Home

Nieuws 8 reacties

Pachtakkoord weer geklapt

Pachters- en verpachtersorganisaties zijn er wederom niet in geslaagd een breed gedragen akkoord te bereiken over een nieuw pachtstelsel.

Dit blijkt uit het eindvoorstel van de betrokken organisaties. In 2014 was er een 'deelakkoord Spelderholt'. Vorig jaar klapte dat akkoord. Initiatiefnemers van het akkoord probeerden nadien alsnog alle neuzen dezelfde kant op te krijgen. Nu blijkt dat twee partijen, die pachters vertegenwoordigen, het niet eens zijn met de voorgestelde herziening van het pachtstelsel.

LTO steunt akkoord

De Bond van Landpachters (BLHB) en NAJK hebben geen handtekening gezet onder het nieuwe 'Akkoord van Spelderholt'. Opvallend: LTO Nederland steunt het wel, waar het eerder, samen met de bond en NAJK, tegenstemde. Andere organisaties die het voorstel steunen zijn: verpachtersorganisatie Federatie Particulier Grondbezit (FPG), grondbelegger ASR Vastgoed Vermogensbeheer, stichting LandschappenNL (voorheen De12Landschappen) en Natuurmonumenten.

Reguliere pacht met vrije prijs

In het huidige 'akkoord' staat dat reguliere pacht blijft bestaan, maar dat de aanvangsprijs zelf bepaald kan worden door de verpachter en pachter. Er bestaat de mogelijkheid om de afgesproken pachtprijs te laten toetsen aan de gemiddelde pachtprijs in de desbetreffende omgeving van een vergelijkbaar pachtobject.

De ondertekenaars zijn het eens over het overgangsrecht bij bestaande reguliere pachtovereenkomsten. Voor de zittende pachter en zijn (binnen 4 jaar aan te wijzen bedrijfsopvolger) geldt voor de hele periode pachtprijsbescherming. Voor pachtafhankelijke bedrijven komt daar nog een generatie (30 jaar) bij.

Pachtafhankelijke bedrijven zijn bedrijven waarvoor geldt dat de pachtovereenkomst betrekking heeft op gebouwen, dan wel dat er meer dan 37,5% van de bedrijfsoppervlakte wordt gepacht, met een minimum van 3 hectare. Uit cijfers van de Landbouwtelling 2015 blijkt dat een kwart tot ruim de helft van de land- en tuinbouwbedrijven per provincie pachtafhankelijk is (37,5%).

Flexibele pacht invoeren

De ondertekenaars van het eindvoorstel willen tevens de pachtvorm 'flexibele pacht' invoeren. Deze pachtvorm moet naast grond, ook mogelijk zijn voor hoeves en gebouwen. Flexibele pacht biedt de pachter geen continuatierecht, geen indeplaatsstelling en geen voorkeursrecht (vergelijkbaar met de huidige vorm geliberaliseerde pacht).

Loopbaanpacht introduceren

In het eindvoorstel staat ook de introductie van loopbaanpacht. Deze pachtvorm kent een duur van tenminste 25 jaar en eindigt als de pachter de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt. Er is geen continuatierecht, pachtprijs kan in vrijheid bepaald worden, indeplaatsstelling is mogelijk, maar leidt niet tot een andere einddatum. Het is dus niet vanzelfsprekend bij loopbaanpacht dat een bedrijfsopvolger de pachtgrond over kan nemen.

De pachtprijs van een loopbaanovereenkomst kan worden getoetst als dat is overeengekomen. Dat kan direct na ingang van de overeenkomst.

Verder staat in het voorstel dat alle pachtovereenkomsten geregistreerd moeten worden bij de grondkamer, zodat inzicht komt in pachtprijzen.

'Als jullie het overlaten aan de Tweede Kamer, dan krijgt u iets wat u niet wilt hebben'.

Politiek aan zet

Initiatiefnemers van het Akkoord van Spelderholt hebben inmiddels Martijn van Dam, staatssecretaris van Economische Zaken, op de hoogte gebracht. De bewindsman wordt gevraagd de initiatiefnemers te betrekken bij de voorbereiding van het wetsvoorstel. De politiek heeft vorig jaar al gezegd 'laat pacht niet aan politiek over'. "Als jullie het overlaten aan de Tweede Kamer, dan krijgt u iets wat u niet wilt hebben", waarschuwde Jaco Geurts, Tweede Kamerlid van het CDA, vorig jaar tijdens de jaarvergadering van de BLHB.

