Home

Nieuws

Lintjes voor personen in landbouw

Bijna 2.800 mensen in het koninkrijk hebben een lintje gekregen, onder wie verscheidene bekende personen in de landbouw.

Peter de Koeijer

Zo is de Zeeuwse boerenbestuurder Peter de Koeijer bevorderd tot Officier in de Orde van Oranje-Nassau. Hij is vice-voorzitter van ZLTO en bestuurslid van NCB Ontwikkeling.

Leo van Leengoed

Oud-universitair hoofddocent Interne Geneeskunde en Klinische Pathofysiologie van Landbouwhuisdieren, Leo van Leengoed, mag zich voortaan ook Officier noemen. Hij was een van de eersten in Nederland die zich bezighield met het opzetten van SPF-bedrijven in de varkenshouderij. Van Leengoed is medeoprichter van PorQ, diergeneeskundig advies- en consultancybureau in de varkenshouderij.

Bert van den Kerkhof

Een andere bekende 'Officier' is Bert van den Kerkhof, voorzitter van VLB, de brancheorganisatie voor landbouwboekhoudbureaus.

VLB-voorzitter Bert van den Kerkhof.<em><br />Foto: Bert Jansen</em>
VLB-voorzitter Bert van den Kerkhof.
Foto: Bert Jansen

Toon Tankink

Toon Tankink is benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Tankink is voorgedragen omdat hij als dierenarts zeer betrokken was bij het privéleven van veehouders. Tankink is sinds 2003 bestuurlijk actief voor de Stichting Schaapskudde Haaksbergen (voorheen Stichting Schaapskooi Haaksbergen). Sinds 2008 in de functie van voorzitter. Ook adviseert hij over de diergezondheid van dieren van de stichting.

Harry Geverinck

Ook Harry Geverinck mag zich Lid noemen. Geverinck was onder meer voorzitter van de Katholieke Plattelandsjongeren en sinds 1980 actief als opleidingsondersteuner en praktijkassessor (2004 tot heden) van het Agrarisch Opleidingscentrum Oost.

Of registreer je om te kunnen reageren.