Home

Nieuws 38 reacties

LTO: handelsbeleid niet baseren op mening minderheid

Het handelsbeleid moet niet worden opgehangen op grond van een opvatting van een zeer beperkt deel van de bevolking, zegt Albert Jan Maat, voorzitter van LTO Nederland.

Maat reageert hiermee op de uitslag van het referendum over het associatieverdrag tussen de Europese Unie en Oekraïne. "Als rond 17% van de bevolking zou kunnen uitmaken hoe het verder moet met het buitenlands beleid, dan gaat het de verkeerde kant op."

De LTO-voorzitter is niet onder de indruk van de uitslag van het referendum waarbij 61,1% van de kiezers zich tegen het associatieverdrag uitsprak bij een opkomst van 32,2%. Deze opkomst houdt in dat bijna 70% geen mening heeft gegeven, zegt hij.

Maat: regelgeving referendum aanpassen

Als het aan Maat ligt wordt de regelgeving rond het raadgevend referendum veranderd. Een opkomstdrempel van 30% is volgens hem te laag. "In de meeste andere landen waar referenda worden gehouden, ligt die aanzienlijk hoger. Daarmee zou dit raadplegingsmiddel ook aan kracht winnen."

Daarbij komt dat niet ieder onderwerp zich leent voor een referendum. Het associatieverdrag  met Oekraïne leidde tot een brede discussie over allerlei onderwerpen, die eigenlijk niet ter zake deden. "Van de anti-Europa-stem tot en met uitbreiding van de EU. Over het verdrag alleen ging het voor een belangrijk deel niet meer."

Maat zegt de te verwachten de Tweede Kamer en het kabinet verstandig zullen omgaan met het resultaat van het referendum. Minister-president Mark Rutte heeft al gezegd dat het associatieverdrag niet kan worden geratificeerd. Het kabinet studeert nader op de uitslag en de gevolgen daarvan.

Pluimveehouder: verdrag alsnog ratificeren

Pluimveehouder Paul Hanning, bestuurder van de kring Vlees LTO/NOP was vóór het associatieverdrag met Oekraïne, maar nu Nederland met zo'n grote meerderheid heeft tegengestemd, moet die positie wel gebruikt worden om de situatie in Oekraïne te verbeteren. Daarna kan het verdrag wat hem betreft alsnog worden geratificeerd. De pluimveehouder met 150.000 reguliere vleeskuikens in het Twentse Manderveen zegt dat er nu opnieuw gesproken moet worden over de welzijnseisen, de voedselveiligheidseisen en de fytosanitaire eisen waaraan Oekraïne moet voldoen.

Verhofstadt niet verrast

Guy Verhofstadt, leider van de Europese liberalen toont zich niet verrast over de uitkomst van het referendum: "Europa is niet in staat met de grote crisis om te gaan. Dat lukt alleen als we meer samenwerken en Europa hervormen."

Referendum over TTIP in voorbereiding

Een aantal organisaties waaronder Milieudefensie treft voorbereidingen om een referendum aan te vragen over handelsverdragen met de Verenigde Staten (TTIP) en Canada (CETA).

Op dit moment loopt al een internetpetitie van de 4 organisaties (Milieudefensie, The Transnational Institute (TNI), Foodwatch en Meer Democratie om de Tweede kamer op te roepen de verdragen drastisch te herzien. Daarbij wordt aangekondigd dat een referendum wordt aangevraagd, als de Tweede kamer niet ingaat op de wensen van de petitie.

Volgens de 4 organisaties dreigt het TTIP-verdrag er toe te leiden dat grote bedrijven juridische procedures tegen overheden gaan voeren, als democratische besluiten de winst verminderen. "Dit kost de belastingbetaler soms miljarden euro's." De indienders van de petitie zeggen dat Europa Amerikaanse wetgeving tot de hare maakt, door de verdragen.

Laatste reacties

 • farmer135

  Met de geldende regels heeft wel degelijk een ruime meerderheid tegen gestemd, maar ieder kan hier natuurlijk een eigen draai aan geven.

