Home

Nieuws 28 reacties

'Halvering veestapel niet genoeg'

Om de doelstellingen van het klimaatbeleid te halen, is een halvering van de veestapel in Nederland nog niet eens genoeg. Er is nog veel meer nodig. Dat zei Pier Vellenga van Wageningen UR en VU Amsterdam zaterdag op een bijeenkomst in de Amsterdamse Rode Hoed.

Vellenga is een van de bekendste klimaatwetenschappers in Nederland en hij is uiterst kritisch over de bijdrage van de landbouw aan de klimaatverandering.

"Alle aandacht gaat naar de energiesector, maar de opgave daarvoor is een eitje." Hij doelt op de snelle ontwikkelingen op het gebied van wind- en zonne-energie, en stelt vast dat de sector fossiele energie in een crisis verkeert. Maar voor de landbouw, volgens hem goed voor 20% tot 40% van de mondiale uitstoot van broeikasgassen, ligt dat anders.

'Veehouderij is vastgelopen systeem'

Vooral de uitstoot van de veehouderij is een probleem. "De veehouderij is een volledig vastgelopen systeem", aldus Vellenga.

Met name runderen stoten enorme hoeveelheden methaangas uit.

Een andere grote bron van kooldioxide zijn bodems. Slecht bodembeheer leidt tot oxidatie van opgeslagen koolstof. Dit is een groot gevaar, volgens Vellenga, want in de bodems zit twee keer zoveel koolstof als in de atmosfeer zelf.

'Klimaateffecten doorrekenen in vleesprijs'

De weg van intensiveren en efficiënter maken van de productie is volgens Vellenga niet de juiste. "Meer van hetzelfde is juist niet de oplossing." Hij vindt dat de klimaateffecten van vlees in de prijs doorgerekend zouden moeten worden. "Plantaardig eiwit vraagt maar een kwart van de ruimte die dierlijk eiwit vraagt, genereert maar een kwart van de broeikasgasuitstoot en gebruikt maar 3% van de hoeveelheid water die nodig is voor de productie van dierlijk eiwit."

Laatste reacties

 • snufferman

  En waar groeit de plant van alleen met kunstmest gaat de C in de grond ook achteruit

 • dierverzorger

  Zou dit verhaal door een vegetarier geschreven zijn?

 • a van Gerwen

  Landbouwgronden staan niet synoniem voor akkerbouwgronden. Als grasland uit produktie genomen moet worden, waar geen akkerbouwgewassen op een fatsoenlijke manier geteeld kunnen worden, blijft er maar een beperkt areaal voor overige gewassen over, onvoldoende om de wereld te voeden en van voldoende eiwitten te voorzien.Dat lost overigens wel het klimaatprobleem op daar de wereldbevolking gedecimeerd wordt, dat dan weer wel.

 • pinkeltje

  Meer dan halvering van de populatie Homo Sapiens zou de natuur ook behoorlijk goed doen.

 • agratax(1)

  We zouden de Nederlandse veestapel met meer dan 50 % moeten halveren om de klimaatdoelen te halen. Prachtig voor de Nederlandse politiek. Deze koeien worden dan in andere landen toege voegd aan de mondiale veestapel. Kan deze slimme man mij nu uitleggen hoe de inkrimping van onze veestapel bijdaagt aan de klimaatsverbetering als we elders meer vee gaan houden? Produceren buitenlandse koeien soms minder scheten dan Nederlandse koeien? Dit wil ik niet geloven. Ik krijg steeds meer de indruk dat wij Nederland de wereld kunnen redden, door de doelstellingen te halen op onze postzegel tewijl de rest er maar op los smeert. Laten we ons eens gaan buigen over "Hoe stoppen we de bevolkingsgroei", dit is de oorzaak van de vervuiling en niet de landbouw -ansich-. Meer mensen betekent meer vraag naar eten, dus meer productie en een grotere aanslag op de nog ongerepte delen van de aarde. Juist deze gebieden zijn brood nodig om de aarde leefbaar te houden voor plant en dier inclusief de mens.

 • vandenbrand

  als halvering niet genoeg is dan alles maar weg, meer mensen erin, voedsel importeren. en als dan de koek op is BURGEROORLOG. ga zo door vellenga??? in het buitenland halen ze die zogenaamde doelstelling wel???

 • agro1

  in welke wereld leeft deze wereldvreemde studeerkamergeleerde??? er is nog nooooit zoveel voedselgrondstof op deze wereld geweest. het niet gebruiken van voor de mens onverteerbaar vegetarisch mateiaal, zoals gras, zou een mooie bijdrage aan de oplossing van dit overschot kunnen leveren. misschien komen er dan voor de diverse sectoren enigszins aanvaardbare prijzen. feed the world and starve.

 • zon

  Een gevaarlijke man die Vellenga,op papier zou zijn beredenering kunnen kloppen maar hij ziet het grote geheel niet.
  Beseft hij wel welk effect zijn oplossingen hebben?
  Voedselschaarste en sociale onrusten.
  De laatste jaren hebben we in meerdere landen gezien waar dit toe gaat leiden.

 • DJ-D

  Nu wordt er door 1.8 miljard mensen vlees gegeten. Over een aantal jaren zal het 4.5 miljard mensen zijn. (Vleesverlangen Marijn Frank). Denk dat het gepreek van de heer Vellenga hier niets aan veranderd.

  Misschien op 2 juli een referentiedatum maken voor het aantal inwoners in NL. Voor iedere Nederlander die binenkomt een zeurzak eruit.

 • Farmer4life2

  Je blindstaren op bureaucratische doelstellingen heet dit. Het heeft geen enkel nut.... behalve dat je een vinkje mag zetten als het gehaald is.

