Home

Nieuws 4 reacties

Wageningse onderzoekers: glyfosaatophef is politiek, geen wetenschap

Ook al zijn er geen aantoonbare gezondheidsrisico's, toch kan de politiek besluiten het bestrijdingsmiddel glyfosaat uit voorzorg niet langer toe te laten, zegt de Wageningse toxicoloog en hoogleraar Ivonne Rietjens.

In het Wagenings universiteitsblad Resource zegt Rietjens dat er volgens haar geen gezondheidsrisico is door glyfosaat. "Maar ik weet ook dat de gehalten in het oppervlaktewater wel structureel hoger zijn dan toegestaan en kan me dus de roep om risk management wel voorstellen", aldus de hoogleraar.

Rietjens zegt meer vertrouwen te hebben in de beoordeling van glyfosaat door de Europese voedselautoriteit EFSA, dan de beoordeling van het internationaal agentschap voor kankeronderzoek (IARC).

'Wetenschap aan de kant gezet'

Onderzoeker Corné Kempenaar van de Plant Sciences Group van Wageningen Universiteit en Researchcentrum vindt het triest wat er gebeurt door de politieke discussie, "want de wetenschap wordt nu aan de kant gezet door de regering". Hij doelt op wetenschappelijk onderzoek van het Duitse Budesinstitut für Risikobewertung, dat de risico's van het gebruik van glyfosaat grondig heeft onderzocht.

Ook Kempenaar zegt dat er wel milieuproblemen zijn door het gebruik van glyfosaat. "Het klopt dat er overschrijdingen zijn van de drinkwaternorm in Nederland met glyfosaat. Dat geeft milieuproblemen, maar geen volksgezondheidsprobleem. Besef wel dat glyfosaat van alle toegelaten onkruidbestrijdingsmiddelen een van de minst milieuonvriendelijke stoffen is."

Reden voor beroering

Kempenaar ziet als belangrijkste reden voor de beroering in het parlement dat actiegroepen producent Monsanto op de korrel hebben: "Als instanties de veiligheid beoordelen en zeggen dat het veilig is, dan ontstaat er discussie dat die onderzoekers zijn gevoed of betaald door de industrie – lees: Monsanto."

Laatste reacties

 • geen boer

  inderdaad een uiterst zorgelijke ontwikkeling. Een dergelijk fenomeen (wetenschappelijk bewijs dat wordt overruled door irrationele wensgedachten) is uiterst gevaarlijk voor vooruitgang en welvaart. Zou je bijvoorbeeld in de VS nooit zien, zoveel te meer in allerlei cliëntelistische samenlevingen zoals de gehele Arabische wereld.

 • boertinus

  Vond het eerst maar gezeur. Toen ik documentaire gezien had van ZEMBLA van 24 februai over de glysofaat is mijn menig wel veranderd. Normaal gebruik oke. Maar de genetisch gemodificeerde rassen waar veel vuldig glysofaat in gebruikt is. Word en als veevoer gebruikt Levert toch problemen met vruchtbaarheid op...

 • agratax(1)

  Helaas moeten we erkennen, dat de pretentieuse universiteiten in Amerika financieel geveod worden door de Industrie en niet door de overheid. De industrie geeft zijn geld niet om niet, zij zal het nodige terug willen zien in de vorm van patenten en /of positieve onderzoeksresultaten. Wie betaalt, bepaalt, zegt het spreekwoord.

 • sjoerddehoop1

  Discussie over wel of niet kankerverwekkend zijn van Glyfosaat leidt de aandacht af van de andere problemen die Glyfosaat veroorzaakt aan het bodemleven en de bodemvruchtbaarheid.
  Het is heel erg moeilijk om wetenschappelijk een verband aan te tonen tussen Glyfosaat en kanker. De milieu organisaties proberen dat wel maar tot nu toe gaat de producent van Glyfosaat nog steeds vrijuit 'wegens gebrek aan bewijs'.

  .De milieubeweging gokt daarmee op het verkeerde paard.
  De aandacht moet uitgaan naar het belang van biodiversiteit en het effect van veelvuldig glyfosaatgebruik op het bodemleven en de natuurlijke bodemvruchtbaarheid. In het bouwplan in de gangbare landbouw wordt Glyfosaat nog veel te veel gebruikt. Niet alleen als onkruidbestrijder maar ook ( nog) bij granen om het sneller te laten afrijpen en om groenbemesters dood te maken. Gelukkig hier nog niet Roundup-resistente mais; anders zouden wij ook al de eerste voorbeelden zien van resistentie bij onkruiden en verdere teruggang van de bodemvruchtbaarheid.

Of registreer je om te kunnen reageren.