Home

Nieuws 2 reacties

PvdA: geitenhouderij is gokken met volksgezondheid

De vestiging van een nieuw geitenbedrijf is een gok met de volksgezondheid. Dat stelt PvdA'er Tjeerd van Dekken in schriftelijke vragen aan Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) en minister Edith Schippers (Volksgezondheid, Welzijn en Sport).

Aanleiding voor de vragen is een uitzending van EenVandaag, waarin de uitbreiding van de geitenhouderij sinds de Q-koortsuitbraak aan de orde werd gesteld. Voorbeeld van uitbreiding zijn de plannen van geitenmelkerij Van der Schans Melkgeiten b.v. in het Gelderse Rossum (vlakbij Zaltbommel). Het geitenbedrijf heeft al ruim 3.000 geiten en wil op een tweede vestiging ruim 5.000 geiten gaan houden.

Gevolgen voor volksgezondheid

Van Dekken haalt de GGD aan, die zegt dat kleine afwijkingen in de bedrijfsvoering op geitenbedrijven grote gevolgen kunnen hebben voor de volksgezondheid. De PvdA'er wil weten om wat voor afwijkingen het dan gaat, wat de kans daarop is en hoe vaak die voorkomen.

Volgens de MER-rapportage, die het bedrijf heeft laten doen, heeft de GGD het plan beoordeeld en geconcludeerd "dat de volksgezondheid in voldoende mate is meegewogen en de gezondheidsrisico's beperkt zijn en dat vanuit gezondheidskundig oogpunt geen onacceptabele situaties te verwachten zijn in de directe omgeving van het bedrijf."

Risico voorkomen

Het bedrijf zelf heeft in zijn plannen aangegeven alles te zullen doen om te voorkomen dat dieren besmet raken en om een eventuele besmetting niet te verspreiden. Van Dekken zegt dat gezien de gevolgen van de Q-koortsuitbraak (tientallen doden, honderden chronisch zieken) de overheid niet het risico mag vergroten door toestemming te geven voor de vestiging van nieuwe stallen. Van Dekken vraagt de bewindslieden nog eens serieus te kijken naar de geplande geitenstal.

Laatste reacties

  • awhurenkamp1

    helemaal gek in de kop geworden .. een heer en een beer willen steeds weer<meer>....

  • maatje 1904

    De mest zal toch uitgereden moeten worden met alle risicos van dien

Of registreer je om te kunnen reageren.