Reactie BLHB en NAJK

In februari kwam de BLHB nog met een voorstel om de patstelling tussen pachters en verpachters vlot te trekken. De bond wilde namelijk geen vrije prijsafspraken meer tussen pachter en verpachter bij een geliberaliseerde pachtovereenkomst, maar prijsregulering. Dit voorstel kreeg onvoldoende steun.

NAJK kan zich niet vinden in het eindvoorstel, omdat het vreest dat er te weinig nieuwe langdurige pachtovereenkomsten, zoals reguliere en loopbaanpacht, worden afgesloten. NAJK benadrukt dat juist dat wel de bedoeling was en daarom het pachtstelsel moest veranderen. De belangenvereniging voor jonge boeren zette onder het akkoord ook geen handtekening, omdat er geen koppeling meer is tussen de verdiencapaciteit van de grond en de pachtprijs.

Laatste reacties

 • info36

  Schandalig dat LTO hiermee akkoord gaat!
  De boeren zitten al in de wurggreep van de grote geldjongens, lees de grote financiele beleggers. De pachtprijs ligt landbouwkundig gezien al veel te hoog. Ze kunnen beter de NAJK nadoen, die begrijpen het tenminste.

 • peter1960

  lto schaam je nu zeg ik mijn lidmaatschap echt op

 • loes1

  de wal keert het schip,de reguliere pacht is niet met de tijd mee gegaan, de pacht opbrengst (prijs) van deze pachtvorm is ten opzichte van wat boeren (willen) betalen bij liberale pacht veel te groot. Reguliere pacht zoals die nu is zal steeds verder afnemen, vanwege het slechte rendement van deze pachtvorm voor de verpachter.

 • info36

  Loes1, het rendement van de grote beleggers met reguliere pacht ligt gemiddeld op 7%. Ik heb dit al zo vaak uitgelegd, klaarblijkelijk snap jij het niet. Natuurlijk willen ze nog meer hebben, alleen is het voor de meeste boeren niet meer op te brengen. De voorbeelden van boeren die een berg willen betalen voor pacht zijn nog steeds uitzonderingen en vaak ingegeven door hebbelijkheid. Daardoor moet de rest van de boeren juist in deze tijd beschermt worden tegen de grote geldjongens. Bij veel pachtboeren is ligt het rendement onder die van de verpachters terwijl ze de risico's en arbeid er voor moeten leveren.

 • loes1

  info 36
  leg het nog 1 keer uit voor mij, heb 3 ha regulier verpacht, en 61 ha met een geliberaliseerd contract, DOE MIJ DE OGEN OPEN.
  mogelijk ben ik me zelf te dom af.

 • Ik heb altijd geleerd dat een pachtprijs ligt rond de twee procent van de vrije verkoopwaarde, bij ons ligt die prijs rond de 70.000 euro dus 2 procent is dan toch gewoon 1400,00 euro ?

 • j.verstraten1

  Boeren betalen 800€ voor reguliere pacht en schreeuwen moord en brand als deze dreigt te stijgen. Tegelijkertijd betaalt dezelfde boer met gemak het dubbele voor geliberaliseerde pacht of nog meer. Gaat diezelfde boer richting pensioen zonder opvolger dan verpacht hij zijn eigen grond voor de hoogst mogelijke waarde om hem uiteindelijk aan de hoogstbiedende te verkopen. Het enige wat telt is geld.
  Wil je op termijn nog een volgende generatie aan pachtgrond helpen of wil je dat het simpelweg ophoud en de percelen na het einde wat óóit komen gaat aan de hoogstbiedende verkocht worden?
  Ik begrijp best dat de huidige pachter gewoon vanuit eigenbelang kiest voor de korte termijn.
  Maar van LTO mag je verwachten ook naar de lange termijn te kijken.

 • info36

  Volgens mij is bij de bovenstaande mensen niet goed bekent wat de opbrengende waarde is van grond. Bij liberale pacht is het kortetermijnpolitiek waardoor de grond snel word uitgeput. Daardoor kan men iets meer geven voor die pachtvorm. Bij reguliere pacht is het een langetermijn pacht waardoor er ook granen geteeld dienen te worden, organische stof op peil houden, gedraineerd en drainage onderhoud om de grond duurzaam te houden. Dit alles betekent dat een pachtprijs van 800 euro per ha onverantwoord is! Voor de lange termijn is reguliere pacht nodig en zal een grote belegger als ASR er toch altijd in blijven investeren, puur omdat hun gronden ook met reguliere pacht een goed rendement opleveren. Van vroeger uit hebben ze zoveel grond in hun portefeuille zodat hun vermogenspositie ook enorm is gestegen. Dus het lange termijndenken van LTO is bar slecht, zeker voor hun leden!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.