Home

Nieuws

Milieucommissie EU-parlement tegen toelating nieuwe gewassen

De milieucommissie van het Europees Parlement heeft dinsdag tegen de toelating van drie genetisch gemodificeerde gewassen gestemd. Het gaat om twee maissoorten en een anjer. Een meerderheid van 39 van de 63 leden van de commissie stemde tegen de toelating. Het gaat om de toelating van de gewassen als product, niet om de teelt ervan in Europa.

De Europese Commissie wil de drie gewassen in Europa toelaten. De maissoorten zijn bestand tegen onkruidbestrijder glyfosaat en tegen bepaalde ziekten, terwijl de anjersoort een bijzondere genetisch ingebouwde kleur heeft. Bezwaar tegen de anjer is onder andere dat   dat de genetisch ingebouwde eigenschap zou kunnen worden uitgewisseld met wilde planten. Belangrijkste bezwaar tegen de toelating van de maissoorten is het rapport van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek over glyfosaat. Volgens het Iarc is glyfosaat waarschijnlijk kankerverwekkend.

Zwaarwegend advies

Woordvoerder Matthias Groote van de sociaaldemocratische fractie zei dat zijn partij geen steun kan geven aan voorstellen om nieuwe genetisch gemodificeerde gewassen toe te laten terwijl de toelating van glyfosaat volop in discussie is. Hij gaat daarbij ook af op het oordeel van Europese burgers, die in meerderheid vinden dat genetisch gemodificeerde gewassen niet veilig zijn voor toekomende generaties.

VVD'er Jan Huitema (liberale fractie) is voor de toelating en stemde tegen het voorstel. Hij zegt dat de wetenschappelijke beoordeling van producten leidend moet zijn. Hij is het ook niet eens met de lijn van de groenen om elk voorstel van de Europese Commissie te blokkeren om genetisch gemodificeerde gewassen toe te laten.

De aanbeveling van de milieucommissie moet nog worden bekrachtigd door het voltallige Europees Parlement. Als het wordt

aangenomen heeft het geen wetskracht, maar kan de Europese Commissie het beschouwen als een zwaarwegend advies.

Of registreer je om te kunnen reageren.