Home

Nieuws 1 reactie

Tien extra meldingen van dierverwaarlozing

Tien extra meldingen van dierverwaarlozing ontving het vertrouwensloket in het eerste kwartaal. Erfbetreders worden intensiever betrokken bij de opsporing.

Toon van Hoof is voorzitter van het Meldpunt dierverwaarlozing. Volgens Van Hoof is het aantal meldingen in het eerste kwartaal toegenomen. "Er zijn in het eerste kwartaal van dit jaar tien meldingen meer bij het loket binnen gekomen dan we normaal ontvangen in een eerste kwartaal. Dit zijn meldingen uit het hele land." Het vertrouwensloket ontvangt gemiddeld in een eerste kwartaal circa 30 meldingen. Dit jaar zijn dat er dus 40. Gemiddeld per jaar komen er circa 120 meldingen binnen. Ongeveer de helft daarvan leidt tot opvolging. Dat wil zeggen dat een zorgteam een traject opstart met de ondernemer. Een zorgteam bestaat uit gespecialiseerde mensen die deskundig zijn op het gebied van psychische en veterinaire zorg. Van Hoof: "Meestal lukt het om het bedrijf weer op de rails te krijgen."

Lichte stijging

Maartje Krediet-Kramer is rundveedierenarts bij DAP Flevoland en voorzitter van de groep gezondheidszorg landbouwhuisdieren (GGL) van de beroepsorganisatie KNMvD. Zij beaamt dat het aantal incidenten van verminderde dierverzorging toeneemt. Krediet bemerkte vorig jaar al een lichte stijging. Toch zijn gevallen van ernstige dierverwaarlozing excessen. "De marktomstandigheden is dusdanig dat veehouders onder grote druk staan. Het zijn vaak moeilijke situaties waarbij het niet altijd gemakkelijk is om met de veehouder in gesprek te komen over dit onderwerp." Tegelijk is er meer aandacht voor dierverwaarlozing.

Verbeteren overdrachtsysteem

Krediet zegt het overdrachtssysteem tussen dierenartsen onderling onder de loep te willen nemen. Zegt een boer zijn overeenkomst op, zoals de Gelderse varkensboer had gedaan, dan moet de dierenarts het dossier afsluiten binnen tien dagen, de reden van opzegging vermelden en doorsturen naar de nieuwe dierarts. De veehouder moet een nieuwe dierenarts inschakelen. "De Gelderse varkensboer had zijn overeenkomst met zijn dierenarts opgezegd maar geen nieuwe dierenarts gezocht. Dierartsen moeten alerter zijn in dit soort gevallen en onderling beter samen werken. Bij het tijdig opsporen van problemen op een bedrijf waarbij de dierverzorging in het geding is, heeft de dierenarts een spilfunctie. Daar moeten we nog scherper naar kijken, samen met andere erfbetreders."
Volgens Krediet is de dierarts samen met andere erfbetreders het vangnet voor de veehouder. "Met elkaar zijn we verantwoordelijk. De samenwerking onderling kan beter. De bestaande informatiesystemen moeten we goed onder de loep nemen. Het zou goed zijn als alle data van erfbetreders beschikbaar zouden zijn."

Extra aandacht

Van Hoof kan niet zeggen of er meer meldingen zijn omdat de omgeving van boeren alerter is of dat er ook daadwerkelijk meer gevallen zijn. "Feit is wel dat de huidige economische problemen in de varkens- en rundveehouderijsector boeren extra onder druk zetten. Het kan vaak de druppel zijn die de spreekwoordelijke emmer doet over lopen. Maar het gaat altijd om een combinatie van factoren", weet Van Hoof.

Hij wil wel extra aandacht van erfbetreders voor de signalering van dierverwaarlozing. "We sturen een extra brief uit naar alle erfbetreders om extra alert te zijn op dierverzorging. We willen nog meer aandacht van de voerfirma's, andere leveranciers en afnemers op het dierenwelzijn. Daarnaast organiseren we binnenkort een extra informatiebijeenkomst voor erfbetreders."
Uit cijfers van de NVWA blijkt dat zij dit jaar tot nu toe vijf keer in actie kwamen inzake dierverwaarlozing. De NVWA kon niet zeggen of dit meer of minder was dan voorgaande jaren.

Eén reactie

 • wienbemelmans

  wat is dierverwaarlozing als een burger langs komt met de fiets
  en iets ziet ,volgens burgers is het al snel dierverwaarlozing.
  ze moeten een fietspad aan leggen dwars door de Oostvaardersplassen dan ben ik benieuwd naar de reacties
  zullen ze dan ook alle instancies er op afsturen ik denk het niet.
  dat is met twee maten meten die dieren zijn mij even lief als
  de eigen.

Of registreer je om te kunnen reageren.