Home

Nieuws 49 reactieslaatste update:22 mrt 2016

Van Dam is bereid tot uitwisseling fosfaat

Staatssecretaris Van Dam is bereid om uitwisseling van fosfaat tussen varkens-, pluimvee- en melkveehouderij bij algemene maatregel van bestuur mogelijk te maken. Dat is zijn antwoord op schriftelijke vragen van de SP.

Staatssecretaris Martijn van Dam (EZ) is bereid om de schotten tussen de veehouderijsectoren - onder voorwaarden - op te trekken. De uitwisseling van fosfaat tussen varkens-, pluimvee- en melkveehouderij zou hij daarmee mogelijk maken. Dat blijkt uit de brief Beantwoording schriftelijke kamervragen over de situatie in de melkveehouderij. Van Dam schrijft: "Ik wacht de uitgewerkte plannen van de regiegroep (Vitale Varkenshouderij; red.) af. Ik ben echter bereid in het wetsvoorstel waarmee het stelsel van fosfaatrechten wordt geïntroduceerd, een voorziening op te nemen die een uitwisseling tussen varkens-, pluimvee- en fosfaatrechten bij algemene maatregel van bestuur mogelijk maakt."

Standpunten Van Dam over ontschotting rechten haaks op die van Dijksma

Van Dam zijn standpunten ten aanzien van de ontschotting van rechten staat haaks op de visie van zijn voorganger Sharon Dijksma. Onder haar bewind was uitwisseling van productierechten onbespreekbaar omdat het te veel negatieve gevolgen zou hebben voor toekomstgerichte varkenshouders. De vrees is dat de varkensrechten veel duurder worden. Kees Romijn (LTO) reageert nu positief: "Binnen LTO zijn we het eens dat het mogelijk moet kunnen zijn de schotten optrekken, mits dit tijdelijk gebeurt. Wij zijn voorstander van een eenmalige uitwisseling om een negatief effect voor de blijvers in de varkenshouderij te voorkomen." Romijn verwacht ook dat veehouders die zowel melkkoeien als varkens houden, gebruik zullen maken van een eventuele regeling. Harm Wiegersma (NMV) zegt eveneens voorstander te zijn.

NOP niet voor uitwisseling productierechten

Erik Hubers (NOP) is daarentegen niet voor uitwisselingsmogelijkheden tussen productierechten. "De pluimveehouders kunnen nooit concurreren met de melkveehouders op de rechtenmarkt. Het is een oplossing voor de melkveehouderij maar de doodsteek voor de pluimveesector." Hennie de Haan (NVP) zegt ook nadrukkelijk geen voorstander te zijn. "Maar als de mogelijkheid er komt dan moet de pluimveesector ook kunnen profiteren."

Ruud Huirne (Rabobank) zegt eveneens op voorhand niet positief te zijn: "Het onderwerp is voor ons bespreekbaar, mits de toekomstgerichte varkenshouders worden ontzien en niet met extra kosten worden opgezadeld."

NVV en LTO Varkenshouderij maakten maandagavond bekend tegen uitwisseling van rechten te zijn.

Boeren gokken met rechten

De handel reageerde direct op de bekendmaking. Volgens Gert Flinkert (Agrifirm Exlan) is het aanbod van varkensrechten minder en de vraag meer. "Varkenshouders die op het punt stonden rechten te verkopen, trekken hun aanbod nu in. Terwijl de vraag van melkveehouders toeneemt. De prijs is nu circa €65, ongeveer €15 verschil met vorige week. Boeren gokken met rechten. Al die onrust doet de handel geen goed. "

Boerderij organiseert een webinar over fosfaatrechten voor melkveehouders op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland en Farmel. Meld u gratis aan.

Laatste reacties

 • ae-ea

  Goede zaak. Fosfaat is fosfaat. Betekend behoud van derrogatie.

 • krulsaart

  Slechte zaak.
  Kan me herinneren dat 20 jaar geleden uitwisseling geen optie was toen varkenshouders graag rundveefosfaat wilden kopen.

 • Wim Toornstra

  Goede zaak zal een boel rust geven op veel bedrijven. Alleen de mega bedrijven en rupsjes nooit genoeg zullen weer tegen zijn.

 • eenvoudige boer

  Wel balen als je net 4000 euro fosfaatrechten hebt betaald voor een koe.

 • a van Gerwen

  Eenvoudige boer, het zou toch alleen maar duurder worden als je niet snel handelde.. Zo zie je maar weer, je kop niet gek laten maken en zaak rustig op je af laten komen. Er is nog tijd genoeg.

