Home

Nieuws 1 reactie

Herkomstetiket op vlees en melk dichterbij

De verplichte invoering van herkomstetiketten op zuivel en vleesproducten is een stap dichterbij gekomen. Het Europees Parlement stemde donderdag in met een resolutie die oproept tot een verplichte herkomstetikettering.

De Europese Commissie ziet de invoering niet zitten. Het parlement stemde in grote meerderheid voor: 422 voor, 159 tegen, 68 onthoudingen.

Vorig jaar publiceerde de Europese Commissie een rapport over de wenselijkheid en de effecten van verplichte etikettering. Hoewel het Europeees Parlement in de resolutie stelt dat de burger vraagt om duidelijkheid, is het volgens het rapport van de Europese Commissie maar de vraag of de consument ook bereid is daarvoor te betalen.

Daarbij komt dat een verplichte herkomstetikettering tot een forse toename kan leiden van de productiekosten, als het technisch al mogelijk is. Bij sommige productieprocessen worden producten van binnen en buiten de Europese Unie vermengd.

'Brusselse regelzucht'

VVD'er Jan Huitema die tegen stemde, zegt dat de resolutie een voorbeeld is van Brusselse regelzucht die alle doelen voorbij schiet. Hij voorziet dat verwerkers aparte productielijnen moeten opzetten om aan de regels te kunnen voldoen. Daarnaast zijn er ellenlange etiketten. "Het leidt tot extra administratieve rompslomp, extra controles, hogere kosten en dus hogere consumentenprijzen. Dit voorstel is een oplossing voor een niet-bestaand probleem."

Zijn collega Annie Schreijer-Pierik (CDA) meldt dat zij ook tegen heeft gestemd. In het debat over de resolutie zei de Twentse volksvertegenwoordiger dat met dit voorstel niet de consument wordt gediend of de voedselfraude bestreden. "Dit heeft niets te maken met de bestrijding van voedselfraude en alles met de keiharde protectie van eigen producten van lidstaten. Fraude voorkom je niet met extra bureaucratie. Daarvoor moet je in alle lidstaten op gelijk niveau handhaven en inspecteren."

Problemen bij uitvoering

Europees Commissaris Vytenis Andriukaitis zegt de resolutie met zijn collega's in de Europese Commissie te zullen bespreken. Maar hij liet tijdens de discussie met het parlement merken dat hij niets voelt voor een verplichting, ook vanwege de administratieve rompslomp. Daarnaast ziet hij problemen bij de uitvoering bij bedrijven, maar ook bij overheden. Laatstgenoemden moeten controleren of er aan wordt voldaan.

Eén reactie

  • agratax(1)

    Voor landen waar nationale gevoelens nog erg spelen, zou het wel eens positeif kunnen uitpakken. De Nederlander is niet zo op "eigen product eerst", die is meer van "goedkoop in de kar". Ik denk, dat het voor de Nederlandse export wel eens nadelig uit zou kunnen pakken en er een twee spalt ontstaat binnen de Europese eenheid. Landen zullen zich nog meer terug trekken achter hun gevoelens van wij eerst en dan de anderen. Hoe meer regelgeving Brussel bedenkt, om daarmee de baas te blijven, hoe meer landen zich gaan verzetten en uitwegen zullen zoeken, dit is een van die wegen die nu toevallig de bureaucraten goed uitkomt en de nationalistisch denkende landen.

Of registreer je om te kunnen reageren.