Home

Nieuws 13 reactieslaatste update:24 mei 2016

Inkomenstoeslag ter discussie

Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, wil af van directe inkomenssteun zoals die de afgelopen jaren in het GLB geregeld was.

Van Dam wil minder inkomenssteun, maar wel meer mogelijkheden voor boeren om na 2020 hun inkomen uit de markt te halen. Hij oppert ook de mogelijkheid van prijsondersteuning. Dat blijkt uit een discussiestuk dat Van Dam heeft gepresenteerd in de aanloop naar de informele raad van landbouwministers, volgende week in Amsterdam. Hij wil een discussie starten over het landbouwbeleid na 2020.

Inkomenssteun koppelen aan maatschappelijke doelen

De staatssecretaris wil de inkomenssteun veel meer dan nu koppelen aan maatschappelijke doelen, zoals het tegengaan van klimaatverandering en behoud van natuur en landschap. "Dat zijn dingen waar de markt niet voor betaalt en dat rechtvaardigt ondersteuning door de overheid", zei hij zaterdag op een bijeenkomst in Amsterdam.

'Maatschappelijk draagvlak bepalend'

Van Dam waarschuwt voor het beschikbare budget voor landbouwbeleid in de toekomst. "De doelstellingen van het GLB rechtvaardigen inzet vanuit het EU-budget, maar tegelijkertijd zijn er andere grote opgaven voor Europa die ook uit het EU-budget gefinancierd moeten worden", schrijft hij. Maatschappelijk draagvlak voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid is bepalend voor de inzet van de Europese middelen, stelt hij.

Van Dam: maatschappelijk draagvlak voor toekomstig landbouw- en voedselbeleid is bepalend voor de inzet van de Europese middelen.

'Ik ben geen staatssecretaris voor alleen boeren'

Om die visie te onderstrepen zei hij in een interview met NRC het maatschappelijk belang van het houden van vleeskalveren niet te zien. Hij zegt daarin ook dat hij geen staatssecretaris is voor de boeren, maar voor iedereen. Deze opmerking riep afgelopen weekend veel kritische reacties op, onder meer van LTO Nederland en Kamerleden.

Inkomenssteun regel of uitzondering?

Op de vraag of inkomenssteun van 'regel' 'uitzondering' wordt, hield de bewindsman zich op de vlakte. 'De inkomenssteun zal nog een hele tijd een substantieel deel van het boereninkomen blijven', zei hij tegen Boerderij. Hij zegt zich ook te realiseren dat in met name Oost-Europese landen weerstand bestaat tegen het tornen aan de inkomenssteun.

Inkomenstoeslag ter discussie

Meer aandacht voor positie boer in keten

Van Dam vindt dat het huidige Europese landbouwbeleid ondernemers steeds meer belemmert om zich op de markt te ontplooien. Bovendien is het uitgebreide stelsel van regels en controles uitgegroeid tot een enorme last en kostenpost. Aandacht wil hij ook voor de positie van de boer in de keten. Als die verbetert, wordt de behoefte aan inkomensondersteuning mogelijk minder. Hij wil met de landbouwministers bespreken hoe dat kan en of het GLB misschien weer terug moet naar prijsondersteuning in plaats van inkomensondersteuning.

'Ondernemers reageren niet op prijssignalen'

De staatssecretaris zet vraagtekens bij de crisis in de melkvee- en varkenshouderij. Hij vraagt zich af of "(...) er sprake is van een crisis als de marktsituatie het gevolg is van bedrijfsvoeringsbesluiten die ondernemers in een aantal lidstaten uit eigen vrije wil hebben genomen." Door deze keuzes van ondernemers is overproductie ontstaan. "Eerder lijkt er sprake van dat ondernemers niet reageren op prijssignalen en hun aanbod niet aanpassen op de vraag."

'De wereld op zijn kop'

VVD-Kamerlid Helma Lodders vraagt een debat aan over de uitspraken van Van Dam. "Een staatssecretaris van landbouw die zegt 'ik zit hier niet voor de boeren', dat is echt de wereld op zijn kop!", reageert ze. Ook LTO Nederland hekelt ook die opmerking, maar is opvallend positief over de denkrichting van Van Dam, dat het anders moet met het EU-landbouwbeleid.