 • fietser

  Persoonlijk denk ik het dat nee kamp meer steun heeft van z'n kiezers dan Maat heeft van z'n LTO leden. Dat slappe LTO gedoe levert de gemiddelde agrarier maar weinig op . Een totale ontwrichting van de markt en productie eisen. Dit referendum heeft dit gelukkig stopt

 • gjh

  Maat door dit slappe gelul wordt het leden aantal nog minder dit is dus weer geen ruggegraat tonen.

 • Bennie Stevelink

  Met de huidige referendumwet kan 30% van de kiezers de volksvertegenwoordiging die door meer dan 70% van de kiezers gekozen is buiten werking stellen. Is dat democratie?

  Als we ooit nog weer een referendum krijgen mag dat op de eerste plaats geen ja/nee referendum zijn. Bij een referendum moet een vraag worden gesteld waarop minimaal drie verschillende antwoorden kan worden gegeven. Dan kan men het referendum niet misbruiken voor het onnadenkend uiten van een positief of negatief sentiment. Het bevordert ook de nuance in de discussie.

  Daarnaast moet de kiezer de mogelijkheid hebben om op het stembiljet aan te geven dat hij geen antwoord wil geven en vindt dat de volksvertegenwoordiging er over moet beslissen. Daarmee wordt recht gedaan aan de grote meerderheid die nu in huis is gebleven en met het huidige referendum monddood is gemaakt.

 • alco1

  Juist Bennie.

 • WGeverink

  Als derig procent zijn stem heeft uitgebracht geeft dat volgens mij een vrij nauwkeurig beeld over de stemrichting van de hele bevolking . Moet je daar dan nog zo moeilijk over doen?

 • Bennie Stevelink

  Fout @Geverink, die dertig procent zijn beslist geen afspiegeling van de bevolking. De nee-stemmers bestaan voor het grootste deel uit PVV, SP en PvdD aanhangers. Ook wel aangeduid als de zwart-rode meute. Deze zwart-rode meute kan met de huidige referendumwet over vrijwel alles een referendum afdwingen. De zwart-rode meute wordt gekenmerkt door nationalisme, egoïsme, afhankelijkheid (alles verwachten van anderen) en ontkenning van eigen of collectieve verantwoordelijkheid. Ze vormen een minderheid maar met de huidige referendumwet kunnen ze met die minderheid het land onbestuurbaar maken. De rest van het volk die de meerderheid vormt moet machteloos toekijken bij hun destructieve activiteiten.

 • WGeverink

  Oh dus voor de statistieken moeten de mensen voor ze stemmen eerst een vragenformulier invullen over oa welke politieke partij ze aanhangen, het merk auto dat ze rijden en hun sexuele geaardheid?

 • alco1

  Geverink. Om het geheel duidelijk te maken.
  Ik ben niet gaan stemmen omdat ik tegen dit soort stemmingen ben. En zo zijn er velen met mij.

 • Marco22

  Dus als de uitslag je niet aanstaat gaan we maar de spelregels maar veranderen.Had dat ook gebeurd als JA gewonnen had? Te zot voor woorden. Bij europese verkiezing is de opkomst nog minder, gaan we dan ook zeggen " ja ho es ff Vande Kamp jij gaat niet int parlement want er is te weinig opkomst" . Die rest had gewoon moeten stemmen. basta. 32% spiegeld dan voor de gehele bevolking. Niet stemmen betekend dat jouw stem verdeeld wordt over de uitslag.
  Erg gevaarlijk is als de regels worden aangpast en niets met de uitslag wordt gedaan. Een volgend keer gaat geen hond meer stemmen. Vertrouwen in politiek is al laag maar is het helemaal verdwenen.

