Home

Nieuws

Andriukaitis ontkent opzetje in glyfosaatdossier

Vytenis Andriukaitis, EU-commissaris van Gezondheid en Voedselveiligheid, ontkent dat er sprake is van een opzetje tussen het bedrijfsleven en de Europese Commissie over de openbaarmaking van studies over onkruidbestrijder glyfosaat.

Europees parlementariër Martin Häusling (Groenen) veronderstelde dat er sprake was van onderlinge afspraken. Aanleiding voor die veronderstelling was dat de Glyphosate Task Force (GFT), waarin glyfosaatproducerende bedrijven zijn verenigd, aankondigde geheime onderzoeksgegevens beschikbaar te maken voor belangengroepen. Terwijl op dat moment een brief van de EU-commissaris werd verzonden aan de GFT met het verzoek maximale transparantie toe te passen.

Over de verlengde toelating van glyfosaat wordt al maanden in Brussel gediscussieerd. Vrijdag 24 juni moeten de 28 EU-lidstaten er opnieuw over beslissen. Als er geen afdoende meerderheid is, zal de Europese Commissie de knoop maandag 27 juni doorhakken.

Andriukaitis: verzoek geen verrassing

Andriukaitis zegt dat zijn verzoek geen verrassing kan zijn geweest, omdat hij de oproep al eerder had gedaan in de marge van de vergadering van Europese milieuministers. Andriukaitis zegt erbij dat er geen Europese wetgeving is die bedrijven weerhoudt vertrouwelijke bedrijfsinformatie (van zichzelf) te openbaren als dat in het algemeen belang is.

Of registreer je om te kunnen reageren.