Home

Nieuws 6 reacties

Mogelijk uitzondering afroming fosfaatrechten

Het ministerie gaat kijken of bij bedrijfsoverdracht een uitzondering kan worden gemaakt voor de afroming van fosfaatrechten.

"Er wordt bezien of dit tot en met de derde graad van bloed- of aanverwantschap kan worden uitgezonderd", laat het ministerie weten nadat NAJK en SGP hun zorgen hierover uitten.

10 procent korting

Bij de invoering van fosfaatrechten in de melkveehouderij worden fosfaatrechten vrij verhandelbaar. Bij iedere overdracht moet 10% van de rechten worden ingeleverd, om hiermee weer onder het nationale fosfaatplafond te komen. Bedrijfsovername van ouder op kind of andere vormen van overdacht binnen de familie zijn hier volgens het huidige voorstel niet bij uitgezonderd.

Risico voor jonge boeren

"De afroming bij overdracht van rechten is een enorm risico voor bedrijfsovername en dus voor jonge boeren! Dit betekent dat bij overdracht van rechten bij een bedrijfsovername of bedrijfswijziging 10% van de rechten verloren gaat", waarschuwt Koen Bolscher van het NAJK. De jonge boeren kondigden al aan dat ze gaan pleiten voor aanpassing. "Dit maakt bedrijfsovername door jonge boeren extra moeilijk. We hebben deze situatie ook gezien bij de invoering van de melkveefosfaatreferentie, waarbij uiteindelijk overdracht tot de derde graad is vrijgesteld. Dit blijkt echter in de praktijk nog te vaak tot grote problemen te leiden. Bij de invoering van het fosfaatrechtensysteem moet dit beter geregeld zijn", aldus Bolscher.

Geen compensatie zonder latente ruimte

Melkveebedrijven die precies grondgebonden zijn, zonder dat er extra fosfaatplaatsingsruimte is op het bedrijf, worden niet gecompenseerd bij de generieke korting die de sector te wachten staat. Dat laat het ministerie desgevraagd weten. De compensatie voor grondgebonden bedrijven wordt alleen gegeven via extra fosfaatrechten voor de latente ruimte van extensieve bedrijven.

De generieke korting geldt voor diercategorieën 100, 101 en 102. Hieronder valt ook jongvee dat als vleesvee wordt gehouden. Het ministerie meldt dat bij de verdere uitwerking van de plannen wordt gekeken hoe hier mee omgegaan wordt.

Lees alles over fosfaatrechten in het dossier.
Doe mee:Enquête fosfaatrechten en inkrimping melkveestapel.

<em>Foto: Henk Riswick</em>
Foto: Henk Riswick

Melkveehouders krijgen per 2017 verhandelbare fosfaatrechten. Staatssecretaris Martijn van Dam maakte dit donderdag 3 maart bekend. Maar wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? Fosfaatspecialisten van onder meer LTO Nederland en Boerderij geven donderdag 24 maart om 11.00 uur gratis, online uitleg terwijl u direct vragen kunt stellen. Aanmelden en meer informatie via: www.boerderij.nl/webinar-fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • M.harmsen

  Dus nu nog even snel allemaal het bedrijf overnemen?

 • Nick1983

  Heeft da nut? Want hoeveel dieren had de opvolger dan op 2 juli 2015? Volgens mij niks. En dus ook niks geen rechten.

 • ZaadjesBV

  de veehouderij heeft weer gratis waarde gekregen, fosfaatrechten.
  bij verkoop 52% belast en 48 % winst.
  gekregen van Nederland BV
  wat klagen!!!!!
  dit heeft niet iedereen warme sanering

  Bewerken

 • ZaadjesBV


  Bewerken

 • Vhouder

  natuurlijk komt er een uitzondering bij bedrijfsoverdracht.

 • deer123

  wat een kutzooi

Laad alle reacties (2)

Of registreer je om te kunnen reageren.