 • Marco22

  @Bennie Stevelink
  Zijn aanhangers van die partijen dan geen inwoners van Nederland? Hebben die minder rechten als die van VVD ea?
  Wat is er mis met gezonde portie nationalisme ? Of behoort U de
  "weg met ons gutmenschen" die nationalisme direkt in het nazikamp plaatst?
  Schromelijk overdrijven kunt U ook " land onbestuurbaar maken" tsss.
  Moeilijk is dat he Democratie. U wilt democratie zolang voor U goede partijen winnen. Maar als dat niet zo is dan kan die democratie zo de prullenbak in.
  En dat is juist hetgeen wat gister en vandaag pijnlijk bloot is komen te liggen. Democratie Ja, alleen als de gevestigde orde dat uitkomt.
  Het Referendum gaat bewijzen dat democratie vooral in europa op sterven ligt.
  <>

 • WGeverink

  In een democratie is het nou eenmaal zo dat de meeste stemmen gelden. Het feit dat 68% van de stemgerechtigen belangrijker zaken aan het hoofd had dan stemmen doet daar niks aan.

 • Bennie Stevelink

  @Marco, waarom hebben wij Tweede Kamer verkiezingen?
  Een groot deel van het volk is niet gaan stemmen omdat ze het onderwerp niet geschikt vinden voor een referendum. Zij vinden dat het parlement hierover moet beslissen. Bij een volgend referendum moet men op het stembiljet kunnen aangeven dat men niet zelf wil beslissen en wil terugverwijzen naar het parlement.
  Bij dit referendum was deze mogelijkheid er niet terwijl het aantal mensen die tegen dit referendum was mogelijk groter was dan de voor en tegen stemmers samen. Deze mensen zijn monddood gemaakt en aangetast in hun democratisch recht.

 • Bennie Stevelink

  @Geverink, bij alle verkiezingen heb je een percentage mensen die niet komt opdagen omdat hun de politiek niet interesseert. Bij dit referendum deed zich echter het bijzondere verschijnsel voor dat een heel groot deel van de politiek bewuste mensen niet zijn gaan stemmen uit protest tegen dit referendum. Een deel vond dit onderwerp niet geschikt voor een referendum. Of ze waren verontwaardigd dat de intitiatiefnemers zelf aangaven dat het hun niet om het handelsverdrag ging maar slecht politieke chaos in Europa wilden veroorzaken. Veel mensen hadden het gevoel dat ze als stemvee werden gebruikt door bepaalde actiegroep. Ook is een deel principieel tegen ieder referendum omdat de Tweede Kamer door ons gekozen is en behoort te beslissen.
  Zelf vind ik een referendum wel aanvaardbaar als het aan bepaalde voorwaarden voldoet zoals ik in mijn eerste reactie aangegeven heb. Het referendum in zijn huidige vorm is voor mij volstrekt onaanvaardbaar.

 • mtseshuis

  Ik vind allebei, Marco en Bennie, wel gelijk hebben, maar vind ook dat een ieder die stemrecht heeft dit gebruiken moet en anders niet mauwen. Het stembiljet aanpassen heeft wel wat, maar komen er dan meer mensen stemmen? Dacht het niet, ik denk nl. dat de meeste mensen het wel duidelijk is: Of we nu stemmen of niet, wat het kabinet wil (handelsverdrag voor 99% overnemen van het huidige) tóch wel doorgaat!
  Daar is menig Nederlander helemaal klaar mee, net als ik.

 • Marco22

  <>

  Daar heb je het al , geen vertrouwen in de politiek.
  Marco, waarom hebben wij Tweede Kamer verkiezingen?
  Waarom hebben we een referendumwet?

 • Grensboerke

  Zolang in de Tweede Kamer en het kabinet populisme regeert, mogen ze van mij nog vaak over veel onderwerpen een referendum houden.
  Komt de echte mening tenminste een keer boven water.
  Nu overal mitsen en maren bij plaatsen is uitermate zwak.
  De mensen die dit onderwerp belangrijk genoeg vonden, hebben duidelijk laten blijken wat ze er van vinden.
  Misschien dat het kabinet, de Tweede Kamer en de ambtenaren er omheen nu eens wakker worden en beginnen te regeren en fatsoenlijke wetten te maken. Zorg eerst een dat je Nederland weer op de rit krijgt voordat we weer een bodemloze put in Oost-Europa aanboren.

