Home

Nieuws 6 reacties

Natuur- en milieuorganisaties roepen EC op fosfaatplafond niet te verhogen

Zes natuur- en milieuorganisaties roepen de Europese Commissie op om het Nederlandse fosfaatplafond niet te verhogen. Stichting Natuur en Milieu, Milieudefensie, Vogelbescherming Nederland, Natuurmonumenten, Wereld natuurfonds en de Natuur- en Milieufederaties hebben hierover een brief geschreven naar de Europese Commissie.

De organisaties schrijven zeer bezorgd te zijn over de plannen van Nederland om het fosfaatplafond te verhogen voor de periode van 2018-2021. De organisaties vinden het voorstel van Nederland prematuur, omdat de waterkwaliteit in Nederland niet aan de normen voor de kaderrichtlijn water (KRW) voldoet. Daarnaast zou verhogen van het fosfaatplafond in een land waar het plafond wordt overschreden een verkeerd beeld geven naar andere lidstaten.

Aan afspraken houden op gebied van waterkwaliteit

De organisaties roepen de Europese Commissie op om lidstaten te houden aan de afspraken die er zijn op het gebied van waterkwaliteit.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) heeft bij zijn voorstel voor het invoeren van fosfaatrechten voor de melkveehouderij aangegeven te onderhandelen in Brussel over het schrappen of verhogen van het fosfaatplafond. Gekeken wordt of fosfaat uit dierlijke mest dat wordt verwerkt tot producten die buiten de Nederlandse landbouw worden afgezet, niet meer mee hoeft te tellen voor het fosfaatplafond.

Laatste reacties

 • mtseshuis

  Zeikerds!

 • gjsteenwijk1

  Dit kan je verwachten van deze clubs jongens en meisjes . De brief is heel suggestief . Want waar uit blijkt dat als het fosfaatplafond geschrapt of verhoogd word Nederland niet kan voldoen aan de KRW ?
  De afspraak / overeenkomst met Brussel dat fosfaat uit dierlijke mest dat wordt verwerkt of geexporteerd, meetelt voor het fosfaat productieplatfond , kan NIET IN STAND BLIJVEN >

 • alco1

  Niksnutten

 • DJ-D

  Als ze de natuur gewoon beheerd hadden of in ieder geval de jagers het werk niet onmogelijk hadden gemaakt. Met vooral de ganzen en smienten. De waterschappen ook niet hun geld versmeerd hadden aan allerlei natuurproeven, maar gewoon meer en betere zuiveringen hadden gebouwd. Was het water super schoon geweest.

 • veldzicht

  Laat die lui een behoorlijk beroep kiezen,waardeloze opvreters.

 • Foxxy

  Politieke volksverlakkerij: Het gaat (al lang) niet meer om gelijk hebben, maar om gelijk krijgen!

  Met zieltjes winnen (kiezers) komt er geen geld in Neerlands portemonnee!

  Schijnbaar is SGP nog 1 van de weinige partijen die probeert een land te besturen! De rest probeert het niet eens!

  Pas als er geen bedrijven meer zijn, en werknemers werklozen zijn ontdekken ze in Den Haag waar de economie op draait!

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.