Home

Nieuws

Ploumen: terechte zorg bij veehouderij

Er is terechte en reële zorg bij de veehouderij over nadelige gevolgen van een handelsakkoord (TTIP) tussen de Verenigde Staten en Europa.

Dat zegt minister Lilianne Ploumen (Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking) in antwoord op Kamervragen van Jasper van Dijk (SP). Het kabinet wil voorkomen dat een ongelijk speelveld ontstaat met verschillen in concurrentieverhoudingen door verschillende standaarden, zegt de minister.

TTIP-akkoord

Ploumen relativeert Amerikaans onderzoek, waaruit naar voren komt dat de Europese landbouw miljardeninkomsten misloopt als er een TTIP-akkoord komt. Volgens Ploumen hebben de Amerikaanse onderzoekers een situatie berekend, die in werkelijkheid niet zal voorkomen, namelijk het wegvallen van alle tarieven en het wegnemen van alle Europese standaarden.

Ploumen maakt duidelijk dat de Europese Commissie en de lidstaten herhaaldelijk hebben bevestigd dat de Europese standaarden voor de bescherming van mens, plant, dier en milieu niet ter discussie staan. Nederland zal bij de onderhandelingen goed in de gaten houden welke groepen mogelijk in de knel komen en daar gericht op inzetten bij de onderhandelingen. Dan gaat het onder andere over de instandhouding van bepaalde tarieven voor gevoelige producten.

Een TTIP-akkoord betekent niet dat producten die in de VS zijn toegelaten, ook in de EU automatisch op de markt kunnen komen. De Europese Unie behoudt mogelijkheden om bij voorbeeld gewasbeschermingsmiddelen van de markt te weren. Volgens Ploumen zal het voorkomen dat in de EU producten zijn toegelaten, die in de VS geen toelating krijgen en omgekeerd.

Of registreer je om te kunnen reageren.