 • Bennie Stevelink

  Referendum voorstanders, kijk even op de site van Twensche Courant Tubantia. Daar staat momenteel en artikel over een voorstel van de PVV-Overijsel die ook een referendum op provinciaal niveau wil. Het voorstel hiertoe wordt nog voor het zomerreces ingediend. Verschillende mensen reageerden verheugd, ze willen meteen een referendum over de vraag of megastallen en intensieve veehouderij nog wel gewenst zijn in Overijsel. Het zal een ja/nee referendum worden waarbij wordt ingespeeld op de gevoelens van mensen zonder kennis.Er wordt door anderen wel geëist dat het referendum bindend moet zijn, niet raadgevend wat de regering of provinciebestuur naast zich neer kan leggen.

  De referendum voorstanders vinden een referendum prachtig zolang zijzelf dit kunnen gebruiken tegen anderen. Maar hoe prachtig is het referendum als anderen het tegen jou gaan gebruiken?

 • hylkema.l

  Met de huidige wet is het bijzonder makkelijk om voldoende zogenaamde digitale handtekeningen te krijgen. Wat te denken als geen steil met wakker dier en milieudefensie en nog een paar clubs een referendum organiseren voor verplichte weidegang, kalf bij de koe, verbod op spuiten bij aardappelen, en zo kan ik nog meer voorbeelden noemen. Ik ben van mening dat we een relatief goed werkende democratie hebben, en dat er geen verlet is aan een referendum.

 • gjsteenwijk1

  Het is de vraag of de meeste kiezers bekent waren( op het verkeerde been gezet) met feit ,dat het de initiatiefnemers van het referendum niet zo zeer ging om het associatie verdrag met Ukraine ,maar VEEL MEER om het democratie functioneren van de EU en het Nederlands lidmaatschap Als dit vooraf bekent was gemaakt waren er vermoedelijk veel meer voor stemmers geweest .

 • janbajema

  dit is een land in oorlog . hier moet je niet in mengen. dit komt met de relatie met rusland niet tengoede

 • jordi 1455

  Bennie dan kun je de EU ook zo goed opdoeken, de opkomst was slechts 43% opkomst op Europees niveau en die dicteert het beleid in grote lijnen van alle lidstaten ook al zullen de op komsten in de lidstaten voor nationale verkiezingen 70% zijn.

 • Peltjes

  Ben het helemaal met Bennie eens. Dit referendum raakt kant nog wal. 27 landen hebben het associatie verdrag met de Oekraine al getekend behalve NL. We hebben de tweede kamer verkiezingen, provenciale verkiezingen, gemeente verkiezingen, waterschapverkiezingen en weet ik al niet meer. Bij iedere verkiezingsuitslag stellen de regeringspartijen hun beleid weer bij. Komt er dan ook nog een paar referenda tussen door, word het helemaal een chaos. Trouwens er zijn in dit geval 12 miljoen kiesgerechtigde mensen waarvan 2,3 miljoen tegen stemden. Hoezo democratie?

 • Bennie Stevelink

  Gisteravond was bij Jeroen Paul de advocaat Gerard Spong te gast. Hij vertelde dat in de referendumwet een bepaling is opgenomen waarin staat dat het verboden is om met een valse doelstelling een referendum aan te vragen. Hij verklaarde dat dit referendum dan ook geen raadgevend maar crimineel referendum was.

  Tegelijk is natuurlijk duidelijk dat deze bepaling in de wet een dode letter is. Je kunt vrijwel nooit bewijzen dat de aanvragers valse bedoelingen hebben.

 • Bertus Buizer

  (@Bennie, Gerard Spong weet vaak goed waar hij over praat. Ik vind het prima dat de doelstelling van het referendum juridische getoetst wordt.)

