Home

Nieuws 26 reacties

Generieke korting fosfaatrechten mogelijk hoger

De melkveehouderij moet waarschijnlijk nog meer inkrimpen dan aanvankelijk aangekondigd.

De generieke korting op fosfaatrechten wordt mogelijk hoger dan de 4 tot 8% die staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) eerder heeft gezegd. Dat blijkt uit zijn reactie op de definitieve fosfaatproductie in 2015 van de veehouderij, die aanzienlijk hoger uitpakt dan de prognose van januari.

Voerverbruik en mineralengehaltes

De definitieve fosfaatproductie van de veehouderij is in 2015 uitgekomen op 180,1 miljoen kilo. Dat is 4,1 miljoen kilo meer dan de prognose die CBS in januari maakte op basis van dieraantallen. Bij de definitieve cijfers is ook gekeken naar het voerverbruik en de mineralengehaltes van het voer, waardoor de excreties per dier hoger uitpakken. Dit komt door de hogere voeropname en het grote aandeel ruwvoer. Het kuilvoer uit 2014 heeft relatief hoge fosfaatgehaltes als gevolg van het uitzonderlijk groeizame weer in 2014.

'Zo snel mogelijk actief sturen op aantal stuks melkvee'.

"De definitieve cijfers over 2015 zijn ernstig en benadrukken nog meer de noodzaak om zo snel mogelijk, dus per 1 januari 2017, actief te sturen op het aantal stuks melkvee met het stelsel van fosfaatrechten", aldus Van Dam. Hij onderzoekt of en hoe het stelsel van fosfaatrechten moet worden aangepast nu de opgave om de fosfaatproductie weer onder het plafond te krijgen veel groter is geworden.

Generieke korting

"De meeste aandacht gaat daarbij uit naar de mate waarin een generieke afroming van fosfaatrechten aan de orde is", schrijft Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer. Om te kijken hoeveel rechten generiek moeten worden afgeroomd, moet rekening worden gehouden met het aantal toegekende rechten op de peildatum 2 juli 2015, het effect van de knelgevallenregeling, de mate van compensatie van de grondgebonden bedrijven en de afroming bij de handel in rechten. Van Dam zei in maart de sector niet meer dan 8% te willen korten. De bandbreedte van 4 tot 8% korten lijkt met de nieuwe cijfers echter te gaan schuiven. Hoeveel de sector gekort gaat worden is op dit moment nog niet bekend. Het ministerie verwacht deze korting te kunnen melden bij het indienen van het wetsvoorstel fosfaatrechten in de Tweede Kamer, dat eind augustus of begin september zal gebeuren.

Van Dam: ingrijpen in varkens- en pluimveesector onvermijdelijk.

Meer koeien, varkens en kippen

De overschrijding van het fosfaatplafond is niet alleen het gevolg van de groei van de melkveehouderij. Ook de pluimveehouderij en varkenshouderij hebben hun sectorale plafonds voor fosfaatproductie overschreden. "Nadere maatregelen om de fosfaatproductie in deze sectoren te bepreken lijken daarmee onvermijdelijk", aldus Van Dam. Hij gaat na overleg met de sector bepalen welke maatregelen nodig zijn.

Laatste reacties

 • Reactie verwijderd door een beheerder

 • Zuperboer

  Dat krijg je van al die open einden en polderstructuren waar onze bewindslieden zo mee werken; kontendraaien en halve VN-zetels zijn het logische gevolg! Laat maar eens uitzoeken hoeveel fosfaat onze landbouwgewassen werkelijk nodig hebben dan is het probleem het probleem niet meer....

 • frankrooi

  Knelgevallen regeling voor aantoonbare niet groeiers...........

 • Almagro

  De overschrijding in de pluimveesector is geheel te wijten aan de uitgifte door de overheid van nieuwe pluimveerechten de zg. por-regeling. Het zou van de zotte zijn dat die zelfde overheid nu gaat korten op alle rechten. Bovendien is mestverwerking in de pluimveesector zo'n succes dat meer dan 90% niet meer op Nederlandse bodem komt. Wanneer we deze fosfaat verrekenen hoeft niemand gekort te worden, ook bij de koeien niet. Een stop op alle uitbreiding in elke sector zoals nu reeds is lijkt me meer dan voldoende om onder de limit te blijven.
  Of hebben bepaalde beleidsmakers/ NGO's verborgen agenda's en gaat het niet echt om netto fosfaat ?

