Home

Nieuws 3 reacties

'Fosfaatrechten gaan schaalvergroting onvoldoende tegen'

Oppositiepartijen reageren kritisch op het stelsel van fosfaatrechten voor de melkveehouderij. Partijen vinden dat schaalvergroting onvoldoende wordt geremd. Netwerk Grondig is positief dat grondgebonden bedrijven worden ontzien.

Diana Saaman van Netwerk Grondig, belangenorganisatie voor de grondgebonden melkveehouderij, is tevreden over de uitkomst van de regiegroep. "Je weet dat bij zoveel verschillende standpunten niet al je wensen kunnen worden ingewilligd. Maar de melkveehouderij wordt ontzien bij de generieke korting en daar was het ons om te doen. Ons is toegezegd dat de grondgebonden bedrijven via de compensatieregeling niet gekort zullen worden."

Gezinsbedrijven

Netwerk Grondig vreest dat de gevolgen voor de gezinsbedrijven met een klein beetje fosfaatoverschot op het bedrijf het zwaarst worden getroffen, omdat zij niet gecompenseerd worden bij de generieke korting en in tegenstelling tot de grote grondloze groeiers niet veel hebben bijgedragen aan het fosfaatoverschot.
Netwerk Grondig vindt dat de latente ruimte bij bedrijven zo maximaal mogelijk ingevuld moet worden met fosfaatrechten. Ook als dat betekent dat de generieke korting hoger wordt. "We vinden dat de grondloze groeiers het meest moeten boeten voor de overschrijding van het fosfaatplafond."
Het voorstel van Van Dam om in Brussel te pleiten voor het afschaffen of verruimen van het fosfaatplafond vindt Netwerk Grondig geen goed idee. "Dan zul je met een ander systeem moeten komen om de sector te begrenzen in een klein land als Nederland."

PvdA:  fair stelsel

Sjoera Dikkers (PvdA) noemt het voorstel van Van Dam een fair stelsel. Al is ze wel bezorgd dat de melkveehouders de ruimte, die er is tot 2018, maximaal zullen benutten, waardoor inkrimping van de melkveestapel ook groot zal zijn.
PvdA had liever een stelsel met een fosfaatbank gehad in plaats van verhandelbare fosfaatrechten. "Maar we kunnen leven met deze keuze, mede omdat het voor stoppers bij een fosfaatbank niet mogelijk is om hun bedrijf als melkveebedrijf te verkopen, omdat ze dan geen rechten kunnen verkopen", legt Dikkers uit.

Grondgebonden bedrijven

Dat grondgebonden bedrijven ondanks een compensatie voor de latente ruimte ook gekort worden in hun fosfaatproductie vindt Dikkers zuur. Ze benadrukt dat de hele sector moet boeten voor de sterke groei die is doorgemaakt. Dit hebben melkveehouders volgens Dikkers ook te danken aan hun bestuurders die vol bleven houden dat de sector het fosfaatplafond niet zou overstijgen.

Wanneer de productie weer op het niveau van het fosfaatplafond zit, wordt wel een fosfaatbank ingericht, waarbij de rechten onder voorwaarde verkrijgbaar zijn. "We willen dat weidegang een voorwaarde wordt voor deze rechten", zegt Dikkers.

ChristenUnie is positief dat de grondgebonden bedrijven worden gecompenseerd bij de generieke korting en vindt ook dat er een goede knelgevallenregeling moet komen.</p>
<p><em>Foto: Roel Dijkstra</em>
ChristenUnie is positief dat de grondgebonden bedrijven worden gecompenseerd bij de generieke korting en vindt ook dat er een goede knelgevallenregeling moet komen.

Foto: Roel Dijkstra

ChristenUnie: zure boodschap voor familiebedrijven

De ChristenUnie vindt de krimp van de melkveehouderij een zure boodschap voor de Nederlandse melkveehouders die al sinds juli vorig jaar in onzekerheid zitten. Kamerlid Carla Dik-Faber vindt het vooral een hard gelag voor de vele middelgrote familiebedrijven die niet verantwoordelijk zijn voor het nationale fosfaatoverschot. "Het is jammer dat de coalitie er zo lang over heeft gedaan om met een voorstel te komen. In de tussentijd zijn de grote kapitaalintensieve bedrijven flink gegroeid, waardoor nu deze drastische maatregelen nodig zijn", vindt Dik-Faber.
ChristenUnie is positief dat de grondgebonden bedrijven worden gecompenseerd bij de generieke korting en vindt ook dat er een goede knelgevallenregeling moet komen. Dik-Faber is wel bezorgd dat fosfaatrechten zo duur worden dat alleen kapitaalkrachtige intensieve bedrijven ze kunnen kopen. Ook vraagt ze zich af of de maatregelen voldoende zijn voor de Europese Commissie om de derogatie te behouden.

