Home

Nieuws

Drenthe vergoedt behandelbedrag faunaschade

Provincie Drenthe betaalt vanaf deze week boeren het geld terug dat het Faunafonds vraagt voor de afhandeling van faunaschade aan landbouwgewassen, veroorzaakt door beschermde diersoorten. Het gaat om een bedrag van €300. Schade veroorzaakt door das, bever, wolf, wilde kat, lynx en otter komt hiervoor in aanmerking.

Het is beleid van het Faunafonds dat bij een aanvraag van boeren voor een schadevergoeding €300 betaald moet worden voor de afhandeling. Dit bedrag staat los van een eventuele vergoeding die wordt uitgekeerd. Een voorwaarde voor een uitkering is wel dat boeren maatregelen getroffen moeten hebben om schade aan hun gewassen te voorkomen.

Boer kan amper preventieve maatregelen nemen

Onder meer op verzoek van LTO Noord heeft het Drentse college van Gedeputeerde Staten besloten om het behandelbedrag aan boeren bij schade die veroorzaakt wordt door deze beschermde diersoorten te vergoeden. Omdat deze dieren beschermd zijn, kunnen boeren bijna geen preventieve maatregelen nemen. Een bijkomend voordeel voor de provincie van het betalen van deze vergoeding aan boeren is dat hierdoor het provinciebestuur een beter beeld krijgt van de beschermde diersoorten en waar deze soorten in Drenthe schade aanrichten.

Of registreer je om te kunnen reageren.