  Wat LTO-voorzitter Albert Jan Maat hier zegt is de omgekeerde wereld. Hij wil kennelijk de meerderheid die niet heeft gestemd belonen. Het initiatief van wat ik noem de 'kwade geenen' Geenstijl en GeenPeil kwam voort uit eigen belang en een dubbele agenda. Niet goed, vind ik. Maar de associatieovereenkomst zoals de biotech minded vlaamse belg Karel de Gucht die heeft uitgewerkt is ook niet goed. Ik val dan met name over artikel 221, dat de weg plaveit voor multinationale gentech corporaties en octrooien op planteneigenschappen. Zie ook: <>

  Dat de heer Maat met de bijna 70% die hij noemde daarover zweeg bij het referendum van 6 april, is voor mij onbegrijpelijk. Wordt het niet eens tijd dat wij cruciaal beleid niet meer overlaten aan die hoge heren en dames, die vaak zelf ook een dubbele agenda hebben? Bij de volgende referenda die al in de maak zijn (wat betreft TTIP en CETA) krijgt de LTO-voorzitter weer een kans om de achterban op te roepen toch vooral te gaan stemmen.

 • A1967

  Ik ben tegen het houden van een referendum, maar dit is op dit moment zo geregeld. Dus ga ik stemmen, net zoals iedereen van 18 jaar en ouder de mogelijkheid had om te gaan stemmen. Lage opkomst of niet, het voldoet aan de regels zoals ze democratisch door onze gekozen vertegenwoordigers vastgelegd zijn. Achteraf blijken de ja stemmers en diegene die spijt hebben dat ze niet de moeite hebben genomen om te gaan stemmen, in ieder geval de grootste zeurkouzen te zijn.

 • gjsteenwijk1

  Beste Bertus ,
  We zijn door initiatief nemers in het OOTJE genomen ,Het ging hun helemaal niet om de inhoud van het verdrag .Ze hebben het instrumentarium referendum ernstig vervuild .Zo snel mogelijk in de prullenbak ermee .

 • Almagro

  Vandaag nog 36 ton mais uit de Oekraîne op de stortput gehad.
  Ik heb niet gestemd omdat de door ons gekozen regering betaald wordt om hierover te beslissen. Zou toch wat moois worden wanneer iedere groep malloten met wat handtekeningen een referendum kan afdwingen over van alles en nog wat.
  "de veehouderij moet afgeschaft worden in Nederland" of "alle Marokkanen moeten naar Marokko"
  Met de juiste laster strategie komt zomaar 30 % opdagen en wordt VOOR gestemd.

 • Peerke1

  Had ik ja moeten stemmen of liever toch nee. Ik zou het niet weten. Ik heb er ook geen verstand van. Ben veel te druk om mijn eigen regels te kennen en na te leven.

 • marco-vdb

  Wat een geneuzel van de verliezers. Kennelijk vonden te weinig mensen het belangrijk om WEL een associatieverdrag aan te gaan met Oekraine. Er zijn een honderden duizenden handtekeningen binnengehaald om dit te organiseren. Daarbij is niet elke Nederlander persoonlijk benaderd om die handtekening te zetten. Alle peilingen door het land gehouden, wezen op een ruime meerderheid tegen het verdrag. Ook veel mensen die tegen zijn, zijn thuisgebleven.