 • boer drenth

  Misschien de helft van de wereld bevolking uitroeien.Dan kan het gebeuren dat wij die zgn doelstelling wel halen. Opsluiten die man.

 • alco1

  Bij de eiwit behoefte via het dier ziet men alleen de uitstoot van het dier.
  Dat het voedsel van deze dieren juist die uitstoot weer "consumeren", wordt gemakshalve maar vergeten.
  Ook de mest wordt weer nuttig besteed.
  Bij de mens is die kringloop weg.

  JOHAN OPPEWAL.
  LAAT JE NIET GEBRUIKEN.

 • A1967

  De landbouw hoeft zich niet te verdedigen. Deze meneer is maar met een ding bezig en dat is de aandacht afhalen van wat er werkelijk aan de hand is. Nederland doet het ontzettend slecht ten opzichte van de ons omringende landen wat betreft verkeer en de uitstoot van de energiesector . Hij kan mooie verhalen ophangen over schone energie, maar Nederland haalt de doelstellingen op geen stukken na. Uitspraken van deze meneer zijn totaal onbetrouwbaar.

 • deB.


  Werkelijk, wat een onzin wordt er geschreven de laatste tijd, we zijn bijna misdadig bezig!!

  Nogmaals, de mens en al zijn bewegingen is het grootste probleem, en maar doorstoken met auto's, vliegtuigen, kan er allemaal bij..... MAAR dieren moeten geruimd worden.

  ZOTTIGHEID

 • WGeverink

  Dat krijg je als je kennis exporteerd. Je blijft zitten met de sukkels die helemaal nergens verstand van hebben.

 • haj146

  Weer zon linkse Wageningen lapzwans. Maar niet teveel aandacht aan besteden

 • farmer135

  Ja en lekker allemaal met het vliegtuig op vakantie, het liefst 3x per jaar , maar de veehouders, die hebben het allemaal weer gedaan

 • deB.


  precies en nog een keer naar de alpen crossen in de voorjaarsvakantie....

 • melkveehouder .

  Eén gek kan meer beweren dan tien wijzen kunnen weerleggen.
  Voor de rest niet meer woorden aan vuil maken.

 • sieko

  is dit dezelfde Vellenga welke de plank missloeg met het hele ammoniak verhaal, zure regen en dat soort onzin?
  dan zou ik dit verhaal ook maar niet te serieus nemen.

 • RJ Roelofs

  <>

 • DJ-D

  Ja dat klimaatgedoe is een religie geworden. Heel weinig kan bewezen worden en wordt maar geloofd en opgedrongen. O.a. de zevendedag adventisten maken er een 'jihad' van met hun propaganda en haat gezaai. Moet meer tegengeluid komen. Ook de boerderijredacteuren moet de boeren al die onzin niet aanpraten.

 • koster

  en ik maar denken dat grasland goed is voor de bodem en ik maar denken dat vleeseters geen b12 hoeven bij te slikken

 • veldzicht

  We leven in een vrij land waar je mag zeggen wat je wil,jammer dat allerlei onbenullen die de grootste onzin uit lopen te kramen niet gehinderd door enig gebrek aan kennis dit recht ook hebben.

 • veldzicht

  P.S.Dat was ik vergeten ,kotsmisselijk word ik van die lui.

 • @meelmuisje

  Als klimaatwetenschapper moet de heer Vellinga weten wat het het Middeleeuws Klimaatoptimum is.
  " Tijdens het middeleeuws Klimaatoptimum was het gemiddeld even warm als of nog wat warmer dan tegenwoordig. Er groeiden toen bijvoorbeeld wijnranken in Engeland en perziken in Vlaanderen en ook was er toen de kolonisatie van het zuiden van Groenland door de Vikingen (985 - begin 15e eeuw). "

  Groenland was in die tijd groen, niet sneeuwwit zoals we Groenland kennen.

  "Het is tijdens deze periode dat onder andere de wijnbouw in de Nederlanden zijn grootste bloei kende. Na de dertiende eeuw koelde het klimaat af, wat vanaf de zestiende eeuw tot de Kleine IJstijd zou leiden.

  veel gletsjers rond 1850 hun grootste uitbreiding sinds het einde van de laatste ijstijd. In Londen was het lange tijd gebruikelijk 's winters op de bevroren Theems een kermis te organiseren. Dit evenement verdween aan het begin van de negentiende eeuw.

  Hierna begon voor veel gletsjers een terugtrekking die zich in de twintigste eeuw versnelde".

  ... En daar heeft, volgens de heer Vellenga en de andere klimaatwetenschappers anno nu, de landbouw schuld aan? Terwijl het in de middeleeuwen nog warmer was dan tegenwoordig???


 • oorspronkelijk

  opwarming is een steeds terugkerend verschijnsel.
  natuurlijke en biologische processen veroorzaken dit.
  nu slaat men alarm omdat steeds duidelijker wordt dat de mens met zijn doen en laten grotere invloed heeft.
  met pijn in het hart ontvang ik de signalen met betrekking tot de veehouderij.
  ambivalentie: gelukkig met de aandacht tegen destructie ecosysteem
  maar brede maatschappelijke discussie moet waarborgen een bredere aanpak dan sectoren

 • Venstra

  Juist bij de productie van plantaardig eiwit (ik neem aan dat mensen geen gras eten), akkerbouw, treed oxidatie van de bodem op, verlies van organische stof, met grasland en systematische beweiding kun je een hele dikke bouwvoor opbouwen, maar daar ben je wel koeien voor nodig. En WATER?? Dat is er onbeperkt in Nederland.

Laad alle reacties (24)

Of registreer je om te kunnen reageren.