Home

Nieuws 1 reactie

Inspectie: relatief veel AOC-opleidingen zwak

De Agrarische Onderwijs Centra (AOC's) hebben relatief nog veel opleidingen waarvan volgens de onderwijsinspectie de onderwijskwaliteit onvoldoende is. Daarmee presteert het groene mbo slechter dan het gemiddelde in het middelbaar beroepsonderwijs.

Dit staat in het rapport De Staat van het Onderwijs dat de onderwijsinspectie donderdag uitbracht over het schooljaar 2014-2015.

In het groene mbo krijgt 4% van de opleidingen de beoordeling 'zeer zwak', 28% van de opleidingen krijgt de beoordeling 'zwak'. In het gehele mbo is 12% van de opleidingen zwak.

Examinering wel op orde

Bij de beoordeling 'zeer zwak' is het onderwijsproces onvoldoende en verlaten te veel studenten zonder diploma de opleiding. Een opleiding is 'zwak' als alleen het onderwijsproces niet voldoende is. De inspectie pleegt vervolgonderzoek op deze opleidingen.

De AOC's hebben de examinering wel goed op orde. Ook verlaten steeds meer leerlingen de agrarische instellingen met diploma's. In 2013/2014 rondde 83% de opleiding succesvol af.

Iets meer afgestudeerde groene mbo'ers werkloos

De werkloosheid onder afgestudeerde groene mbo'ers is tussen 2010 en 2014 gestegen van een kleine 4% naar bijna 14%. Dit percentage ligt iets hoger dan in andere sectoren.

De financiële situatie van de AOC's, die worden bekostigd door het ministerie van Economische Zaken, houdt de inspectie scherp in de gaten, omdat de instellingen zelf aangeven dat de onderwijskwaliteit in 2016 onder druk komt te staan door bezuinigen.

Eén reactie

  • farmerbn

    Niet alleen de mbo-opleiding is zwak maar ook de hbo-opleiding. Kwamen er vroeger veel leerlingen van havo en vwo (met goed niveau van verschillende talen en exacte vakken), tegenwoordig zijn het mbo leerlingen met laag niveau talenkennis en exacte vakken. De landbouw-ing's zijn minder hoog opgeleid dan vroeger. Dat gaan we later merken.

Of registreer je om te kunnen reageren.