SP: wet is stimulans voor schaalvergroting

"Melkveehouders die het goed doen en voldoende grond hebben om hun mest kwijt te kunnen zijn de dupe van de nieuwe mestwetgeving." Dat zegt SP-Kamerlid Henk van Gerven in reactie op de plannen van staatssecretaris van Dam. SP vindt het goed voor dier, grond en milieu dat het aantal koeien word verminderd. Van Gerven vreest wel dat door de verhandelbaarheid van de rechten vooral de boeren met geld kunnen groeien. "De wet is daarmee een stimulans voor schaalvergroting", vindt SP.

D66: ingrijpen noodzakelijk

D66 vindt dat Van Dam een stap in de goede richting zet. "Na het loslaten van het melkquotum en de mislukte Wet verantwoorde groei melkveehouderij was dat hard nodig. De gevolgen voor onze melkveehouders waren groot geweest als de regering niet ingreep en we de derogatiebeschikking van de Europese Commissie zouden verliezen", zegt Fatma Koser Kaya. "Het lijkt erop dat grondgebonden melkveehouders minder hoeven in te leveren dan intensieve boeren. Dat is goed nieuws, zo betaalt de vervuiler en lijdt de goede daar niet onder."
D66 wil bij de verdeling van de fosfaatrechten uit de fosfaatbank een duidelijke stimulans voor duurzame, innovatieve en zo milieu-neutraal mogelijke landbouw. "Zo kunnen melkveehouders zich tijdig voorbereiden op die tweede fase van dit stelsel. Rust in de regelgeving is nu geboden na al het gerommel door de regering in de afgelopen jaren."

'Het kabinet is horende doof en ziende blind geweest.'

PvdD: te laat en te laks

"De afgelopen jaren zijn er vele waarschuwingen dat het mestoverschot fors zou toenemen na het loslaten van de melkquota. Het kabinet is horende doof en ziende blind geweest voor die waarschuwingen. Met zijn invulling van de fosfaatrechten grijpt de staatssecretaris veel te laat en veel te laks in." Dat zegt Frank Wassenberg van de Partij voor de Dieren (PvdD). "Het is onbegrijpelijk dat het kabinet deze sector, die heeft laten zien geen enkele afspraak over weidegang of mestproductie na te komen, nog weer jaren de tijd geeft om de mestproductie in kleine stapjes te verminderen. Op deze manier zullen alleen de grote megastallen, met honderden koeien die nooit buiten komen, overblijven", aldus Wassenberg.

Melkveehouders krijgen per 2017 verhandelbare fosfaatrechten. Staatssecretaris Martijn van Dam maakte dit donderdag 3 maart bekend. Maar wat betekent de invoering van fosfaatrechten voor uw bedrijf? Fosfaatspecialisten van onder meer LTO Nederland en Boerderij geven donderdag 24 maart om 11.00 uur gratis, online uitleg terwijl u direct vragen kunt stellen. Aanmelden en meer informatie via: www.boerderij.nl/webinar-fosfaatrechten.

Laatste reacties

 • ZaadjesBV

  de veehouderij heeft weer gratis waarde gekregen, fosfaatrechten.
  bij verkoop 52% belast en 48 % winst.
  gekregen van Nederland BV
  wat klagen!!!!!
  dit heeft niet iedereen warme sanering

 • Can

  Heeft de politiek niets anders te doen dan het pesten van de landbouw
  Het is eigenlijk niet te geloven wat onzin er bedacht wordt .
  Nederland is gewoon een beheerst gebied , vol met onmogelijkheden .
  Jammer , ik vond het altijd een pracht land .
  Nu geeft het Nederlander zijn , een steeds slechter gevoel .
  Gewoon bemoeizucht met wat je maar doet

 • koestal

  De familiebedriven verdwijnen,de megabedrijven groeien door,want die hebben kapitaal !

Of registreer je om te kunnen reageren.