Home

Nieuws 4 reacties

VVD: Van Dam zweeg over EU-steun

Het verbaast de VVD dat staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) vooraf niets heeft gemeld over de verruiming van de mogelijkheden voor staatssteun, waartoe de raad van landbouwministers besloot op 14 maart.

VVD'er Helma Lodders vreest dat de extra staatssteun het ongelijke speelveld voor Europese ondernemers vergroot. Nederland behoort tot de landen die geen of zo min mogelijk staatssteun geven aan de landbouw.

De raad van landbouwministers besloot om de regeling voor toegestane staatssteun (€15.000 per drie jaar) tijdelijk te verruimen tot €15.000 per jaar. Daarnaast vroegen de landbouwministers aan de Europese Commissie om te bezien of de toegestane steun van €15.000 per drie jaar structureel kan worden verhoogd tot €30.000.

Maatregel niet in brief aan Tweede Kamer

De VVD wil van Van Dam weten waarom hij die voorgenomen maatregel niet in zijn brief van 7 maart heeft voorgelegd aan de Tweede Kamer, terwijl de plannen wel bekend waren. De voorstellen daartoe zijn door Van Dam zelf als EU-voorzitter in samenspraak met de Europese Commissie voorbereid. "Hoe kan het dat zo'n belangrijke beslissing niet prominent in de lijst van vijf categorieën is opgenomen, terwijl dergelijke maatregelen een grote impact hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse veehouderijen en de werking van de interne Europese markt?", vraagt Lodders.

Oneerlijke concurrentie

Volgens de VVD moet goed worden gekeken naar de maatregelen die inmiddels al in verschillende lidstaten zijn genomen en die mogelijk oneerlijke concurrentie in de hand werken. Zij wijst op de ruim €3,6 miljard die Frankrijk zegt te hebben uitgetrokken voor de boeren in de vorm van verlaging van sociale lasten en uitstel van aflossingsverplichtingen en milieu-eisen.

Lodders herinnert de staatssecretaris aan een in september vorig jaar aangenomen motie (van VVD, SGP en D66) waarin de regering wordt opgeroepen zich te verzetten tegen maatregelenpakketten die een nadelig effect hebben op de concurrentiepositie van Nederlandse boeren. De regering moet zorgen dat in Europees verband afspraken worden gemaakt met duidelijke voorwaarden die een gelijk speelveld waarborgen, aldus de aangenomen motie. PvdA, SP en CDA stemden tegen de motie van VVD, SGP en D66.

Lees meer over de landbouwcrisis in het dossier.

Laatste reacties

 • cornelis 22

  Waar maakt men zich druk over , als die staatssteun er toe lijdt dat we in de toekomst geen 100.000,- maar slechts 80.000,- voor de grond gaan betalen vind ik het prima.

 • 344412

  Ja, boeren willen toch op €0 uitkomen....

 • wienbemelmans

  nu weet men precies hoe men over de boeren denkt in Den Haag. nu doet de VVD ineen keer dat ze dat erg vind ,ze wisten
  toch ook dat die steun er was .Waarom toen niks gevraagd
  wat een zooitje.

 • marco-vdb

  waarom stemde CDA tegen? Dat PvdA, SP of PvdD tegen een gelijk speelveld stemmen om de veehouderij in NL zo snel mogelijk de nek om te draaien kan ik begrijpen, maar waarom wil de CDA de concurentiepositie van Nederlandse boeren niet verdedigen?

Of registreer je om te kunnen reageren.