Home

Nieuws

De Dommel breidt onttrekkingsverbod uit

Waterschap De Dommel breidt het verbod op het onttrekken van water uit enkele beken en sloten uit. Het verbod geldt nu ook voor de stroomgebieden van de Beerze en Groote Waterloop.

Sinds 11 mei gold al een onttrekkingsverbod voor een deel van de Reusel, de Nete en de waterpartijen in Park Meerland in Eindhoven. Het verbod geldt ook voor alle zijbeken en sloten die uitkomen in genoemde beken vallen ook onder het verbod.

Daarnaast bestaat er een permanent onttrekkingsverbod voor een deel van de Beekse Waterloop, waar deze beek gevoed wordt met water uit het Wilhelminakanaal. Op de site van het waterschap is het verbod in kaart gebracht.

Verscherpte controle op naleving

Het verbod geldt voor vaste onttrekkingsinstallaties, maar ook voor mobiele installaties, zoals zuigwagens en giertonnen. Alleen het laten drinken van vee en het bestrijden van brand met water uit de beken of sloten is wel toegestaan. Op de naleving van het verbod om water te onttrekken wordt verscherpte controle uitgevoerd.

Voorspelde regen onvoldoende

Het waterschap kondigt dit verbod af om te voorkomen dat er te weinig water in de sloten en beken overblijft. Te weinig water kan ernstige gevolgen hebben voor de waterkwaliteit, de grondwaterstand en de flora en fauna. Ondanks dat er komende dagen wat neerslag wordt voorspeld, is de verwachting dat deze neerslag onvoldoende verbetering van de peilen en doorstroming in deze oppervlaktewateren oplevert. Het watertekort is ontstaan door een neerslagtekort in de afgelopen periode. Een verdere verlaging van de waterstand en afname van de stroming wil het waterschap zoveel mogelijk beperken.

Of registreer je om te kunnen reageren.