Home

Nieuws

'Gevoelige' producten binnen TTIP niet besproken

Binnen de TTIP-onderhandelingen, voor een vrijhandelsverdrag tussen de EU en VS, zijn concrete voorstellen over 'gevoelige producten' nog niet besproken.

Uit een stand-van-zakenrapport van de Europese Commissie blijkt dat over 97% van de importtarieven die worden gehanteerd in de landbouw, wel voorstellen zijn uitgewisseld.

Meer TTIP-documenten gepubliceerd

Het stand-van-zakenrapport is gepubliceerd als antwoord op de aanhoudende beschuldigingen van ngo's en bepaalde politici dat de onderhandelingen te weinig transparant zijn. De Europese Commissie vindt dat te veel openheid de onderhandelingen kan schaden, maar heeft bij TTIP veel meer documenten dan in het verleden gepubliceerd.

Transgene gewassen twistpunt

De EU vraagt de VS volgens het document om 200 beschermde herkomstbenamingen te erkennen. Het document stelt dat bij de minst controversiële onderwerpen 'goede progressie' is geboekt. Maar de partijen verschillen van mening over andere onderdelen, waarbij wordt gerefereerd aan bijvoorbeeld sanitaire en fytosanitaire afspraken en transgene gewassen.
In het document staat dat de 3% meest voor open grenzen 'gevoelige' landbouwproducten - voor de EU rund- en varkensvlees - pas worden besproken tijdens het eindspel.

Of registreer je om te kunnen reageren.