Home

Nieuws 6 reacties

Boeren nodig voor behoud natuur

Het beschermen van het leefgebied van weidevogels als de grutto is een morele verplichting die een rijk land als Nederland op zich moet nemen. Die uitspraken deed David Kleijn bij zijn inauguratie als hoogleraar Plantenecologie en natuurbeheer aan Wageningen University op 7 april.

Vogels die hier al miljoenen jaren verblijven, zullen anders het loodje leggen. En dat komt niet doordat de soort zich niet kan aanpassen. Een te snelle verandering naar een eenvormig landschap is een belangrijkere reden. Steun van natuurgebruikers inclusief boeren is daarbij onontbeerlijk, zegt Kleijn.

Grutto kan veranderingen niet bijbenen

De hoogleraar verwijst naar de kenmerkende Nederlandse weidevogel, de grutto, die zich in vele eeuwen heeft aangepast zoals de omvorming van veengebieden naar bloemrijke weiden en hooilanden. De grutto kon profiteren van het hogere voedselaanbod. De laatste decennia gaan de veranderingen echter zo snel dat de vogel dat niet meer kan bijbenen, volgens Kleijn.

"De conclusie is dat niet de veranderingen zelf, maar het tempo waarop die zich voltrekken funest dreigen te worden voor onze nationale vogel." Een soortgelijk lot bedreigt soorten als de Europese hamster, de inheemse rivierkreeft of de boshommel.

'Akkerrand versterkt ecosysteem niet'

Kleijn is kritisch op stukjes natuur op landbouwgrond, zoals met bloemen ingezaaide akkerranden, die het ecosysteem van landbouwgrond zouden versterken. "Ik denk niet dat dit werkt", becommentarieert Kleijn deze door de overheid financieel gesteunde maatregel.

In Nederland is de natuurlijke dynamiek beperkt. Belangrijker is wellicht de neiging om overal, ook in natuurgebieden, hetzelfde landschap en dezelfde habitats te creëren. "Daardoor krijgen we op alle plaatsen dezelfde soorten en verdwijnen de habitat-specifieke soorten van het toneel. We krijgen dan meer van hetzelfde terwijl rodelijstsoorten uitsterven."

<em>Foto: Ton Kastermans</em>
Foto: Ton Kastermans

Zonder bijen geen gewasopbrengst

Behalve de morele natuurwaarde is ook de economische waarde niet te onderschatten. Kleijn toonde met collega's eerder aan dat er minimaal 785 soorten bijen zijn die gewassen bevruchten, zodat ze vrucht en zaad zetten. De wilde bijen dragen door het bevruchten van bloeiende gewassen voor ruim $3.000 (€2.650) per hectare bij aan het inkomen van boeren en tuinders, zelfs iets meer dan tamme honingbijen. De redenatie daarbij is dat er zonder bevruchting ook geen gewasopbrengst is.

Aanbevelingen voor soortbehoud

Kleijn looft de voornemens bij de net ingevoerde nieuwe regeling agrarisch natuurbeheer. "Maar in het proces van overdracht van natuurbeheer van de nationale overheid naar de provincies, zijn de ambities verwaterd. Het lijkt me onwaarschijnlijk dat dit nieuwe beleid de biodiversiteit op het platteland zal behoeden voor verdere teruggang", aldus Kleijn.

De natuur maakt het niet uit of soorten verdwijnen, mensen wel. Daarom gaat natuurbehoud alleen mensen aan volgens Kleijn. Daarom moeten de uitkomsten van ecologisch onderzoek mede gericht zijn op de diverse gebruikers van natuur: recreanten, boeren en beheerders stelt hij vast. "Want zonder hun steun is geen enkele ecologische oplossing effectief."

Laatste reacties

 • DJ-D

  Geen woord over rovers!?!?!?. Weer een hoogleraar die goed is in suggestief onderzoek. Schandalig! Het is niet ali babba, maar de weidevogel met de 40 rovers.

  Polder hier is nauwelijks veranderd. Neptura 2000 gebied 300 m verderop.... drastisch.

 • piet 5162

  Waarom staan er op braakliggende gemeente gronden geen bloemetjes, En de landbouwgronden worden voor veel geld verhuurd voor mais,zonder bloemen rand,want dat kost geld.
  Dat hebben ze liever dat de boer ophoest.

 • dereus

  Overal hangt een prijskaartje aan , maar dan wordt het ineens heel erg stil.

 • alco1

  De natuur heeft steun van jagers nodig.

 • nhlm5040

  Wat heeft die nou eigenlijk gezegd? Bla bla bla ga eerst maar eens kraaien eksters kauwen en ganzen schieten komt er vanzelf meer kans voor de weidevogels.

 • boerke brabant

  jaren 80 ; volop patrijzen en fazanten, kieviten konijnen/hazen. Volop landbouw, meer bestrijdingsmiddelen en meer bemesting. Geen akkerranden maar ploegen tot in de sloot.

  jaren 2016; geen fazant of patrijs, geen kievit of konijn/haas. Nauwelijks spuiten en bemesten, veel akkerranden , extensief beheer.

  Verschil , nu volop kraaien en vossen. Veel roofvogels. Een kuiken heeft nauwelijks kans.

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.