Home

Nieuws 4 reacties

Kamer vraagt om stop op glyfosaat

Nederland moet zich volgende week in Brussel tegen de verlenging van de toelating van onkruidbestrijder glyfosaat keren, zeggen oppositiepartij GroenLinks en regeringspartij PvdA in een gezamenlijke motie in de Tweede Kamer.

Staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken) is vooralsnog niet van plan die lijn te volgen: hij houdt zich aan het advies van het College voor de Toelating van Gewasbeschermingsmiddelen en Biociden, dat de onkruidbestrijder wil toelaten.

De Europese toelating van glyfosaat loopt op 30 juni af. De Europese Commissie stelt een verlenging van 15 jaar voor.

Ophef over toelating

Over de toelating van de onkruidbestrijder is opheft ontstaan om verschillende redenen. Vorig jaar heeft een wetenschappelijke commissie de onkruidbestrijder als potentieel kankerverwekkend beoordeeld. Dat is weliswaar door de Europese voedselveiligheidsautoriteit EFSA ontkracht, maar daarop volgde kritiek van wetenschappers die vinden dat de EFSA de feiten onjuist heeft beoordeeld. Daar komt bij dat de Europese Ombudsman vorige week oordeelde dat de Europese Commissie de toelatingsprocedures voor bestrijdingsmiddelen niet goed toepast.

Voorzorgbeginsel

Rik Grashoff (GroenLinks) zegt in een mede door de PvdA ingediende Kamermotie dat Nederland moet uitgaan van het voorzorgbeginsel en dus niet kan instemmen met de toelating van glyfosaat. Ook de Partij voor de Dieren is tegen de toelating van het bestrijdingsmiddel en diende daarover een eigen motie in. Er lijkt een Kamermeerderheid te zijn die tegen de wil van de staatssecretaris ingaat. Van Dam zegt dat hij in dit soort gevallen altijd de lijn van het CTGB volgt. Van Dam ging woensdag niet in op de vraag wat hij doet als de Tweede Kamer de motie aanneemt.

Het voorstel van de Europese Commissie voor de toelating van glyfosaat heeft een zogenoemde gekwalificeerde meerderheid nodig (tenminste 15 lidstaten die gezamenlijk tenminste 65% van de EU-bevolking vertegenwoordigen). Tot nu toe heeft alleen Zweden zich tegen toelating verklaard, aldus bronnen in Brussel.

Laatste reacties

 • wienbemelmans

  de braafste jongetjes staan weer vooraan op hun balkonnetje groeit toch niks.

 • melkveehouder wim

  het wordt tijd dat er in de kamer leden komen die verstand hebben van de landbouw als het zo doorgaat gaat in nederland de landbouw naar de kloten

 • Bertus Buizer

  In plaats van een gedegen onderzoek af te dwingen naar de aanleidingen voor de grote maatschappelijke zorgen om de gezondheid vanwege de mogelijk schadelijke gevolgen van het gebruik van glyfosaat, de meest gebruikte chemische herbicide ter wereld en in de hele geschiedenis (!), kiest de staatssecretaris er zonder nadere onderbouwing voor om zich aan het advies van de CTGB te houden. Recentelijk deed hij dat in een ander verband ook wat betreft EFSA.

  Ik wil de staatssecretaris toch graag in overweging geven om tegenover CTGB en EFSA een wat kritischer houding aan te nemen. Beide waren bijvoorbeeld nalatig bij het onderkennen van de schadelijke werking van neonicotinoïden op bijen en op andere bestuivers. Dat er nu Europees heel terecht (maar helaas ook te laat) een stringenter beleid is wat die laatste groep pesticiden betreft, is níet in de eerste plaats te danken aan CTGB of EFSA, maar eerder aan het werk van deskundige wetenschappers buiten die instituties en de daarop volgende internationale maatschappelijke discussie.

  Als de landbouw niet duurzaam is, schaadt zij ook de kansen voor haar eigen toekomst. Zie ook: <>

 • Hilhorst100

  Alle middelen zijn schadelijk als ze niet volgens voorschrift worden toegepast, het gedonder is begonnen doordat gemeentelijke en sommige particuliere gebruikers hun teveel aangemaakte spuitvloeistof in de riolering weg lieten lopen en onderzoekers tegenwoordig 1 molecuul kunnen aantonen en de boer is weer de schuldige

Of registreer je om te kunnen reageren.