Home

Nieuws 16 reacties

Watercommissie: pak landbouw strenger aan

Nederland moet de landbouw strenger aanpakken als het gaat om verbetering van de waterkwaliteit. Dat stelt de Adviescommissie Water in een advies aan minister Schultz van Haegen van I&M (Infrastructuur en Milieu).

Het huidige uitgangspunt is volgens de Adviescommissie Water (AcW) dat waterkwaliteitsmaatregelen niet ten koste van de landbouw mag gaan en dat functies op dezelfde locatie kunnen blijven. De AcW adviseert om dit uitgangspunt los te laten en de landbouw 'niet langer te ontzien ten koste van de waterkwaliteit'.

Nederland riskeert EU-sancties vanwege waterkwaliteit

Nederland riskeert volgens de AcW sancties van de EU als de kwaliteit van grond- en oppervlaktewater niet snel verbetert, en daardoor de doelen van de Europese Kaderrichtlijn Water niet gehaald worden. Ze wijst op enkele hardnekkige problemen zoals een teveel aan meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen. Ook zijn er nieuwe kwesties zoals resten van geneesmiddelen en microplastics in het water. De commissie vreest een ingebrekestelling van Nederland door de Europese Commissie.

Advies aan minister: een Nationaal Programma Waterkwaliteit

Ze adviseert de minister van I&M om vergaande afspraken te maken over doelen en maatregelen. Daarvoor zou er een Nationaal Programma Waterkwaliteit moeten komen. Wat betreft mest en middelen moeten er naast het huidige generieke beleid ook gebiedsgerichte maatregelen komen. Daarnaast vraagt de commissie aandacht voor diergeneesmiddelen en resten daarvan. De commissie ziet een belangrijke rol voor het huidige Deltaplan Agrarisch Waterbeheer, maar vindt dat nog te vrijblijvend.

Een van de concrete maatregelen die de commissie voorstelt is een verhoging de boetes voor illegale lozingen.

'Nederland moet voorbeeldland willen zijn'

De AcW vindt dat Nederland de ambitie moet hebben om voor de hele wereld een voorbeeld te zijn op watergebied. Het moet laten zien dat in een dichtbevolkte delta met intensieve landbouw een goede waterkwaliteit mogelijk is.

Laatste reacties

 • erardus1

  Als je met 1 vinger naar een ander wijst, wijs je met 4 naar je zelf. Effluent zit vol met chemische middelen. Gaat de landbouw niet voor de waterzuivering oplossen

 • alco1

  We weten toch allang dat de waterkwaliteit bij de steden veel slechter is dan op het platteland.
  Doe daar dan ook wat mee.

 • Jan-Zonderland

  Het "boertje pesten" kent ook letterlijk geen grenzen.

 • leftturn

  zeker de v-focus niet gelezen?

 • Bloemestein

  Niet alleen effluent, Erardus1, wat dacht je van de overstorten?

 • Henk Tennekes

  Hardnekkige problemen met gewasbeschermingsmiddelen worden niet veroorzaakt door agrariërs, maar door falende toelatingsautoriteiten.

 • Bennie Stevelink

  @Henk Tennekes, eerst was fosfaat het probleem tav de waterkwaliteit. Nu V-focus boven water heeft gekregen dat het fosfaatgehalte in het oppervlaktewater geen relatie heeft met veehouderij maar met stedelijk gebied is fosfaat geen probleem meer. Nu gaat het om gewasbeschermingsmiddelen.
  Echter, het slip uit waterzuiveringen bevat zoveel chemische stoffen waaronder hormonen en zware metalen dat het niet gebruikt mag worden voor bemesting van het land.
  De waterzuivering zal maar weinig chemische stoffen eruit halen. We kunnen er dan ook vanuit gaan dat er hoge concentraties in het water zit wat geloost wordt.
  In de Bornse beek waar de waterzuivering van Hengelo op loost zitten zoveel hormonen dat zelfs vissen worden gevonden met een geslachtsverandering. Ook wordt er veel antibiotica gevonden. Één keer heeft er een artikel over in de Twensche Courant gestaan. Het werd door de lokale politiek direct aan de kant geschoven en doodgezwegen. Men kon het niet afschuiven naar de boeren dus praat men er niet over.