 • jhp

  @ Zents beheer, en dat vraag je je nu pas af?

 • a van Gerwen

  Het zal er op neerkomen dat je op de peildatum minimaal 10% gegroeid moet zijn om uiteindelijk evenveel te kunnen produceren als in het laatste melkquotumjaar. Iedereen die minder gegroeid is en buiten de knelgevallenregeling valt is de pineut. De enige vluchtweg is dan nog de kringloopwijzer, maar daar zullen de duimschroeven in de loop van de tijd ook wel bij aangedraaid worden.

 • alco1

  De verborgen agenda leert dat wij iets minder moeten en dat schuiven ze dan zgn. af op het milieu.
  Alle ja knikkers mogen aan de onderhandelingstafel blijven zitten.
  Zo worden mensen als Wilders in het zadel geholpen. Tegen wil en dank.

 • alco1

  @ A de v. KLW is geen vluchtweg maar meer roeien met de riemen die je hebt.
  Dit verbetert echter niets aan de norm van bemesting en daar wringt de schoen.

 • boertje12345

  Ik stel voor dat van dam volgend jaar dan ook 8% of misschien een beetje meer van zijn salaris inlevert. Want dat is wat er gebeurt als je 8% minder koeien mag houden. Laten we nu eerst eens gaan gaan rekenen met de fosfor gehalten van 2015 in de graskuilen. Het overschot is dan al vele malen lager. Het wordt tijd dat de lto mannen nu eens doen waarvoor ze zijn aangesteld ipv ja knikken. Als ik in de kamer zat en er geen verstand van had, zou mijn conclusie naar aanleiding van dit bericht ook zijn dat er koeien / kippen en varkens uit moeten. Het ligt echter iets gecompliceerder.

 • Farmer4life2

  LTO is werkelijk een diep trieste groep.
  Op geen enkel dossier wordt er duidelijk beleid gevoerd. Uiteindelijk zijn ze uitvoerders van de beleidsmakers. Als je er iets van zegt, dan proberen ze je de mond nog te smoren ook.

 • deB.

  Trieste beroepsgroep zo langzamerhand..bah

  Hou jij ze dom, dan hou ik ze arm!! Precies wat buitenwereld zegt : een zielig groepje mensen die boeren

  Gekort hoeft er volgend jaar niet meer, met 22 cent halen er genoeg volgend jaar niet meer, dit kan zo niet doorgaan!

  LTO bedankt, stelletje pluchebekleders!!!

 • hookwood

  P-gehaltes in de kuilen van 2015 zitten bij mij 20% lager dan in 2015 en de eerste snede van dit jaar is nog weer lager. Dus geen reden tot paniek volgens mij. Had hier al rekening mee gehouden in de prognose voor dit jaar. Alleen al op basis van het lagere P in de kuil en dus ook in het weidegras kom ik 7% lager uit met de P-productie.

 • Trot

  Er is maar een optie gezien de handel en wandel lto zeg allemaal het lidmaatschap op

 • zon

  Het is niet moeilijk om onder het pluimveequotum te blijven,als je maar geen nieuwe rechten (POR)uit gaat geven als overheid ,en dat hebben ze dus wel gedaan en het schandelijke is dat LTO/NOP en NVP dat zelfs promoten.
  Ook bedrijven die de rechten op het eind van het jaar niet op orde hebben zouden hard aangepakt moeten worden want door hun criminele handelingen komen de goedwillenden in de problemen.

 • groot boerdam

  zon,je slaat de spiker op z'n kop.

