Home

Nieuws 3 reacties

Frans verbod GMO-teelt illegaal

Het Franse hooggerechtshof heeft voor de derde keer bepaald dat een nationaal verbod op de teelt van de transgene maissoort Mon810 illegaal is.

Het 'Conseil d'Etat' oordeelt dat een teeltverbod alleen gerechtvaardigd kan worden als er bewijs is dat de maissoort schadelijk is of aantoonbaar serieuze risico's oplevert voor milieu of mens.

De Franse overheid diende 4 rapporten in maar het hooggerechtshof ziet hierin onvoldoende tot geen bewijs dat Mon810 gevaarlijk is. Binnen de EU is geregeld dat de Europese voedsel- en warenautoriteit EFSA bepaalt of gewassen worden toegelaten voor de import of teelt. Een lidstaat mag dus niet, zonder nieuwe feiten te overleggen, een gewas verbieden.

Europese maisboorder

De mais van het Amerikaanse bedrijf Monsanto is genetisch aangepast zodat het zelf een insecticide aanmaakt. Mon810 is onder meer gericht tegen de Europese maisboorder. Het is de enige transgene variant die voor teelt is toegelaten in de EU.

De Europese lobbyorganisatie voor de biotechnologische sector EuropaBio wijst erop dat niet alleen het Franse hooggerechtshof in 2011, 2013 en nu in 2016 het verbod illegaal heeft bestempeld. Ook het Europese Hof van Justitie kwam in 2011 tot hetzelfde oordeel.

De mais van het Amerikaanse bedrijf Monsanto is genetisch aangepast zodat het zelf een insecticide aanmaakt.<br /><em>Foto: AFP </em>
De mais van het Amerikaanse bedrijf Monsanto is genetisch aangepast zodat het zelf een insecticide aanmaakt.
Foto: AFP

Bevoegdheden EU-lidstaten

Binnen de EU blijft genetische modificatie omstreden en een deel van de bevoegdheid een variant voor de teelt toe te laten is recent teruggegeven aan de lidstaten. Die mogen een variant echter alleen verbieden onder bepaalde strikte voorwaarden. Een initiatief om ook de bevoegdheid voor de import terug te brengen naar de lidstaten, is vooralsnog gesmoord.

Laatste reacties

 • farmerbn

  We moeten in Europa niet denken dat de Amerikaanse regering hun burgers vergiftigd met GMO-gewassen. Als de Amerikanen stellen dat het veilig is dan ga ik ervan uit dat ook de Europeanen die gewassen gerust kunnen telen.

 • Hodalen

  In Amerika wordt er met andere normen en waarden gerekend dan in Europa,
  en dat "Europa" wat skeptisch is aangaande genetisch gemanipuleerde teeltgewassen
  lijkt mij niet meer dan normaal.,er is nog te weinig bekend over de lange termijn effecten
  op het menselijk lichaam.
  En vergeet niet de lobby van Monsanto bij zowel de amerikaanse overheid alswel de europese unie om genetisch gemanipuleerd zaadgoed goed te keuren.
  Het zelfde met het allround onkruidverdelgingsmiddel "RoundUp"
  Monsanto claimt al sinds de ontwikkeling van "RoundUp " dat het ongevaarlijk zou zijn voor mens en dier
  Nu verschijnen er om de haverklap rapporten waarin "RoundUp" gelinkt word aan kanker, en Monsanto probeert dit aan alle kanten te verbergen.
  Dus omdat de Amerikaanse bevolking het eet is het "veilig" gaat mij te ver

 • geen boer

  In Europa gaat de discussie in dit soort dingen onderhand niet meer over wetenschappelijke feiten, maar om wat eenieder wil horen. Bij het vooringenomen standpunt worden dan argumenten gezocht.
  Men 'denkt' of 'heeft het gevoel' dat GMO schadelijk is, en zoekt daar argumenten bij. De wetenschap, die ons toch uit de grotten gekregen heeft, wordt buitenspel gezet. Een gevaarlijk spelletje dat niet te ver doorgedreven moet worden, willen we niet in de marge geraken. Net als bijvoorbeeld de gehele Arabische wereld waar dit soort redeneringen gemeengoed zijn.

Of registreer je om te kunnen reageren.