Home

Nieuws

Vergoeding aan grondgebruikers in ganzengebieden

Er komt een financiële vergoeding voor grondgebruikers in Groningen, Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland die agrarische percelen hebben in ganzenrust- of foerageergebieden.

Grondgebruikers in de provincies Groningen, Friesland, Noord-Holland, Utrecht, Gelderland en Zeeland met agrarische percelen gelegen in ganzenrust- of foerageergebieden kunnen aanspraak maken op een extra vergoeding voor deze percelen. Deze vergoeding wordt naast de tegemoetkoming in de getaxeerde schade uitbetaald. BIJ12/Unit Faunafonds voert deze regelingen uit, in opdracht van deze zes provincies.

Wel voorwaarden voor ganzenvergoeding

Voordat de vergoeding uitbetaald kan worden, moet de grondgebruiker aan een aantal voorwaarden voldoen, waaronder de ondertekening van de 'de-minimisverklaring'. De benodigde formulieren ontvangt de grondgebruiker per post, nadat de opgemaakte taxatierapporten ontvangen zijn. Na ontvangst van de ingevulde formulieren ontvangt de grondgebruiker binnen acht weken een besluit.

Utrecht en Zeeland

In Utrecht en Zeeland krijgen grondgebruikers die in het winterseizoen 2015-2016 binnen de ganzenrustgebieden faunaschade hebben geleden en een tegemoetkoming van het Faunafonds hebben aangevraagd en gekregen, ontvangen per schadehectare een extra vergoeding van €50.

Groningen en Gelderland

Voor de provincies Groningen en Gelderland geldt dat bedrag ook als, in opdracht van de provincie, taxaties zijn uitgevoerd op alle agrarische percelen gelegen binnen de ganzenrust- en foerageergebieden.

Grondgebruikers uit Noord-Holland ontvangen bij schade vanaf €25 per hectare een extra vergoeding van €50 per schadehectare.

Friesland

Ook in Friesland ontvangen grondgebruikers een tegemoetkoming in de faunaschade bij schade vanaf vijfentwintig euro per hectare een vergoeding van €50 per schadehectare. Daarnaast krijgen grondgebruikers in Friese soort-specifieke ganzenfoerageergebieden daarnaast een extra vergoeding van €16,67 per schadehectare per maand dat de aanwijzing geldt. Soort-specifieke foerageergebieden, die zijn bestemd voor de brandgans en rotgans, zijn aangewezen tot uiterlijk 1 juni. De maximale vergoeding kan daarmee uitkomen op (€50,00 + €16,67 + €16,67=) €83,34 per schadehectare per jaar.

Of registreer je om te kunnen reageren.