Home

Nieuws

EC waarschuwt Denemarken over naleving nitraatrichtlijn

De Europese Commissie heeft Denemarken gewaarschuwd dat het mest- en landbouwbeleid onvoldoende is om aan de nitraatrichtlijn te voldoen.

De milieucommissie van de EU geeft Denemarken nog de tijd om het beleid aan te scherpen, voordat vervolgstappen worden genomen. Het gaat om een eerste waarschuwing, er is nog geen sprake van een officiële waarschuwing of een rechtsgang.

Vorige week daagde de Europese Commissie Duitsland voor het Europese Hof, omdat het land niet voldoet aan de nitraatrichtlijn en de kaderrichtlijn water. De nitraatgehalten in zowel het grondwater als het oppervlaktewater in Duitsland nemen toe. De bij het Hof ingediende aanklacht volgt op de waarschuwing die de Commissie in 2014 aan Duitsland gaf.

Te ruime bemestingsnormen Denemarken

De Commissie vindt dat de bemestingsnormen in Denemarken te ruim zijn, waardoor er teveel stikstof in het grond- en oppervlaktewater terecht komt.

Uit een rapport van de Europese Commissie blijkt dat de maatregelen die lidstaten nemen om stikstofvervuiling naar de Oostzee te verminderen nog onvoldoende effectrief zijn. Er wordt wel vooruitgang geboekt, maar de stikstofuitspoeling naar de zee is nog te hoog. De Europese Commissie roept de landen op de stikstofuitstoot uit de landbouw te verminderen.

Of registreer je om te kunnen reageren.