Home

Nieuws 34 reacties

Overschrijding fosfaatplafond niet gemeld

Nederland heeft de Europese Commissie niet gemeld dat er problemen zijn met de voorwaarden van de huidige derogatie op de mestnormen. Dat zegt een woordvoerder van de Europese Commissie.

"De Commissie zal de situatie in Nederland blijven monitoren en zal de nodige maatregelen nemen als daar aanleiding voor is", aldus de Commissie. "We kunnen niet speculeren op de vraag of overschrijding van het fosfaatplafond ertoe zal leiden dat de derogatie wordt ingetrokken. De Commissie kan verschillende maatregelen nemen, afhankelijk van de situatie."

Niet boven niveau van 2002

De Nitraatrichtlijn stelt geen grenzen aan de fosfaatproductie in de veehouderij. Wel is bij het verstrekken van derogatie aan Nederland afgesproken dat Nederland ervoor zal zorgen dat de mestproductie zowel als het gaat om stikstof als om fosfaat niet boven het niveau van 2002 zal komen.

Afgesproken is dat dierrechten voor pluimvee en varkens behouden blijven gedurende de derogatie en dat per 2015 een deel van het mestoverschot in de melkveehouderij wordt verwerkt.

Fosfaatplafond sinds vorig jaar overschreden

Het fosfaatplafond wordt sinds vorig jaar overschreden. Staatssecretaris Martijn van Dam van Economische Zaken wil daarom fosfaatrechten invoeren voor de melkveehouderij, waarmee de fosfaatproductie in 2018 weer onder het fosfaatplafond moet komen. Daarmee zal de fosfaatproductie in de tussenliggende jaren boven de afgesproken norm uit komen.

'Weinig kans op mineralenconcentraat als kunstmestvervanger'

"Staatssecretaris Van Dam maakt weinig kans om mest die wordt geëxporteerd buiten het fosfaatplafond te houden. Ook toestemming voor het gebruik van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger lijkt weinig kans van slagen te hebben", zeggen de Nederlandse Melkveehouders Vakbond (NMV) en Dutch Dairymen Board (DDB) na een gesprek met afgevaardigden van het nitraatcomité in Brussel.

'Nieuwe derogatie na 2017 wordt moeilijk'

NMV en DDB zijn bezorgd over de gang van zaken rondom de derogatie. Het Nitraatcomité is slecht op de hoogte van de Nederlandse fosfaatoverschrijding en heeft nog geen enkele officiële bekendmaking van de Nederlandse autoriteiten ontvangen, aldus de belangenorganisaties. "Nu Nederland aantoonbaar niet heeft voldaan aan de overeengekomen afspraken in de huidige derogatie, heeft Nederland een 'juridisch probleem'", kregen DDB en NMV te horen in Brussel. De melkveehouders vrezen dat een nieuwe derogatie voor de periode na 2017 moeilijk wordt.

Laatste reacties

 • Edje2

  de problemen worden ramp voor de melkveehouderij!!!!!

 • Bussemakers

  Mooi. Dan geen derogatie en kunnen de pluimveerechten en varkensrechten er ook gelijk af. Deze sectoren hebben toch geen baat bij derogatie

 • alco1

  Nexit

 • deB.


  Wat een gekkenwerk zeg!! Nu pakken ze ons met fosfaatrechten, en in 2018 slaan ze je kapot met stikstof (derogatie).

  HET IS EEN KEER GENOEG COLLEGA'S of laten we alles naar de knoppen gaan!!

 • John*

  gewoon melken tot je zwart ziet en pas gaan denken aan fosfaatrechten als de volgende derogatie veilig gesteld is.

 • Mts. v.d. Bos-Weidenaar

  Duitsland, Polen en Frankrijk willen nationale steun voor boeren maar in Nederland wil men de boeren alleen maar kwijt, ik denk niet dat de andere landen zo omgaan met de fosfaatrechten als het braafste jongetje van de klas. Kunnen ze weer geld storten aan Brussel, De Nederlandse politiek maakt Nederland kapot door Brussel in alles zijn zin te geven wat de andere landen echt niet doen, wat dacht u van Italië.
  Veeboeren ga eens de straat op zoals de vrouwen en ga voor je rechten in de EU strijden.

 • DJ-D

  Probeer eerst maar eens een plekje te vinden in agrarisch gebied waar het water smeriger is dan in een moeras, eendevijver in het plantsoen of met kadavers gevuld meer in de Oostvaardersplassen. Dan is of het beleid onnatuurlijk te scherp of "de natuur is te vervuilend". Oftewel maken ons te druk om niks!

 • Fredrika

  Wat is dit nu weer???

  Genoeg is genoeg en het kookpunt is nu bijna bereikt. Martijn van Dam en Mark Rutte moeten nu echt voor de boeren op de barricaden, anders doen ze dat straks zelf. En in Brussel horen ze voor de sector te vechten vanuit een zetel, niet alleen voorzitter te mogen zijn.