 • Achterhoeker

  zou een mooie win-win zaak zijn. Een mooie warme sanering voor de varkenshouderij en voor de rundveehouderij zou dit de pijn van de korting kunnen verzachten.

 • Klaasvaak

  Goede ontwikkeling. Denk dat menig varkenshouder wat beter kan slapen....

 • wimpy

  Niks uitwisselen maar een generieke korting op de melkveehouderij. Als de varkenshouderij over het plafond was gegaan hadden we allang een korting aan onze broek gehad
  Laat de melkveehouderij lekker haar eigen problemen oplossen
  en de varkenshoudrij niet langer voor de voeten lopen met hun mestoverschot

 • mauriceyvonne

  kippenboer.
  goed plan

 • C0C0

  Goede zaak op alleen op deze manier kan er warm worden gesaneerd. De grote bedrijven zullen dit echter niet toejuigen omdat vele maar ong. 60% rechten hebben en de rest voor een scheintje erbij leasen.

 • schooteind1

  Goede zaak. Het zou toch te zot voor woorden zijn dat iemand met een gemengd bedrijf (koeien en varkens), een beperkt deel van zijn varkensfosfaat niet zou mogen omzetten voor zijn melkvee. Zou trouwens ook veel beter zijn voor de varkens/kippen sector als die bedrijven met een kleine neventak verdwijnen. Vooral uit veterinair oogpunt zou dit voor de intensieve sector een hele structuurverbetering zijn.

 • Farmer4life2

  @Wimpy
  Volgens mij produceert nog altijd de varkenshouderij de meeste kilo's fosfaat voor de mest markt.

  Organische stof is enorm belangrijk even als de andere mineralen in rundveemest.

  Varkensmest zit 20kilo organische stof in.
  Rundveemest 33kilo

 • wullus

  Het zijn echt niet alleen de grote bedrijven die leasen. Ik als kleine (1500 stuks)vleesvarkenshouder lease 80 procent van mijn rechten, als deze rechten veel duurder worden kan dit wel eens het einde van mijn bedrijf betekenen. Dus ga niet iedereen over één kam scheren. De situatie is voor iedereen anders en kun je niet simpel zeggen dat het voor de ene groep per definitie beter is als voor een andere groep.
  Gegroet Wulles

 • John*

  koppel aan elke hectare 'bemestings rechten'. en verdeel die onder de boeren. Met een bemestingsrecht kan je zoveel kg fosfaat en stikstof onbewerkt op nederlandse bodem brengen.

  In zuid is nu een verwerkingsplicht van 55% van het overschot. kort alle boeren generiek met dit percentage op de rechten. bij het rundvee op 2 juli 2015 en bij de varkenshouders en pluimveehouders op het huidige aantal varkensrechten. Maak deze daarna verhandelbaar.

  Je hebt er dan echt iets voor terug! een hele hoop regelgeving kan dan overboord en we weten met zijn allen waar we aan toe zijn!

 • John*

  een varkensboer die al zijn mest op eigen grond kwijt kan heeft ook geen overschot en wordt zodoende niet gekort op zijn rechten.

  Op deze manier is de derogatie ook beter houdbaar. als ze de plaatsingsruimte toeneemt of daalt zijn ook alle rechten met zijn allen meer waard of minder waard.

 • kluunboer

  Zeer slechte zaak varkensrechten worden onbetaalbaar voor de
  (jonge) varkenshouders die hun bedrijf verder willen ontwikkelen. Laat de koeienboeren hun eigen fosfaatprobleem maar oplossen zij hebben ook zelf veroorzaakt.

 • WJHDKremer

  Kunnen de varkenshouders massaal gaan melken !

 • Koen Franken

  Alleen er verandert wel niks aan het fosfaatplafond waar men overheen is gegaan , dus denk dat er wat de derogatie dit niks uit gaat maken .

 • gdluggenhorst1

  Waarschijnlijk:
  Voordeel voor melkveehouderij, ze kopen goedkopere P2O5
  Stoppers in de varkens, kunnen meer geld maken van hun P2O5.
  Varkenshouders die door willen, zijn slechter af, P2O5 wordt duurder!

 • groot boerdam

  Zeer slechte zaak!!!

