Home

Nieuws 2 reacties

Hogan: 'Glyfosaat verdient goedkeuring'

Een belangrijk product als glyfosaat zou een positieve beoordeling moeten krijgen, zei EU-landbouwcommissaris Phil Hogan aan het eind van de landbouwraad, dinsdagavond 17 mei.

De hernieuwde toelating van glyfosaat staat woensdag 18 en donderdag 19 mei op de agenda van het permanent comité voor dieren, planten, veevoer en voeding (Scopaff). Het is goed mogelijk dat de beslissing opnieuw wordt vooruitgeschoven. Ook in maart kwam er geen beslissing, omdat er toen geen meerderheid te vinden was voor het voorstel dat toen op tafel lag.

Nauwelijks meerderheid vóór voorstel

De situatie is nu gecompliceerd doordat de Duitse opstelling aan het draaien is. Aanvankelijk was Duitsland voor toelating, nu lijkt de coalitie van christendemocraten en sociaal-democraten zich onder druk van de SPD tegen het middel te keren. Met Frankrijk als tegenstander ontstaat dan een situatie waarbij nauwelijks een vereiste meerderheid valt te halen. Als de Europese Commissie ziet dat er geen gekwalificeerde meerderheid is, wordt het voorstel waarschijnlijk niet in stemming gebracht. De Franse minister voor gezondheid Marisol Touraine meldde woensdagochtend op de Franse radio dat 'hernieuwde toelating van glyfosaat geen begaanbare weg' is.

'Kankergevaar glyfosaat klein'

De hernieuwde toelating van glyfosaat is een heikele beslissing sinds het middel vorig jaar door het internationaal agentschap voor kankeronderzoek op de lijst van waarschijnlijk kankerverwekkende stoffen werd gezet. Juist begin deze week relativeerde een groep van wetenschappers van de Wereldvoedselorganisatie en de Wereldgezondheidsorganisatie het 'kankergevaar' van glyfosaat.

Twijfel over advies wetenschappers

Over de onafhankelijkheid van het laatste advies is twijfel gerezen, nu in internationale media melding wordt gemaakt van persoonlijke belangen van de voorzitter en de vice-voorzitter van de werkgroep, professor Alan Boobis en professor Angelo Moretto. Boobis en Moretto zijn bestuurlijk betrokken bij het International Life Science Institute, dat in 2012 financieel ondersteund is door Monsanto en andere producenten van bestrijdingsmiddelen.

Laatste reacties

  • agratax(1)

    Via donaties van het bedrijfsleven aan de universiteiten en onderzoekscentra , wordt de twijfel aan onpartig onderzoek wel steeds groter. Toen onze overheden voor 100 % de univesiteiten financierden kon je nog spreken van onpartig onderzoek. Wees eerlijk "Wiens brood men eet, wiens woord men spreekt".

  • Henk Tennekes

    Onder de plattelandsbevolking rond de sojavelden van Argentinië neemt kanker toe. Ook zijn er meer geboortedefecten. Het mogelijke verband met glyfosaat wordt door proefdierexperimenten bevestigd. Hier is het voorzorgsprincipe van toepassing.

Of registreer je om te kunnen reageren.