  Geen derogatie meer? Overheid, verwacht u dan nog volgzame boeren? Weet wat u te doen staat, u wordt hier volgend jaar door de boeren op afgerekend, positief of negatief! Helaas bent alleen u degene die hieraan kan (of kon?) werken

 • Schraar

  We hadden gewoon de quotering moeten behouden, dan hadden we deze hele problematiek nooit gehad.
  Geen fosfaatrechten, geen AMvB grondgebondenheid, geen overschrijding van fosfaatplafond waardoor de derogatie op het spel staat en als klap op de vuurpijl een hogere melkprijs.
  Bedankt LTO, NZO, ministerie EZ en alle eikels van boeren die in al hun kortzichtigheid alleen maar konden denken aan de quotumkosten die hun in de weg zaten om te kunnen groeien. Nu mag je op de blaren zitten.

 • missis

  hoeven wij dan ook niet te melden wanneer we belasting moeten betalen in de toekomst???

 • schepens

  het is puur de schuld van de NZO en LTO die hebben aangegeven aan v Dam dat fosfaatrechten een goed systeem is!!! maar er is door niemand toegezegd dat als je een fosfaatrecht in stelt dat we dan derogatie krijgen!! de enige die dat snappen zijn de DDB en NMV de laatste zijn daarom ook uit de regiegroep gestap! Waarom blijft iedereen achter kees romijn staan wordt wakker collega's en laat je horen. in de nieuwsbrief van de DDB staat het juist omschreven!!!!!

 • Gruun as grês

  @bussemakers, door derogatie word meer plaatsingsruimte gecreëerd... indirect hebben varkens en kippenhouders dus zeker baat bij derogatie!!

 • 344412

  Pluimvee en varkenshouders moeten niet vergeten dat melkveehouders altijd nog 75% van hun mest zelf nodig hebben. Hoeveel is dat bij hun?

 • Broederijbrok

  Alle Nederlandse Pluimveehouders zorgen met elkaar ervoor dat 93 % van de geproduceerde pluimveemest NIET op NEDERLANDSE BODEM Komt.

 • Snel

  Jongens elkaar niet afkatten, we hebben elkaar als agrarisch Nederland nodig anders besluit de politiek voor ons wat ze nu al te veel doen, maar we moeten samen de barricaden op.

 • Trot

  Is het geen tijd voor burgerlijke ongehoorzaamheid zo langzaam aan! het houdt niet, op niet vanzelf

 • Almagro

  Bussemakers 17:36, goed plan. Laten we dat doen, dan kunnen we de koeierechten duur verkopen en verbouwen we de stal voor freiland of kip van morgen. Daar wordt (nu nog) wat verdiend. Maar snel vol kippen want als er weer wordt ingegrepen krijgen wij de rechten waar de rest van de pluimveehouders voor in moet leveren.

 • peter1939

  gewoon nitraat meten overal en laten zien evt via de rechter aan europese hof dat we aan norm voldoen...alle andere onzin kan dan van tafel..scheelt hoop gezeur en kosten...waarom meet LTO en NMV nog niet......ga es aan de gang met z'n allen ipv alleen maar vergaderen....en zeiken in de pers.....

 • AlexOirlo

  Mestprobleem is door pluimveehouders als lang opgelost. Het fosfaatplafond wat onlosmakelijk verbonden zit aan de derogatie heeft die sector niet nodig heren en dames RHF,344412. Wij zorgen dat er uw melkstal draait op groene stroom en dat er in ons eigen achterland Europa/Oosten voldoende voedingsstoffen voorhanden zijn zodat ook daar geproduceerd kan worden.

 • haj146

  Dan zit er nog maar 1 ding op en uit die akelige eu!!! We betalen ons hier scheel aan en het levert alleen gezeur en beperkingen op. Het wordt hoog tijd dat we ook een richting den haag gaan en dit kabinet laten vallen

 • AtzeB

  Actie!!

 • teunisenwilly1

  Wat dom van LTO om dat niet te melden naar Brussel ze zijn zo kortzichtig als wat. Ze moeten nu eindelijk eens gaan beginnen met belangen behartiging en haar maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen. tot nu toe hebben ze niet anders dan de belangen van de gezonde extensieve bedrijven verkwansel Dan denk ik met name aan het verbod van fosfaatkunstmest de 30% naar20% en nu de fosfaatrecht die ze regelrecht in de handen van de vervuilers en de grote groeiers word gespeeld. Bij ons in de Regio zware komklei. Fosfaatfixserend dus veel fosfaat nodig 15 jaar aan sloot en drain onderzoek wijst uit ver onder der norm. Wij als extensieve niet eens gehoord, ik voel mee bestolen!! Nu praat men weer over kunstmestvervanger door bewerkte drijfmest. Dus wij als extensieve, moeten het probleem van de intensieve melk veehouder oplossen,wij willen geen ziekte kiemen van en ander op ons land Waar haal je de moet vandaan? Het beeld in de maatschappij moet worden dat wij als melkveehouders product voortbrengen dat op een natuur-en-milieu verantwoorde wijze tot stand is gekomen.
  Dat beeldwort door LTO met voeten getreden het lijkt wel politiek. Ja zegen en nee bedoelen. Hebben wee daar 50 lidmaatschap voor betaald . Romijn heb niet zoveel branie haal de andere overleggers er bij voor de Latente ruimte fosfaatrechten voor de extensieve melkveehouders zij hebben niet aan dit overschot mee gewerkt.