De discussievoorstellen van Van Dam

* Het beleid moet eenvoudiger worden in de uitvoering, voor zowel de boer als de overheid;
* Boeren moeten hun inkomen meer uit de markt kunnen halen;
* Het GLB moet zorgen voor een vitaal platteland en verjonging van de agrarische sector. Centraal uitgangspunt blijft dat het GLB voldoende en kwalitatief hoogwaardige voedselvoorziening zeker moet stellen;
* Het moet gaan van een landbouwbeleid naar een voedselbeleid. Beleid moet niet langer gericht zijn op productie, maar meer op de productiewijze;
* Innovatie moet meer gestimuleerd worden;
* Het landbouwbeleid moet zich meer richten op herstel en bescherming van natuurlijke hulpbronnen en klimaat. Van Dam overweegt de vergroeningseisen uit te breiden met klimaatdoelen en een groter deel van de premie hieraan te koppelen;
* De positie van de boer in de keten moet verbeterd worden. Mogelijk werkt in dit kader prijsondersteuning beter dan de huidige inkomensondersteuning;
* De steun moet meer van inkomenssteun naar steun voor maatschappelijke diensten;
* Het GLB moet meer bijdragen aan het mondiale voedselvraagstuk. Kan GLB beter worden afgestemd op ontwikkelingssamenwerking?

Laatste reacties

 • agri2

  Als we voor al onze producten die ons akkerbouwbedrijf verlaten 1 cent/kg meer ontvang, dan hebben we hier de toeslagen niet meer nodig.

 • alco1

  Toeslagen brengen door de markwerking de basisprijs op een evenredig lager niveau.

 • leftturn

  juist, die subsidies brengen meer schade toe dan ze opbrengen. geleidelijk maar niet te langzaam afbouwen en speelveld EU gelijk houden.
  en dan ook gelijk ophouden met die PO onzin.
  staatssecretaris heeft in weinig tijd al veel begrepen. crisis los je niet op met steun.

 • Marcel v

  Als onze stas eenzijdig in Nederland geld bij de boeren weghaalt om maatschappelijke doelen te verwezenlijken werkt het schaalvergroting in de hand.
  Wat ik van vele hoor is dit onwenselijk .

 • AD AKKERMANS

  Wel een maximum per bedrijfshoofd invoeren. bijvoorbeeld 10000 Euro

 • nelis

  Ik ben voorstander van afschaffen van die onzinnige subsidies.
  Maar dan ook voor de rest een gelijk speelveld, dus de rest van die onzinnige regels ook gelijk trekken met de rest van Europa.
  Maar dit vergeet de hr. van Dam voor het gemak maar even.
  En ook de banen die verloren gaan met het "controleren" van de GLB en de rest van het baantjes kweken (NVWA,RVO en verder) moeten dan ook maar zelf opgelost worden. En niet weer in een andere functie weer op onze nek krijgen.

 • jeannettedekker1

  Minder directe steun en meer vergroening. Verder gewoon vrije wereldmarkt. Misschien moeten we eerst minder voedsel en minder jonge boeren. En dan als het voedsel alleen nog tebetalen is voor de rijkere wereldburger . Gewoon weer oorlog of opstand.

 • mariapeel

  In heel europa alles het zelfde dan maakt het niks uit wat er gebeurd. Gelijk speelveld

 • mtseshuis

  Schaf alles maar af in de hele EU en gelijk ook de randvoorwaarden: Probleem opgelost!

 • zon

  De steun zal wel minder worden maar compenserende maatregelen zullen er niet komen.

 • Schraar

  Het uitgangspunt is goed; Ik weet zeker dat iedere boer zijn inkomen wil verdienen met het product dat hij produceert en niet afhankelijk wil zijn van een premie van de overheid.
  Dan kan echter alleen als deze producten ook een kostendekkende prijs opbrengen.
  Dat lukt weer alleen als het aanbod in balans is met de vraag. Dus weg van de totale vrijhandel, productie reguleren en de prijs ondersteunen.

 • edwin2930

 • gebr munneke

  Mogen dan de boeren hun eigen prijs bepalen !!!

Laad alle reacties (9)

Of registreer je om te kunnen reageren.