Home

Nieuws

Aanpassing flexwet, seizoenswerk gemakkelijker

Mensen mensen jaarlijks in dienst nemen voor seizoenswerk wordt makkelijker, want de flexwet wordt aangepast. Dat meldt, althans, de NOS.

De Wet Werk en Zekerheid gaat op de schop en de regels worden versoepeld. De grootste steen des aanstoots, de wachttijd van zes maanden tussen elkaar opvolgende contracten, gaat terug naar drie maanden. Dat komt overeen met de situatie zoals die was voor de invoering van de WWZ. Dat meldt de NOS. Later vandaag zal minister Asscher een toelichting geven in een persconferentie.

Verandering vergemakkelijkt seizoenswerk

De aanpassing maakt het mogelijk jaarlijks mensen voor seizoenswerk in dienst te nemen zonder dat het risico gelopen wordt dat ze een vaste aanstelling moeten krijgen. Vooral sectoren met veel seizoenswerk, zoals de landbouw en de recreatie, hadden bij minister Asscher aangedrongen op deze versoepeling.

Verlaging minimumjeugdloon

Daarnaast zal het minimumjeugdloon stapsgewijs worden verlaagd van 23 naar 21 jaar. Minister Asscher wil dat jongeren eerder een volwaardig loon krijgen. Ook gaat het minimumjeugdloon voor mensen die jonger zijn omhoog.

Algemeen minimumuurloon

Verder komt er een algemeen minimumuurloon. Dat moet onder meer een eind maken aan de verschillen die er zijn per sector. Ook mensen die op stukloonbasis werken moeten, als het aan Asscher ligt, in staat zijn minimaal het minimumuurloon te verdienen met hun werkzaamheden.

De grootste steen des aanstoots, de wachttijd van zes maanden tussen elkaar opvolgende contracten, gaat terug naar drie maanden.

Of registreer je om te kunnen reageren.