 • alco1

  Teunis.
  Ik heb het ook al bij een ander artikel gezegd.
  Het LTO kan er niets aan doen.
  Hun financiën komen voor het grootste deel van de staat.
  En wiens brood men eet wiens taal men spreekt.
  Alle "overleg"is één grote schijn vertoning.

 • Koen Franken

  Het is iedereen zijn schuld dat het plafond is overschreden , maar het zijn toch echt de melkveehouders zelf welke dit hebben veroorzaakt , en niemand anders , inderdaad in februari , weer 22% meer melk aangevoerd !!!! .

 • alco1

  Koen.
  Als de overheid zegt jullie moeten onder dat plafond blijven, anders komen er maatregelen.
  Dan begrijp jij tot ook wel dat dat het starsein is om je aandeel daarin groter te krijgen.
  Kortom. De regelgever is de veroorzaker.

 • pepper1

  Het is onvoorstelbaar dat geexporteerde mest niet van het fosfaat plafon wordt afgetrokken
  We worden gewoon opgelicht door deze boeren hatende regering

 • pepper1

  De EU heeft in zijn huidige vorm zijn langste tijd wel gehad

 • leo,s vriend

  Teunisenwilly,lto hoeft niks te melden, dat moet de staat doen.

  En als je even de moeite neemt om de brief van van Dam te lezen, zal je zien dat de definitieve cijfers pas in de loop van dit jaar bekend worden, dus eerder kan niemand iets definitief melden.

 • frl

  Ze zullen met fosfaatbesprekingen wel niet voor niets 2018 genomen hebben,gaat derogatie eraf is het fosfaat(probleem) opgelost.

 • Bennie Stevelink

  @pepper1, de geëxporteerde mest wordt er niet vanaf getrokken omdat het niet om fosfaat als op zichzelf staande stof gaat. Fosfaat is een meeteenheid voor veeintensiteit in Nederland. Men wil geen verdere toename van de veeintensiteit vanwege een heel schala aan problemen wat dat met zich meebrengt.

 • Bennie Stevelink

  De NMV en DDB zijn weggelopen uit het overleg omdat ze het er niet mee eens waren?
  Ze zijn op het laatste moment weggelopen omdat ze geen verantwoordelijkheid durfden te dragen. Net als Wilders dat in het verleden ook gedaan heeft. Vervolgens gaan ze weer op hun veilige plek aan de zijlijn staan waar ze met goedkopen onzin standpunten de gevoelens van hun achterban opporren.

 • alco1

  Waarom @ Bennie kan er niet gesproken worden over de schotten tussen de sectoren? Maar een paar varkensboeren die NOG weer willen uitbreiden zijn tegen. Voor het gros is het een grote oplossing.
  Trouwens. Waar lees je dat van die intensiteit. Dat wordt toch "geregeld"door PAS en er zijn veel b.v. akkerbouw gebieden waar men nog wel grazende koeien wil zien.
  En mijns inzien hebben de NMV en DDB door dat ze "genaaid" worden.
  Het LTO is maar een gesubsidieerde meeprater.
  Logisch toch: " Wiens brood men eet, wiens taal men spreekt."

 • Bennie Stevelink

  @alco, het fosfaatplafond is een voorwaarde voor de HUIDIGE derogatie. De NMV meent dus dat wij de afspraken voor de HUIDIGE derogatie aan de laars kunnen lappen en vervolgens kunnen eisen dat wij wel aan de afspraken willen voldoen als wij de volgende derogatieperiode krijgen. Dat terwijl wij hebben laten zien dat wij voor de HUIDIGE derogatie onbetrouwbaar zijn. Daar komt nog bij dat de onderhandelingen voor de volgende derogatieperiode op dit moment niet op de agenda staat. Geen enkel weldenkend mens gelooft toch dat je daarmee in Brussel kunt aankomen.
  Het standpunt van de NMV is gewoon een smoes om onder de verantwoordelijkheid uit te komen. Net zoals ook Wilders toendertijd een smoes had.

 • alco1

  Bennie. Voor de HUIDIGE derogatie had de overheid en LTO het anders moeten organiseren.
  Een fosfaatplafond neerschrijven met de mededeling dat er anders maatregelen genomen worden, was het startsein voor veel boeren om hun aandeel te vergroten.
  En ze worden ook nog beloond ook en boeren die netjes deden wat LTO deed voorkomen. n.l. dat grond onder je bedrijf het criterium zou worden, die voelen zich bekocht.
  Kortom de overheid verdient een trap onder de kont.
  Ook vroeg ik je nog waar iets te lezen was vee intensiteit, wat volgens mij wel geregeld wordt door de NB wet en de PAS.

Laad alle reacties (30)

Of registreer je om te kunnen reageren.