 • Gerard Groot Koerkamp

  Wanneer we nog varkensboeren willen overhouden is uitwisseling een zeer slechte zaak.Ik vindt dat de organisaties duidelijk stelling moeten nemen tegen uitwisseling,als ze tenminste de belangen van de blijvers willen behartigen.Er waren een aantal jaren terug nog 16 miljoen varkens in Nederland nu nog 12 miljoen.We hebben dus al 25 % ingeleverd.Waarom moeten wij altijd het sluitstuk van de giertank zijn.Duidelijk stelling nemen is belangrijk,anders zal de commissie Nijpels hier zeker misbruik van maken en kan ik beter het lidmaatschap opzeggen.

 • 344412

  Goede zaak, mits beperkt in tijd en omvang. 10 of 25% van de rechten per varkenshouder, en alleen in 2017 en 2018 of zo. Haal het eerder geopperde 10% plan maar uit de la.

 • groot boerdam

  Zo zie je maar weer echt een onbetrouwbare (r)overheid!

 • 344412

  Onderlinge verhouding rund/kip/varken hoeft toch niet eeuwig zo te zijn als in 2001?

 • 200113528

  je eet nooit of iets goed is of slecht.

  ik hoop dat het wel uitwisselbaar wordt en dat we p2o5 vrij uitwisselen kunnen tussen takken.dan komt er een extra knop om fosfaat zo efficient mogelijk te benutten en een varkensboer kan zeggen dat hij er niet op voor als de prijs maar hoger wordt is ieder erbij gebaad

 • Peerke1

  Prijs van fosfaat zal kelderen en de grote bedrijven gaan harder groeien. Mega Mega mega, ach ach ach.

 • gebakkenlucht

  De varkensrechten hadden dertien jaar geleden al afgeschaft moeten worden toen er sprake van was. Dan was de mestverweking allang voor mekaar geweest.
  Nu zit men in "lucht" te investeren. Schiet geen boer wat mee op. Makelaars zijn toch weer de lachende derde.
  Dit is toch geen vrije markt. De grond onder het bedrijf moet bepalen hoeveel mest je mag produceren en de rest verwerken.
  Kortom weg met alle soorten van rechten en weg met het fosfaatplafond, dan heb je pas een vrije markt.

 • boer-gerrit

  Een zeer slechte zaak als in tijden dat het wat slechter gaat in de ene sector, de prijs van de rechten door de andere sector omhoog wordt geduwd en daardoor zal de kostprijs in alle sectoren stijgen en werkt het markt verstorend. Je ziet toch allang de prijsverschillen in dierrechten voor de verschillende compartimenten en als rundvee daar nog bij komt dan wordt er weer een deel van nederland benadeeld ten opzichte van het andere compartiment. over een gelijk speel veld gesproken. Waanzin!

 • herijgers-naalden

  Heeft er iemand een idee hoe omgegaan wordt met (rund)vleesvee? Krijgen die ook fosfaatrechten toegekend?

 • 344412

  Compartimenten ook gelijk opheffen natuurlijk, ook voor verwerkings%

 • koeien10

  als je varkensrechten kunt gebruiken voor melkvee dan wordt afzetten van mest nog duurder en wordt de melk voorlopig niet duurder.niet doen dus.

 • grolschzetor

  Juist boer-gerrit! Op na de POV! Dit plan heeft totaal geen toekomstperspectief!!!

 • Oké dan

  Elke kilo fosfaat die
  naar de melkveehouderij gaat verplicht verwerken en exporteren anders geen uitwisseling en max 10%!!!!

 • Oké dan

  <>

  Lees dit ook even voordat iedereen denkt dat het al wet is.

 • el

  Iemand gaat er aan verdienen,ben bang dat het niet de vee/ varkens /kippen houders zijn, er word weer veel kapitaal in lucht geïnvesteerd!

 • Richarddebie

  Het plan wordt ondersteund door RABO en POV. De rabobank die vele varkensbedrijven heeft die onderwater staan. Bedrijven die failliet zijn maar waar geen kopers voor zijn of komen bij de huidige situatie. Ik hoor ze het al denken: "bij die melkveehouders zit nog voldoende geld in de grond, als we dat liquide maken kunnen we de varkenshouderijs saneren en krijgen wij veel van ons uitstaande geld terug."
  De gevolgen voor de melkveehouderij zijn volgens mij zeer groot. De melkprijs zal nog een paar jaar op het niveau van 25 cent blijven hangen en de mestafvoerprijzen zullen naar 25 euro per ton gaan. Pachtprijzen voor grond schuren tegen de 2000 euro per ha en mais wordt keurig thuisgeleverd voor 70 euro per ton.
  Over 5 jaar zal de melkveehouderij in dezelfde situatie zitten als de varkenshouderij vandaag. Als van Dam enigszins verstandig is beschermd hij de melkveehouderij tegen dit domme plan

 • leftturn

  Storm in een glas water. Natuurlijk wil van Dam meewerken INDIEN dit in plan pov zou staan. Nu dus de vraag of het er in komt. Uitruil is aan de varkenssector en aan niemand anders.

