Home

Nieuws 18 reacties

'Fosfaatrecht is betere keuze uit twee kwaden'

Helma Lodders (VVD) was lange tijd fel tegen fosfaatrechten. Ze wilde de melkveehouderij niet begrenzen. Nu stemt ze er toch mee in.

U wilt geen begrenzing van de productie. Nu stemt u er toch mee in?

"Het was een ontzettend moeilijke keuze. Je kan nee blijven zeggen, maar daarmee zou de derogatie in gevaar komen. Zonder derogatie zou de sector nog veel meer moeten inkrimpen dan nu met de fosfaatrechten moet gebeuren. Het is dus een keuze uit twee kwaden. Dan is de keuze voor fosfaatrechten een betere."

Is begrenzing van de sector de beste optie?

"Ik zie de fosfaatrechten als een sluitstuk van het beleid. We gaan inzetten op het schrappen van het fosfaatplafond in Brussel. Hiervoor is een goede onderbouwing nodig in Brussel. Hier zijn de fosfaatrechten nu voor nodig."

Denkt u dat het in Brussel gaat lukken om het fosfaatplafond te schrappen?

"De staatssecretaris heeft een goed verhaal. Ik ga er vanuit dat hij de situatie in de melkveehouderij serieus neemt en zijn uiterste best zal doen om het fosfaatplafond te schrappen. Het fosfaatplafond heeft als doel dat er niet teveel mest wordt geplaatst op de Nederlandse bodem. Dit doen we al, omdat Nederland al een hele strenge mestwet heeft. Bovendien wordt er veel mest verwerkt en buiten de Nederlandse landbouw afgezet. We hebben met mestverwerking, het mineralenconcentraat en het onttrekken van fosfaat uit mest innovatieve oplossingen in de hand."

'Ik kom in Nederland met een initiatief om de nitraatrichtlijn meer op doelen in te gaan vullen in plaats van op middelen.'

Verwacht u dat andere lidstaten een dergelijk verzoek zullen steunen?

"Er zijn al acht lidstaten die een ingebrekestelling tegen zich hebben in verband met de nitraatrichtlijn. Dat zijn onze bondgenoten in dezen. De nitraatrichtlijn is erg verouderd en stuurt op middelen en niet op doelen. Dat moet veranderen. Ik kom in Nederland ook met een initiatief om de nitraatrichtlijn meer op doelen in te gaan vullen in plaats van op middelen."

Wat moet er gebeuren als het fosfaatplafond blijft?

"Dan vinden we dat verwerkte dierlijke mest buiten het fosfaatplafond moet blijven. Daarmee creëren we 47 miljoen kilo fosfaat aan ruimte. De Nederlandse melkveehouderij is zeer efficiënt. Zij vormen het antwoord op de klimaatdoelen die in Parijs zijn gesteld."

Lodders: "We gaan Nederland niet volzetten met koeien."</p>
<p><em>Foto: Hans Prinsen</em>
Lodders: "We gaan Nederland niet volzetten met koeien."

Foto: Hans Prinsen

Moet de fosfaatruimte dan volledig benut worden?

"We moeten het wel in perspectief zetten. We gaan Nederland niet volzetten met koeien. We hebben natuurlijk al wetgeving voor grondgebondenheid en regels voor de ruimtelijke ordening. Wanneer melkveebedrijven willen uitbreiden moeten ze aan al deze eisen voldoen."

Hoewel u het als sluitpost ziet, moet de melkveehouderij nu wel inkrimpen.

"De afroming gebeurt bij transacties van fosfaatrechten. De generieke korting blijft een pijnlijk punt. Het is niet uit te leggen dat een sector die zo efficiënt produceert wordt beperkt, terwijl er wereldwijd een grote vraag naar voedsel is. De vraag naar Nederlandse babymelkpoeder in Azië is gigantisch."

'Boeren reageren rustig, misschien lamgeslagen door de regeldruk.'

Wat vindt u van de reactie van melkveehouders op de plannen?

"Boeren reageren rustig, misschien lamgeslagen door de regeldruk. De sector zoals de zuivelorganisaties, LTO en NAJK hebben zich ook al in een vroeg stadium uitgesproken voor fosfaatrechten. Maar tegelijkertijd ontvang ik nog steeds veel mails van ondernemers die met de voorliggende maatregelen in de knel dreigen te komen. Daar moeten we rekening mee houden."

Staatssecretaris Martijn van Dam biedt de mogelijkheid om de schotten tussen de sectoren, als het gaat om fosfaatruimte, weg te halen. Wat vindt u daarvan?

"We zijn op dit moment tegen het weghalen van de schotten. Ik begrijp uit de Kamerbrief dat de staatssecretaris in de wet een haakje wil maken om het op een later moment mogelijk te maken om de schotten weg te halen. Dat vind ik wel een goed idee, mits het verzoek heel nadrukkelijk komt vanuit de sectoren."

Wanneer is dan het moment om de schotten weg te halen?

"Als de sectoren allemaal zelf voorstander zijn van het weghalen van de schotten, dan moeten we dat doen. Er kunnen bijvoorbeeld in de varkenshouderij wel ontwikkelingen zijn, waardoor zij voorstander worden van het weghalen van de schotten."

