Home

Nieuws 7 reacties

Fosfaatbelasting in water hoger waar minder vee is

Gebieden met minder vee hebben gemiddeld een hogere fosfaatbelasting dan gebieden met een hogere veedichtheid. Er is, zegt onderzoeker en journalist Geesje Rotgers, geen oorzakelijk verband tussen een hoge veebelasting en een hoge fosfaatbelasting.

Rotgers heeft in opdracht van het Mesdagfonds onderzoek gedaan naar de uitstoot van mineralen in oppervlaktewater. Voorzitter Jan Cees Vogelaar bood het onderzoek dinsdag aan de Tweede Kamer aan.

Weinig berekeningen

Vogelaar meldde de Tweede Kamerleden van VVD, PvdA, CDA, SGP en Onafhankelijke Liberalen dat er in Nederland wel veel modelberekeningen worden uitgevoerd, maar weinig berekeningen worden gedaan. En de enige uitstoot waar daadwerkelijk beleid op wordt gevoerd, is die van de landbouw. Dat is goed, zegt Vogelaar, "maar er zijn nog andere knoppen waar we aan kunnen draaien."

Vogelaar noemt de riooloverstorten, de zoute kwel en wilde watervogels als andere bronnen voor stikstof en fosfaat in water.

Normen mede baseren op lokale omstandigheden

De Kamerleden kregen de boodschap mee om het kabinet te vragen bij de normen voor stikstof en fosfaat in water mede te baseren op lokale omstandigheden en achtergrondconcentraties; verder moeten metingen worden gedaan om te zien waar de gemeten fosfaatconcentraties door worden veroorzaakt; en bij de metingen naar fosfaat en stikstof de focus niet alleen bij de landbouw te leggen, maar te kijken naar de 4 belangrijkste bronnen (landbouw, riooloverstorten, watervogels en natuurlijke kwel).

Derogatiebedrijven halen doelen Nitraatrichtlijnen

Opvallend in het onderzoek van het Mesdagfonds is dat meetgegevens laten zien dat derogatiebedrijven die meer stikstof uit dierlijke mest uitrijden, in veruit de meeste gevallen de doelen van de Nitraatrichtlijn voor grondwater halen. Bij bedrijven die niet aan de derogatie meedoen halen minder goede resultaten. Het Mesdagfonds baseert zich daarbij op gegevens van het Landelijk Meetnet effecten Mestbeleid en het Planbureau voor de Leefomgeving.

Het is de vraag of de stikstofwaarden die in grondwater worden gemeten ook daadwerkelijk te maken hebben met de uitstoot van dierlijke mest, aldus het onderzoek. "In de periode van Minas, toen wel een groot effect werd gemeten van het mestbeleid op het milieu, werd relatief fors bespaard op N-kunstmest ten gunste van dierlijke mest. In de afgelopen 10 jaar is dat meer andersom", aldus het onderzoek.

Kamerleden willen opheldering van Van Dam

Een aantal Kamerleden heeft aangegeven komende donderdag al opheldering van staatssecretaris Martijn van Dam te vragen, mogelijk in de vorm van een motie. Donderdag praat de Tweede Kamer over de effecten van de groei van de melkveehouderij.

Fosfaatbelasting in water hoger waar minder vee is

Illustratie links:
Fosfaatbelasting regionaal oppervlaktewater
rood > 0,5 mg P/l
blauw < 0,5 mg P/l
Bron: Deltares, bewerking Mesdagfonds

Illustratie rechts:
Mestproductie (veedichtheid) per regio
rood > 65 kg P/ha
blauw < 65 kg P/ha
Bron: PBL, bewerking Mesdagfonds

Laatste reacties

 • veldzicht

  Wel op merkelijk ,in en rond de grote steden Rotterdam,Den Haag en Amsterdam waar vaak in 10 tallen kilometers in de omtrek geen koe of varken is te bekennen,behoudens kinderboerderijen, dat daar het fosfaat gehalte in het oppervlakte het hoogst is,ik kan het niet anders omschrijven maar voel me zwaar belazerd en zou zeggen LTO doe er wat aan en sla die Marian Thieme met dit onderzoek er mee om de oren,ze heeft nooit anders gedaan als lopen brullen dat die boeren alles vervuilen en verpesten.

 • mtseshuis

  Ik pleit voor een grote stedenmestbeleid, de vervuiler betaalt, laten Amsterdam, Rotterdam en vooral Den Haag met die drieters maar alvast voorwaarden op gaan stellen voor derogatie, welke een hogere uitstoot toestaat...

 • DJ-D

  Weet toevallig dat een riooloverstort van den Haag 1 km uit de kust bij Scheveningen de noordzee uitkomt. (Prachtig visstekje). Maar die kak komt dus terug via het kwelwater.

 • Weerkundige

  zalen in die gebieden wel veel zwanen ganzen en smienten zite n aktieviest mevrouw ( de rooie)

 • melkveehouder .

  De Waterschappen bestaan voor het merendeel uit bestuurders van CDA huize. Dan mag je toch verwachten dat de onderste steen boven gaat komen in dit dossier, nietwaar?

 • vandenbrand

  minder mensen in nederland anders gaan we over het "FOSFAATPLAFOND"" .??

 • melkkoeienboer

  Dus meer mest en minder kunstmest op het land

Laad alle reacties (3)

Of registreer je om te kunnen reageren.