 • MarkvIngen

  reken eens hoeveel grond in Nederland bemest kan worden plus de fosfaat die verbrand word en die naar het buitenland gaat dan kom de mest te kort voor de grond in nederland
  wat zeuren ze over een fosfaatplafond
  het is alleen maar proberen boeren weg te krijgen

 • info519

  gewoon naar fosfaatrechten ook voor pluimvee...is eerlijkst en dan is er direct prikkel om efficienter te produceren....evt 50% ontheffing bij verwerking/afzet buiten landbouw

 • vogel

  Hoezo een hogere korting?
  Er was toch bekend hoeveel vee er op peildatum aanwezig was. Dat het aantal aan het eind van het jaar een stuk hoger is geeft meer fosfaat overschot maar heeft toch niets te maken met de peildatum. Er zullen dus gokkers zijn die meer vee moeten afvoeren t.o.v. peildatum. Daar komt nog bij dat het allemaal om berekende papieren getallen gaat maar de praktijk wel even anders is.

 • hylkema.l

  Het is natuurlijk wel heel makkelijk om alle problemen in de veehouderij in nederland te wijten aan de LTO. De werkelijkheid is dat er momentelijk in nederland een maatschappelijke meerderheid is die tegen de moderne veehouderij is. Wakker dier , milieudefensie, partij voor de dieren,ea., zijn momentelijk leidend in de maatschappelijke discussie. Ook al is de LTO niet ideaal, vooral door de nuttelose organisatie van 3lto's, noord, zuid, en zuid-oost, toch is de LTO de enige organisatie in nederland die werkelijk opkomt voor de boeren en probeert er het beste van te maken. In landen met geen of verdeelde boeren organisaties, gebeuren noch veel meer voor de veehouderij negatieve zaken.

 • zon

  @info519,zo simpel als je het zegt(fosfaatrechten ook voor pluimvee)is het niet.
  Sterker nog,het zal een ontwrichting van de pluimveesector geven.
  Wat denk je dat er zal gebeuren als veel koeienboeren opeens besluiten om maar eens kippen te gaan houden?

 • puinhoop

  Nergens rechten voor!!! Alle mest die je niet kunt plaatsen afvoeren cq verwerken en exporteren. De markt doet zijn werk ! HET IS TOCH VAN DE ZOTTE DAT IEDEREEN WEL EENDEN OF GEITEN MAG HOUDEN, MAAR VOOR KIPPEN OF KOEIEN MOET JE RECHTEN HEBBEN. DIE BEESTEN SCHIJTEN OOK EN HET KOMT OP DEZELFDE MARKT/ GROND. IK SCHAAM ME OM NEDERLANDER TE ZIJN.

 • metal

  Bedankt LTO en NZO dat het quotum weg is hiep hoi de vlag kon uit .
  Nu kan iedereen bloeden voor de verdubbelaars .

 • deB.


  En ik schaam me bijna om melkveehouder te zijn, wat een negatief geleuter al aantal jaar! Wat een rendement op vermogen? Wat een triest gebeuren.

  De erfbetreders komen met de duurste auto's langs... zegt genoeg

 • winden

  Klopt helemaal @ vogel pijldatum is pijldatum waarom moeten niet groeiers extra gekort worden voor de groeiers na 1 Julie. Daarnaast zal de fosfaat wel dalen met de lagere waarden in de graskuilen.

 • oorspronkelijk

  beste kringloopgeleerden.
  in al mijn simpelheid denk ik dat ieder levend organisme een basisbehoefte aan fosfaat nodig heeft in de opbouw van zijn fysische structuur en voedsel.
  omdat de hoeveelheid fosfaat begrensd is op aarde is het efficient gebruik van dit mineraal cruciaal.
  alle vastgelegde fosfaat in organismen en bodem veroorzaakt krapte.
  de club van Rome heeft in 1973 geopperd dat we naar 10 miljoen Nederlanders moeten.Ieder neemt zijn vastgelegd bodyfosfaat mee als hij gaat hemelen
  hoe verhoud zich de groei van de dierlijke organisme op de latente beschikbaarheid van fosfaat
  natuurlijk is het kringloop maar in meer dieren word meer vastgelegd
  accepteer dit als geen boertje pesten en geen visioenen over allemaal mega bedrijven

 • jaap69

  laat het CBS eerst eens uitrekenen hoeveel vee er op 2 juli 2015 was, die moeten al van het totaal afgetrokken worden en dan eens kijken hoeveel er over blijft.

Laad alle reacties (22)

Of registreer je om te kunnen reageren.