dikkers, Esther Ouwehand en Carla Dikfaber.</p>
<p><em>Foto: Roel Dijkstra</em>
Linkse partijen willen extra maatregelen, terwijl CDA en SGP vinden dat Van Dam te streng wil ingrijpen op een incident.

Vlnr: Helma Lodders, Jaco Geurts, Elbert Dijkgraaf, Eric Smaling, Sjoera Dikkers, Esther Ouwehand en Carla Dikfaber.

Foto: Roel Dijkstra

SGP: juist mogelijkheden voor groei

Elbert Dijkgraaf (SGP) noemt de reactie van Van Dam bizar. “De gretigheid van Van Dam om de sector verder te korten is ongehoord. Hij noemt de mogelijkheid om te salderen niet eens”, zegt Dijkgraaf. Hij ziet geen reden om de sector verder te korten naar aanleiding van de fosfaatcijfers. “Een groot deel is te wijten aan een groeizaam 2014, dat is een tijdelijk effect”, aldus Dijkgraaf. Hij ziet in tegenstelling tot Van Dam juist mogelijkheden voor groei. Wanneer de fosfaatexport niet wordt meegerekend voor het fosfaatplafond is er met 5 miljoen kilo export en 3 miljoen kilo structurele overschrijding juist ruimte voor groei, vindt de SGP.

“Van Dam moet ophouden de situatie slecht voor te spiegelen. De sector heeft het al moeilijk genoeg als je kijkt naar de lage melkprijzen. De sector onnodig opzadelen met hogere kosten door fosfaatrechten en een fikse generieke korting is volstrekt overbodig. Hij moet stoppen met dit afbraakbeleid”, vindt Dijkgraaf.

VVD: inzetten op loslaten fosfaatplafond

VVD-Kamerlid Helma Lodders vindt dat de overschrijding van het fosfaatplafond nog meer onderschrijft dat in Brussel moet worden ingezet op het loslaten van het fosfaatplafond en het salderen van fosfaat dat niet in de Nederlandse landbouw terecht komt. “Je ziet nu weer hoe beknellend het fosfaatplafond werkt”, vindt de politica. Hoewel Van Dam in zijn brief niet rept over het salderen met fosfaat dat geëxporteerd wordt, maar juist zinspeelt op een verdere krimp van de veehouderij, zegt Lodders dat de afspraak om te onderhandelen over het salderen van fosfaat wel is gemaakt. “De staatssecretaris heeft hierin geen keuze”, aldus Lodders.

SP: grondgebonden bedrijven niet korten

SP-Kamerlid Henk van Gerven vindt dat er forsere maatregelen genomen gaan worden dan verwacht. De SP zal er bij de staatssecretaris op aandringen om grondgebonden melkveehouders volledig te blijven ontzien, ook met nieuwe maatregelen. “Grondgebonden melkveehouders produceren geen mestoverschot. Dat de overschrijding nu flink hoger is, mag niet betekenen dat melkveehouders die het goed doen, hier de dupe van worden.” De SP wil dat zij niet worden gekort en wel grondgebonden kunnen uitbreiden.

Laatste reacties

 • klaas8

  Volgende kabinet SGP/CDA. Lijkt me de beste oplossing. als de VVD zn linkse vriendjes loslaat mag de VVD gedoog partner zijn. eerst bewijzen dat ze vrij zijn van die linkse broeders.

 • AtzeB

  Nexit

 • alco1

  Het wordt nog een heel groot gevecht. Emotie tegen realiteit. Dom tegen realisme.

 • Lodders heeft al te vaak bakzeil gehaald vanwege coalitiebehoud !!!

 • info519

  dijkgraaf is de enige die het snapt.....jammer dat LTO niet op dezelfde golflengte zit maar meehuilt met de wolven in het bos......

 • klaas8

  Lijkt me verstandig om de contributie van lTO over te maken aan de SGP. lijkt meer op belangenbehartiger van boeren dan de LTO. zij lijken op hun beurt meer op een politieke partij.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.