 • marco-vdb

  Zo'n verdrag is toch een soort verloving. Ik snap dat de meeste lezers geen russisch of oekraiens kunnen verstaan, maar in Oekraine menen ze toch echt dat de bruiloft nabij is. Ze zien EU lidmaatschap als kat in het bakkie na gastoptredens van Verhofstadt en Van Baalen die met valse beloften de zaak verder hebben laten escaleren. Verloven en trouwen moet je bewust doen. Daar moet je JA op zeggen. Het kan niet zo zijn dat als je geen NEE zegt, je zomaar plotseling getrouwd bent. Dat kan niet in Brussel of Den Haag worden beslist maar enkel door het volk. Een schande voor de EU dat er niet in alle landen een volksraadpleging is gehouden. Een absolute meerderheid van het volk zou VOOR moeten stemmen om tot ratificatie over te kunnen gaan. Als er in het verleden een dergelijk beleid was gevoerd, was de EU nu een sterke (veel kleinere) verzameling van gelijkgezinde landen, die samen wel toekomst zouden hebben. Een dergelijke degelijke EU zou dan handelsovereenkomsten hebben gesloten met zuid- en oosteuropeesche landen voor aanvullende economische voorspoed.

 • marco-vdb

  @ Bennie is voor een referendum als hij wel de mening van de winnende partij deelt. Het JA kamp heeft niet duidelijk kunnen maken waarom mensen JA zouden moeten stemmen. De aangevoerde argumenten hebben het Nederlandse volk niet kunnen bewegen richting stembus om voor te stemmen. Dus hand in eigen boezem!

 • koster

  wat een gezever. Ik heb tegen gestemd. Dat land wordt op dit moment vernagelt omdat er een aantal mensen zijn die al geld zat hebben, maar over de rug van de bevolking daar gmo's willen telen en schaliegas willen winnen. Met dat doel zijn er ook diverse mensen in de regering neergezet die er niet horen, met dat doel is er nu een oorlog.
  En dan gaan mensen het hebben over handelsbelangen, opkomstpercentages en dat die 70% ja stemmers waren die zich genept voelden en daarom maar thuis bleven. Die 70% wist niet waar het over ging en had wat anders te doen, net als 75% bij bv de waterschapsverkiezingen.
  Afijn, ik heb de moeite genomen om mij er in te verdiepen en ben blij met de nee stem. Ik weet niet of het ook wat uithaalt, maar ik heb in elk geval mijn ongenoegen mogen laten blijken over de situatie daar. Al ben ik wel pissig over het feit dat volgens de niet onafhankelijke media zoals NOS e.d. mijn nee stem blijkt te gaan over een eu-uitbreiding. Ook een slecht idee, maar dat was niet mijn reden om nee te stemmen.

 • gjsteenwijk1

  Beste Koster,
  Prima dat je de moeite heb genomen om je te verdiepen in de situatie in de Oekraine .Maar heb je, je ook verdiept / afgevraagd of motieven van de organisatoren van het referendum wel zuiver zijn ?

 • koster

  en als die niet zuiver zijn, moet ik dan voor stemmen ofzo? Of zijn dan mijn argumenten voor een nee minder waard?
  Als je voor was en bent thuis gebleven, moet je nu niet gaan lopen huilen.
  En het interesseert mij ook niet of dit verdrag goed is voor de landbouw en of er iets van die goedheid op mij afdrupt. Wat mij interesseert is of ik 's avonds in de spiegel kan kijken. Dat land wordt bewust naar de gallemiezen geholpen voor/door het geld. Ik ben blij dat ik tegen kon stemmen en de motieven van Geen Peil zullen mij in dit geval echt een worst wezen

 • A1967

  Koster,u heeft ook
  mijn motivatie prima verwoordt

 • A.B.Vink

  Zullen we, om van dit gezeur af te zijn, gewoon de stemplicht maar weer invoeren? en dan gelijk ook alle regelgeving maar terug zetten naar de jaren 60 van de vorige eeuw?

 • zon

  Als LTO zegt dat beleid niet moet worden gemaakt op basis van de mening van de minderheid kan LTO zich per direct opheffen.
  LTO heeft niet zoveel leden dat ze recht hebben om beleid te maken voor de boeren maar ze willen dat wel.
  Hetzelfde geld voor de FNV,die praten zogenaamd voor alle werkenden maar ze hebben ook maar weinig leden.

  LTO maakt meer kapot dan je lief is.

Laad alle reacties (34)

Of registreer je om te kunnen reageren.