 • info36

  De riooloverstorten bij de meeste gemeenten lozen gigantisch veel ongezuiverde stoffen, ook bij mij voor de deur. Daar wordt helemaal niets aan gedaan, sterker nog het aantal lozingen neemt nog steeds toe. Bijna iedere week gaat de klep open, geloosd direct op het oppervlakte water. Vaak aangekaart maar het wordt steeds erger. Dit gaat om gigantische vervuilingen.

 • DJ-D

  Wat zegt de adviescommissie die de agrarische sector vertegenwoordigd? Die wordt toch niet gechanteerd of bedreigd? Kan toch bijna niet anders? Ga in ieder geval weer V-focus een donatie doen.

 • Gullef

  Vorige week een citaat in een of ander vakblad gelezen, volgens mij was het de boerderij; als de water kwaliteit goed is dan is dat te danken aan de waterzuivering, als de waterkwaliteit slecht is dan is dat de schuld van de boeren.

 • glaasje

  En nou moet het is AFGELOPEN ZIJN de SCHULD op de boeren af te schuiven!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! De RIOOL overstorten zijn de GROTE BOOSDOENERS. DE boeren bemesten bijna niet meer er komen bijna geen bestrijdings middelen meer op het land. En de waterkwaliteit gaat achteruit. RaRa hoe kan het. De grote steden ,auto"s, en het vliegverkeer kijk daar maar eens na. Kijk eens wat mensen uit steden allemaal op het riool storten.( medicijn gebruik van mensen) Ben het spuugzat altijd de boeren de schuld te geven. En hef die advies commisies ook maar op, alleen maar baantjes creeren en behouden. En nederland staat bol van zijn stomme doelen en boetes. Ga met de landbouw maar weer 10 jaar terug in de tijd met bemesting, de waterkwaliteit en de vissen zullen er baat bij hebben

 • Henk Tennekes

  @Bennie Stevelink, het is mij een raadsel waarom in Nederland bestrijdingsmiddelen met een hoog uitspoelingsrisico worden toegelaten. Veel landbouw vindt plaats op zandgronden die niets kunnen vasthouden, en in het Westen heb je hoge grondwaterstanden vlak onder de oppervlakte. Dat is vragen om moeilijkheden, en je kunt agrariërs daar niet verantwoordelijk voor maken. @glaasje, ik begrijp jouw frustratie, je hebt gewoon gelijk.

 • alco1

  Tennekes. Als we toe moeten geven aan de steeds verder gaande "verschralings" normen voor bemesting zal het uitspoelings gevaar steeds groter worden.

 • veldzicht

  Wat is er nu makkelijker dan die boeren overal de schuld van te geven en zelf zeggen kijk eens wat een schone handen we hebben,geen schuld gevoel en vooral het kost ze zelf niks
  en jaag die domme boeren (de koelies van de maatschappij )
  maar weer op kosten. Aan lage prijzen kan de overheid weinig doen maar aan bijkomende toren hoge kosten wel degelijk en dat kan ze geen zak schelen. zeg dan eerlijk dat ze van de boeren af willen.

 • theorikyreintjes1

  Toen bij ons in 1985 een heel gebied werd aangesloten op de persriolering, waren de beken zelfs in enkele dagen weer schoon, naar een paar dagen regen! Maar de riooloverstorten zijn altijd een probleem gebleven, na een plaatselijke hevige regenbui. De boeren zijn het probleem niet, die werken duurzaam met de mest. De massale burgerbevolking is het grote probleem. Zeer veel kleine maken een heel groot probleem! Men moet eens echt ophouden met het boertje pesten! Daarmee verpest je alles!!

 • koestal

  In Zuid-Holland is het fosfaatgehalte in het oppervlaktewater het hoogst van Nederland,dit komt niet door de boeren maar doordat de dichte bevolking en zuiveringsinstallaties die onvoldoende capaciteit hebben en die bij grote regenval ongezuiverd lozen.

Laad alle reacties (12)

Of registreer je om te kunnen reageren.