Home

Nieuws 2 reacties

Van Dam: 'Geen grote veranderingen gelijk speelveld bij crisismaatregelen'

Dat keuzes die lidstaten maken bij de crisismaatregelen voor de landbouw kunnen leiden tot wijziging van het gelijke speelveld, vindt staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken van ondergeschikt belang.

Hij hoopt dat de maatregelen leiden tot structurele verbeteringen. Bovendien passen de maatregelen in het beleid.

"Met dit aanvullende maatregelenpakket van de Europese Commissie is een stap in de goede richting gezet om de problemen van boeren in met name de zuivel- en varkensmarkt aan te pakken. Dat er enig effect is op de (on)gelijkheid van het speelveld heb ik afgewogen tegen het feit dat de maatregelen passen in een beleid van marktoriëntatie, de principes van de interne markt worden gerespecteerd zonder quota's en verhoging van de interventieprijzen en dat het de markt hopelijk structureel verbetert", schrijft Van Dam in een brief aan de Tweede Kamer.

GLB-beleid verschilt per lidstaat

Lidstaten voeren onderling verschillend beleid binnen de Europees vastgestelde kaders van het Gemeenschappelijk Landbouw Beleid (GLB). Het is dus mogelijk dat lidstaten verschillend omgaan met de tijdelijke mogelijkheden die worden geboden voor het verlenen van staatssteun in dit pakket. Omdat de voorwaarden voor het verlenen van staatssteun strikt zijn, verwacht Van Dam niet dat de staatssteun leidt tot een ongelijk speelveld.

Zorg om effect Franse voorstellen

Wel is Van Dam bezorgd over de effecten van de Franse voorstellen om €3,6 miljard te besteden aan het verlagen van sociale lasten van boeren, vrijstelling van renteaflossing en een moratorium op milieueisen.

De Europese Raad van landbouwministers spreekt maandag 11 april over de crisismaatregelen.

Laatste reacties

  • Foxxy

    Dat crisis maatregelen leiden tot een wijziging in een gelijk speelveld vindt van Dam van ondergeschikt belang!

    Natuurlijk! Logisch! Onze steunmaatregel heet: Fosfaatrechten! Zorgt inderdaad voor een ongelijk speelveld!

    Bedankt voor het begrijpen van het woord crisis! Met deze maatregel worden wij ECHT geholpen! Ik denk dat we haast moeten oppassen dat Brussel het niet ziet als ongeoorloofde staatssteun!

  • farmer135

    Franse boeren hebben zoiezo meer voordelen, alleen al te denken aan de rode diesel, nog geen 50 cent voor een liter.

Of registreer je om te kunnen reageren.