 • ae-ea

  Ik lees niks over geiten fosfaat?

 • xw

  @oke dan, goed advies van jou. Maar weet je wat het is? Wat ze niet willen weten, willen ze ook niet lezen.

 • Klaasvaak

  De druk van de mest markt zal afnemen omdat een deel van de fosfaat grondgebonden geplaatst zal worden.

  Kan me dus niet in jou verhaal vinden RichsrdDebie.

  Het moet eerst allemaal nog gebeuren....

 • Jochem Lekkerkerker

  Juist. Al heb je dan fosfaatrechten daarmee heb je nog steeds niet je mest afgezet.

 • exvarkensboer1

  De logica is ver te zoeken in de agrarische sector. Volgens mij hebben we in ons land grond die agrarisch gebruikt wordt. Dat aantal hectares x het aantal kilo`s fosfaat dat daarop aangewend kan worden is volgens mij het fosfaatplafond. Dit was denk al voordat het melkquotum afgeschaft werd bereikt.
  Ga dus uit van de veestapel die er was op het moment van het overboord zetten van dat quotum. De volgende stap is hoeveel fosfaat wordt er op een bedrijf geproduceerd en kan dit op de eigen grond aangewend worden. Als dat niet kan sluiten dat bedrijf. Dit houdt tevens in dat akkerbouwers tuinders etc. zelf ook dieren zullen moeten gaan aanhouden als zij organische mest aan willen wenden.

 • wmeulemanjr1

  Kan het failliete varkensbedrijf toch nog leuk wat opleveren voor de raBo, die dat vast een reuze idee 'vinden' • Professor P

  De rechten zullen in prijs vervijfvoudigen en het zal onrendabel worden voor pluimvee- en varkenssector om door te gaan. De ene sector helpt de andere om zeep. Voor degenen met eigen rechten: Leuk geld voor je pensioen of de studie van je kinderen, maar op de lange termijn geen brood meer op de plank. Voor de jonge landbouwers en leasers: jammer joh, de rundveesector heeft het voor jullie verziekt en succes met de schuldsanering verder. Er kwamen 7 vette koeien uit de Nijl en die vraten de 7 magere op.

 • xw

  Professor P, de melkveesector helpt met de opkoop van varkensfosfaat ook zichzelf om zeep. Want het aantal melkkoeien zal dan niet verminderen, dus melken we over 1 of 2 jaar voor € 0,20/kg melk. Gewoon doorgaan zo, komt er plaats genoeg.

 • nelis

  De heilige koe wordt al jaren de hand boven de kop gehouden.
  De varkenssector is al eens generiek gekort, we mochten toch ook geen rechten uit de rundvee halen.
  Tevens is dit in de varkenshouderij alleen een voordeel voor de stoppers en een groot nadeel voor de blijvers.
  En degene die denken dat dit een oplossing is voor de slechte prijzen, wordt wakker we leven in 2016. We zitten niet meer in een locale markt maar in een wereldmarkt.
  p.s ook de rundvee, welkom in de vrije markt.

 • PIETER123

  Sectoren beleid is uitspeel beleid en daar maakt de overheid nu gebruik van.Oppervlakte water in Brabant is super alleen rond de grote steden is er een probleem.Dus wat Brussel vraagt om verder te mogen groeien in fosfaat productie is schoon water nu is door de sector mensen deze overschreden en deze laatste is dan ook alleen bekend in Brussel met de sticker veehouderij.Dus met andere woorden de sectoren melkvee varkens kippen en mensen worden al uitgespeeld.

 • alco1

  Ach Pieter
  De veehouderij krijgt ook de opwarming der aarde om zijn hals.
  Ze kijken alleen naar de CO2 uitstoot en lachgas en methaan.
  Dat voor voeding juist deze gassen nodig zijn wordt gemakshalve maar even vergeten.
  Kortom. Als er iets duurzaam is, dan is het de veehouderij wel.
  Zelfs worden afvalproducten tot waarde gemaakt.

 • Tonnis

  Zeer goed plan, als dit doorgaat kan ik mooi vroeg stoppen met mijn bedrijf, geen opvolger en 100% voorzien van rechten

Laad alle reacties (45)

Of registreer je om te kunnen reageren.