Home

Nieuws 2 reacties

Mineralenconcentraat nog niet erkend als kunstmest

De Europese Commissie heeft haar voorstel gepresenteerd om regels voor meststoffen afkomstig uit afval en dierlijke mest in alle landen gelijk te stellen. LTO Nederland reageert teleurgesteld op de nieuwe kunstmestverordening.

"Het is positief dat er een kapstok is om kunstmest uit andere grondstoffen te gaan gebruiken, maar we kunnen nog niets aan de kapstok hangen omdat mineralenconcentraat nog niet wordt erkend", zegt LTO-beleidsadviseur Wiebren van Stralen.

Regels in alle landen gelijk

De Europese Commissie heeft haar voorstel gepresenteerd om de regels voor meststoffen afkomstig uit afval en dierlijke mest in alle landen gelijk te stellen. "Dit is een grote stap in de richting van duurzame markt voor meststoffen in Europa. Meststoffen kunnen nu makkelijker worden afgezet in andere Europese landen, omdat de eisen veel gelijkwaardiger worden", reageert het ministerie van Economische Zaken.
Momenteel heeft elk Europees land zijn eigen milieukader voor zware metalen en organische microverbindingen, waardoor de handel in elk land weer een nieuwe aanvraag moet doen. Het past ook in de strategie voor circulaire economie, omdat de verordening een beter kader schept voor afvalstromen die als meststof of als grondstof voor meststof op de markt gebracht mogen worden.

Om als vloeibare meststof te mogen aangemerkt moet een stof minimaal 2% stikstof of 1% fosfaat of 2% kali op basis op gewichtsbasis. De mineralenconcentraten die in Nederland worden gemaakt uit dierlijke mest, hebben een stikstof- en kaligehalte van 1%, waardoor ze nog niet aan de norm voldoen. Ook worden voor de erkenning maxima gesteld aan het gehalte zware metalen in meststoffen.

EU-parlementariërs positief, maar niet tevreden

Europarlementariërs Jan Huitema (VVD) en Annie Schreijer-Pierik (CDA) zijn positief, maar nog niet tevreden met het voorstel. De verordening staat namelijk de inzet van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger nog niet toe. Ze gaan in het parlement proberen het voorstel aan te passen. "De verordening moet echt anders", zegt Huitema. De erkenning van mineralenconcentraat als kunstmestvervanger is een onderwerp dat alleen in Nederland speelt, waardoor het lastig is om andere landen achter het voorstel te krijgen, waarschuwt Schreijer. "Van Dam moet dus in de raad van landbouwministers zijn best doen, ik heb hem daar op aangesproken", aldus Huitema.

LTO: maak ruimte voor mineralenconcentraat

Het voorstel van de Europese Commissie wordt nog behandeld door het Europees Parlement en de Europese Raad. LTO Nederland vraagt hen ruimte te maken voor mineralenconcentraat. "Het is positief dat meststoffen uit dierlijke mest erkend worden en niet langer als afvalstof worden gezien", zegt Van Stralen.

Laatste reacties

  • frl

    Ik heb nog ouderwets gescheiden mest, de dunne gier werkt net als kunstmest na een paar dagen zie je het gras al groener worden,en geen dure verwerkingskosten,en milieu belastend transport( 2 keer)

  • Hoogeind

    Beste frl

    U ziet het goed. Mineralenconcentraat is uitgezeefde varkensgier.

Of registreer je om te kunnen reageren.