De melkveehouderij wordt begrensd via fosfaatrechten. Lees in dit dossier wat Boerderij over dit onderwerp schreef.

Laatste reacties

 • alco1

  Laat zich ook al chanteren met de derogatie.
  Weet zij niet dat derogatie gemakkelijk is te omzeilen met mais aankoop.
  Als de EU dit door heeft kunnen we dus derogatie wel vergeten en blijven we zitten met de nieuwe rechten.
  De landbouw wordt gepiepeld en niemand maakt een vuist.

 • Bennie Stevelink

  @alco, de derogatie wordt helemaal niet omzeilt door maisaankoop. Op de grond waar de mais vanaf gekocht wordt zit immers geen derogatie. LTO had ook liever alleen derogatie gehad op grasland en niet op mais. Wel onder de voorwaarde dat de derogatie op grasland dan veel hoger zou zijn dan nu. Dan zou iedere boer vrij zijn hoeveel mais hij wilde telen.

 • Bennie Stevelink

  Dat de melkveehouderij na het verdwijnen van het melkquotum begrenst moest worden om de derogatie te behouden had Lodders toch ook wel eerder kunnen bedenken. Dan had deze begrenzing tijdig ingevoerd kunnen worden. Juist door toedoen van Lodders zijn er geen tijdige maatregelen genomen. Nu zitten wij met een groot aantal onbesuisde grondloze groeiers die fosfaatrechten claimen. Andere boeren moeten daarvoor inleveren. Een zeer onrechtvaardige situatie waar Lodders samen met ZLTO hoofdverantwoordelijk voor is.

 • Peltjes

  Het is nog erger, LTO en de overheid hebben in het verleden altijd benadrukt dat grond onder het bedrijf een voorwaarde is voor verantwoorde groei. Maar toen het er opaan kwam hebben ze dat laten vallen als een baksteen.

 • leo,s vriend

  Peltjes, leg dat eens uit.

 • Peltjes

  Leo: IK heb grond gekocht in het verleden om na het quotum tijdperk (verantwoord?) te kunnen groeien. Ik had deze grond niet direkt zelf nodig en verhuurde deze aan een akkerbouwer, dus niet opgegeven met de gecombineerde opgave. Kom zover ik het nu zie niet in aanmerking voor compensatie.

 • agratax.1

  Waarom moet er steeds meer melk komen tegen een steeds lagere prijs? We kunnen blijven gokken op een verhoging van de vraag naar zuivel. Die is er alleen heeft deze vraag geen koopkracht en zal dan ook nooit onze melkprijs kunnen verhogen. Wanneer stoppen de boeren eens met het aanleggen van voedselvoorraden t.b.v. de burgers (verzekering) op kosten van de boer. Ik begrijp deze redenatie niet.

 • alco1

  @Bennie. Lees het dan als volgt:
  Mais aankoop zorgt ervoor dat je met je eigen grond onder de derogatie kunt vallen.

 • alco1

  @Peljes. Dat verhaal hoorde ik ook overal. Nu zie ik het meer als anderen zand in de ogen te gooien.

 • alco1

  @Agratax. De boer denkt alleen aan zijn eigen en heeft ook alleen daarop grip.
  Daarnaast is er een roep om ons aandeel in de wereldmarkt te vergroten en dat kan alleen in tijden met slechtere prijzen.

 • Bennie Stevelink

  @alco 17:52, wat is daar mis mee? Het was beter dat er helemaal geen derogatie op mais zat maar gras een hogere derogatie had.

 • Peltjes

  Agratax: Wat waren een jaar geleden de voorspellingen? Misschien is het nu tijd voor een koude saneringsronde?

  Alco: Zie zo als je het wilt zien, ik verspil geen energie meer aan deze zinloze discussie.

 • alco1

  Peltjes. Je beseft toch wel dat ik 100% hetzelfde denk als jij!
  @Bennie. Juist. Het gewas bemesten wat het nodig heeft.
  Niet dat gemanipuleer.

 • meuleman

  Peltjes, helemaal mee eens. Lto heeft altijd grondgebondenheid gepredikt, maar de grootste groeiers van de laatste jaren zijn (oud-) bestuursleden van Lto!!!!

 • alco1

  Ik hoorde van een bestuurder die al het slachtvee, wat naar een plaatselijke slachterij ging, eerst op zijn naam kreeg.

 • DJ-D

  Mevrouw Lodders kunt u zich hier in verdiepen:

  <>

 • leo,s vriend

  Meuleman, ik zie juist bij de NVM leden de grootste nieuwe stallen.
  Het vakbondsbord valt in het niet bij het bord van de aannemer.

 • Farmer4life2

  Iedereen heeft kansen gehad om te groeien. Helaas hebben zoveel ondernemers hier gebruik van gemaakt, waardoor er nu teveel melk is.

  Waardoor de markt inzakt. We moeten leren om naar een vraag markt te gaan met veel toegevoegde waarde. Anders wordt de melkprijs te laag, want tja 5 jaar houdt niemand dit vol.

Laad alle reacties (14)

Of registreer je om te kunnen reageren.