Home

Nieuws

Fosfaatexport in mest stijgt 19%

De export van fosfaat in dierlijke mest is in 2015 met 19% gestegen naar 38,15 miljoen kilo.

Dat blijkt uit cijfers van RVO.nl op basis van vervoerbewijzen dierlijke mest.

De afzet naar Frankrijk steeg met 2,2 miljoen ton, een toename van 35%. Naar België steeg de export met 1,5 miljoen ton fosfaat en naar Duitsland ging 1,8 miljoen ton meer. Frankrijk is daarmee inmiddels goed voor 23% van de totale fosfaatexport. In totaal gingen in 2015 101.423 vrachten mest met in totaal ruim 3 miljoen ton dierlijke mest de grens over. In 2014 waren dat 88.546 vrachten met in totaal 2,56 miljoen ton mest.

Meeste fosfaat naar Duitsland

Duitsland is met 59% nog altijd goed voor het grootste deel van de export van fosfaat, naar België gaat 16%. De afzet naar andere landen dan de 3 genoemde verdrievoudigde weliswaar, maar het belang is met 2% van het totaal nog steeds bescheiden.
De export van fosfaat in rundveemest is in 2015 bijna verdubbeld, van 0,9 naar 1,73 miljoen kilo. Als varkensmest is 6 miljoen kilo fosfaat geëxporteerd, 30% meer dan in 2014. De hoeveelheid pluimveemest en overige mestsoorten is licht gedaald.

Fosfaatexport in mengmest plust 31%

De hoeveelheid fosfaat in mengmest en diversen steeg met 4,5 miljoen kilo, een plus van 31%. Deze mestsoort omvat ook de categorie bewerkte vaste mest. Dat bestaat voor een groot deel uit bewerkte vaste mest zoals dikke fracties van varkens- en rundveemest al dan niet gemengd met pluimveemest. Deze categorie is sinds 2010 het hardst gestegen, van ruim 5 miljoen kilo in 2010 naar bijna 19 miljoen kilo fosfaat in 2015. Daarmee is de categorie mengmest in 2015 goed voor de helft van de export.

Pluimveemest is altijd nog goed voor 24%, in 2010 was dat 57% op een totale mestexport van 25,6 miljoen kilo fosfaat.

Flinke spurt export in laatste kwartaal

De export heeft in het laatste kwartaal van 2015 een flinke spurt gemaakt. Tot en met september 2015 kwam de export uit op 30,3 miljoen kilo fosfaat, dat kwam neer op 13% meer dan in het voorgaande jaar.

Nationaal Mestcongres

Aanstaande dinsdag is het Nationaal Mestcongres. Bent u er ook bij op 8 maart? Informatie en aanmelden: www.nationaalmestcongres.nl

Of registreer je om te kunnen reageren.