Home

Nieuws 9 reacties

LEI: grondprijs daalt door fosfaatrechten

Invoering van fosfaatrechten en de mogelijkheid deze te verhandelen zorgt ervoor dat de prijs van landbouwgrond gaat dalen. Dit zegt dr. Ir. Huib Silvis, gronddeskundige bij LEI-Wageningen UR.

Een boer kan zijn geld maar één keer uitgeven, zo redeneert Silvis. Hij sprak donderdag 10 maart op het Agrarisch Vastgoed Congres, georganiseerd door de Real Estate Business School. Het geld gaat volgens de econoom zitten in de meest beperkende productiefactor. Bedrijven die willen groeien, moeten investeren in fosfaatrechten. De vraag naar grond gaat daardoor afnemen, gevolgd door een waardedaling van landbouwgrond, verwacht Silvis.

Rendement op grond

De LEI-econoom ziet ook dat het rendement op grond en de grondprijs niet in evenwicht is. "Die spanning neemt toe. De grondprijs is alleen maar gestegen de laatste jaren, terwijl het rendement op die grond afnam", aldus Silvis. Volgens hem kan het niet anders dat er een correctie komt in de vorm van een lagere grondprijs.

De melkveehouderij wordt begrensd via fosfaatrechten. Lees in dit dossier wat Boerderij over dit onderwerp schreef.

Situatie per bedrijf verschilt flink

Silvis plaats wel een kanttekening. De situatie per bedrijf kan enorm verschillen. De AMvB Grondgebonden groei melkveehouderij kan de vraag naar grond vanuit de landbouw ook in stand houden. Deze maatregel zorgt namelijk voor inperking om zonder grond te groeien.

Of de grondprijs werkelijk gaat dalen, is maar zeer de vraag. Door de historisch lage rente is geld lenen goedkoop. Het aanbod van landbouwgrond is beperkt. Potentiële verkopers houden de grond vast, omdat geld op de bank nagenoeg niets oplevert. Verpachten is interessanter, zeker met de huidige sterke stijgende huurprijzen.

Grondmobiliteit is zeer laag

Het aantal transacties landbouwgrond en verhandeld areaal ligt de laatste twee jaren fors lager vergeleken met de jaren daarvoor. Ten opzichte van het totale areaal landbouwgrond (ruim 1,85 miljoen hectare) krijgt elk jaar zo'n 60.000 ha (3%) een nieuwe eigenaar. Hiervan betreft grofweg twee derde familietransacties, zoals vader op zoon. Blijft over zo'n 20.000 hectare landbouwgrond dat jaarlijks verkocht wordt aan derden. Silvis: "De grondmobiliteit is momenteel echt laag. In het verleden hebben we gezien dat na een periode met stijgende grondprijzen en afnemende mobiliteit de grondprijs gaat dalen." Volgens de econoom zitten we nu in dezelfde situatie.

Wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? In het webinar Fosfaatrechten voor melkveehouders wordt onder meer deze vraag behandeld. Boerderij organiseert het webinar op 24 maart, in samenwerking met LTO Nederland. Meld u gratis aan.

Laatste reacties

 • Barneveldsei

  Daar woning bouw en industrie en aanleg van wegen zeer veel grond nodig heeft, kunnen de grondprijzen niet meer zakken.
  Of we moeten meer voedsel inporteren om alle monden te voeden. Groeten aan alle geleerden van Nederland die een dikke duim hebben.

 • Insp.

  Weer een econoom die de 'emotionele' factor vergeet.

 • nilles

  Zolang rente laag is zakken de prijzen van grond niet zo snel en wat doen verkopers van fosfaat?

 • Peerke1

  En wat te denken van de topper in Flevoland, jawel 120.000 euro per ha. landbouwgrond. Beste Martijn doe eerst je huiswerk.

 • Nee hoor wat denk je van beleggers die zijn zo langzamerhand ook beursmoe.

 • Foxxy

  Feit is,voor de blijvers is of investeren in grond en/of fosfaatrechten een must! Dus de stoppers cashen!
  Vloeit dus geld sowieso uit de sector! Ongezond voorteken!

 • pinkeltje

  Ben benieuwd waar Peerke uit afleidt dat Martijn zijn huiswerk niet gemaakt zou hebben?
  Meneer de econoom heeft alle gelijk van de wereld maar als boeren zouden werken zoals economen redeneren was er in heel Nederland al lang geen boer meer over. Tot op zekere hoogte staan grondprijzen los van het rendement van exploitatie van een landbouwbedrijf. Zeker in Nederland en dat gaat ook nog lang zo blijven. Maar ik dacht dat we dat inmiddels allemaal wel wisten?

 • John*

  als dit uit gaat komen komt er wel een probleem,

  de bank kent zekerheden aan rechten toe wel aan grond. het moet allebei betaalt worden uit dezelfde zak geld. fosfaatrecht per koe 5000 euro, 2,5 koeien per hectare = 12.500 euro. Dit geld is er niet meer om die hectare grond te betalen. Theoretisch betekent dit dat de waarde van de grond wel eens 20 tot 25% zou kunnen gaan dalen.

  Stel bij 40 hectare en 100 koeien. er komt 500.000 aan fosfaatrechten op de balans. Maar de grond waarde neemt met dezelfde waarde af. Dit betekent dat er financieringsruimte ingeleverd wordt. De bank telt wel zekerheden op de grond maar niet op de rechten. Ondanks dat de grond goedkoper wordt is er geen ruimte om grond bij te kopen doordat bedrijf zoveel zekerheden ingeleverd heeft.

 • jaap69

  er is ook nog steeds een amvb, grote groeiers kunnen niet zonder land groeien en iedereen die land kwijt raakt aan wie dan ook moet dat compenseren met nieuw land. de hoeveelheid landbouwgrond wordt ieder jaar minder.

Laad alle reacties (5)

Of registreer je om te kunnen reageren.