Home

Nieuws

Gemeente Someren werkt aan eigen sloopregeling

De gemeente Someren heeft een pakket aan sloopregelingen gemaakt voor boeren. Someren is de eerste gemeente met een eigen sloopbeleid in de maak. De gemeente verwacht de komende vijf jaar minstens 60.000 tot 80.000 vierkante meter staloppervlak te moeten slopen.

Het college van B&W heeft een sloopregeling voorgelegd aan de gemeenteraad die op 30 juni een beslissing neemt. Het voorgestelde slooppakket bestaat uit vier regelingen: stenen voor stenen, sloopbonus, sloopbank en een slooplening.

Het meest in het oog springende is de sloopbank en de slooplening. Someren wil geld lenen aan boeren om de sloopkosten te kunnen bekostigen. De fiscaal aftrekbare rente van de 10-jaarslening is lager dan de marktrente en boeren kunnen tussentijds aflossen. De gemeente stelt een startbudget beschikbaar van €500.000.

Sloopbank

De sloopbank wordt gebruikt om vierkante meters gesloopte agrarische gebouwen in te stallen. Een boer die wil bouwen, kan uit de sloopbank de oppervlakte nemen die hij nodig heeft. Het systeem biedt de mogelijkheid om vierkante meters in te leveren en deze later pas te vermarkten.

Het college wil een eigen sloopbeleid om het platteland leefbaarder te maken en op te waarderen. Oude en ontsierende stallen moeten daarom verdwijnen. Uit een voorzichtige indicatie van de gemeente blijkt dat 60.000 tot 80.000 vierkante meter staloppervlak in vijf jaar in aanmerking komt voor sloop. De gemeente baseert dit aantal op het huidige aantal stallen zonder milieuvergunning en veehouderijbedrijven die hebben aangegeven hun stallen niet aan te willen passen aan de nieuwe huisvestingsregels die gelden per 2020.

Positief over sloopplan

De provincie Noord-Brabant is positief over het sloopplan in Someren en onderstreept de urgentie ervan. Andere gemeenten binnen en buiten Brabant zouden volgens een woordvoerder van de provincie geïnteresseerd zijn. De provincie zelf werkt nog aan een provinciale sloopregeling, maar weet al wel dat een provinciale regeling, à la de voormalige ruimte voor ruimteregeling, er niet gaat komen. Wel wordt onderzocht hoe de provincie op een andere manier financieel bij kan dragen aan sloop. Brabant wacht een enorme sloopopgave, bleek onlangs uit onderzoek van Alterra. Inclusief de huidige leegstand, komt het op termijn neer op 6,2 miljoen vierkante meter aan leegstaande stallen en schuren, een kwart van de totale hoeveelheid agrarische bedrijfsgebouwen in Brabant.

Boerderij organiseert op 18 mei een webinar over asbestsanering en zonnepanelen. Kijk voor meer informatie en gratis aanmelding op www.boerderij.nl/webinar-asbest.

Of registreer je om te kunnen reageren.