Home

Nieuws

65 aanvragen voor subsidie mestvergisting bij SDE+-regeling

Hoewel het subsidiebudget voor duurzame energie met €8 miljard nog nooit zo hoog was, is het totale budget al bij de eerste openstelling overvraagd.

Dat blijkt uit het overzicht van de voorjaarsopenstelling van de Stimuleringsregeling Duurzame Energie, SDE+. Voor de voorjaarsopenstelling is een budget van €4 miljard beschikbaar. Via RVO.nl kwamen 3.354 aanvragen binnen met een totale claim van €8,2 miljard.

Meeste aanvragen voor zonne-energie

Voor de productie van zonne-energie kwamen de meeste aanvragen: 3.104 stuks met een maximaal aangevraagd vermogen van 1.122 MegaWatt (MW). Voor de productie van energie uit dierlijke mest kwamen in totaal 65 aanvragen voor subsidie. Het gaat om 38 aanvragen voor subsidie voor mest co-vergisting en 27 aanvragen voor monomestvergisting. Of voor deze aanvragen ook daadwerkelijk subsidie wordt verleend is nog de vraag.

Subsidieverlening in 4 fasen

De subsidieverlening gebeurt aan de hand van vier fasen. Aanvragen voor de laagste subsidiebedragen, in fase 1, komen als eerste aan bod, gevolgd door fase 2 waarbij het subsidiebedrag iets hoger is. In fase 3 en 4 is het subsidiebedrag nog iets hoger. Reden van deze werkwijze is dat wordt geprobeerd om zo veel mogelijk duurzame energie te produceren voor zo laag mogelijke kosten.

Bij de aanvraagperiode van dit voorjaar werd het beschikbare budget van €4 miljard bereikt in de tweede helft van de openstelling van fase 2. In deze fase werden de meeste aanvragen voor energieproductie uit mestvergisting gedaan. In fase 1, waar een basisbedrag geldt van maximaal 8 cent/kWh, werden twee subsidies aangevraagd voor mestvergisting.
Voor de grootste aanvraagcategorie, zonnepanelen, waren in de eerste fase 300 aanvragen, in de tweede fase 556. In de tweede fase geldt een vergoeding van maximaal 11 cent per kWh. In deze tweede fase werden ook een aantal grote aanvragen gedaan voor bij- en meestook van biomassa in kolencentrales. De meeste aanvragen voor zonnepanelen (2.115 stuks) werden in de derde fase van de openstelling gedaan.

Minister Kamp positief over interesse in hernieuwbare energie

Omdat de aanvragen nog inhoudelijk beoordeeld moeten worden, is het op dit moment nog niet mogelijk om aan te geven welke aanvragen een positieve beschikking zullen ontvangen, meldt het ministerie van Economische Zaken. Minister Henk Kamp is positief over de vele aanvragen voor subsidie. "Dit is een goed teken, omdat we richting 2020 grote stappen willen zetten in het vergroten van het aandeel hernieuwbare energie."
Nederland moet in 2020 14% hernieuwbare energie realiseren. De ontwikkeling hiervan loopt erg achter. In 2014 maakte hernieuwbare energie 5,6% van het totale Nederlandse energieverbruik uit.

Boerderij organiseert op 18 mei een webinar over asbestsanering en zonnepanelen. Meld u aan voor het gratis webinar!Of registreer je om te kunnen reageren.