Home

Nieuws 10 reacties

Enquête: draagvlak voor afroming fosfaatrechten

Ja, het is goed dat de groei van de melkveehouderij wordt ingeperkt. Dat vindt 61 procent van de 904 melkveehouders die deelnamen aan de enquête over fosfaatrechten op boerderij.nl. Minder te spreken zijn zij over de generieke korting op de rechten, in 2018.

Vindt u het goed dat de groei van de melkveehouderij wordt ingeperkt?

Bijna twee derde van de veehouders vindt dat de groei van de melkveehouderij moet worden ingeperkt.

Fosfaatrechten worden verhandelbaar. Vindt u dat goed?

Driekwart van de veehouders vindt het goed dat de fosfaatrechten verhandelbaar worden. Een overtuigende meerderheid.

Fosfaatrechten zijn niet gekoppeld aan grond. Vindt u dat goed?

Een veel kleinere meerderheid vindt het goed dat de fosfaatrechten niet zijn gekoppeld aan grond. 39 procent had dat liever anders gezien.

Er komt een vorm van compensatie voor extensieve bedrijven zonder mestoverschot. Terecht?

Dit is een onderwerp dat veel discussie oproept. Daarom is de meerderheid van driekwart vóór compensatie opvallend.

Er komt een generieke korting van mogelijk 8 procent. Wat vindt u hiervan?

Generieke korting vindt geen genade in de ogen van een meerderheid. Maar die meerderheid is klein. 31 procent ziet deze korting die in 2018 wordt toegepast, als een onvermijdelijke zure appel. Tel daarbij op de 7 procent die het een goede zaak vindt, plus de grote groep van 16 procent die er geen oordeel over geeft; de conclusie moet zijn dat de sector hier zeer verdeeld over is.

Is afroming bij handel een goede manier om de veestapel te laten krimpen?

Afroming bij handel is veel minder omstreden. Twee derde ziet dit als een goede manier om de veestapel te laten krimpen.

Bent u het eens met de oprichting van een fosfaatbank?

De meningen over een fosfaatbank zijn verdeeld. De staatssecretaris heeft het hierover in zijn 'fosfaatrechtenbrief'. Hoe deze bank gaat werken is overigens nog niet uitgewerkt.

Aan de enquête deden niet alleen 904 melkveehouders mee maar ook ruim 200 andere bezoekers van de website, merendeels varkenshouders, akkerbouwers en pluimveehouders. Hun antwoorden weken niet veel af van die uit de melkveehouderij, maar zijn in dit verslag niet meegenomen.

Boerderij organiseert met LTO op donderdag 24 maart om 10.00 uur een webinar over fosfaatrechten. Een webinar is een online-studiebijeenkomst die u gratis kunt volgen zonder dat u uw huis uit hoeft. U kunt tijdens het webinar vragen stellen aan sprekers.
Meld u aan.

Laatste reacties

 • BO(skabout)ER

  wat is de drijfveer van iemand om te zeggen dat fosfaatrechten goed zijn.

 • Peltjes

  Dat is een boer met veel te veel koeien en veel te weinig grond.

 • kleine boer

  Of een bijna stopper die vind het prachtig zon extraatje....

 • j.verstraten1

  2 mogelijkheden peltjes en boer:
  1. er zijn ook boeren die zeggen : was het melkquotum maar nooit afgeschaft, die zijn waarschijnlijk voor een inperking.
  2. er zijn boeren die denken dat als er geen beperking is wij elkaar in toenemende mate beconcurreren op mest/voer/grond.

 • BO(skabout)ER

  allemaal bange boeren zijn dat Verstraten. Fosfaatrechten geven niks meer dan kosten. En dat plafond had voor 3 jaar geleden al afgeschaft moeten worden, daar had LTO voor moeten zorgen. Ze lopen daar altijd achter de feiten aan. Straks zijn we derogatie ook nog kwijt en blijven we met dit gedonder zitten. (binnen 5 jaar is er geen derogatie meer let maar op)

 • Peltjes

  Verstraten Natuurlijk is grond dan de beperkende factor. Daar moet je het toch van hebben?

 • alco1

  Zodra Brussel door heeft hoe de derogatie voorwaarden heel gemakkelijk zijn te omzeilen is het ook met dat voordeel gebeurd.
  Maar goed. Ze zijn daar wel ontzettend dom.
  Hoelang heeft het wel niet geduurd voordat ze bij melkquotum handel de grondgebondenheid wel konden afschaffen.
  De boeren maakten allemaal schijnconstructies van grond huur en voer aankoop.

 • Schraar

  De reden om voor fosfaatrechten te zijn is omdat we zonder begrenzing zeker de derogatie gaan verliezen.
  En dat gaat voor de meeste melkveehouders meer pijn doen dan fosfaatrechten: extra kosten mestafzet, extra kosten kunstmest aankoop, nog verdere verschraling grond.

 • alco1

  Derogatie gaan we zo wie zo verliezen.
  We moeten eens een vuist gaan maken voor de evenwicht- bemesting.
  Maar nee hoor. We wringen ons in allerlei bochten om aan alle gekheid maar te voldoen.
  We zijn nu al aan het fosfaatrechten verkopen.
  Laten we hopen dat het verstand eens gaat werken.

 • alco1

  Fosfaatrechten werkt voor de één goed uit en voor de ander in een totale debacle.
  Hoe kun je dan nog een enquête houden. Iedereen stemt voor zich zelf.
  Straks komt er nog een enquête of we alle loon ook eerlijk moeten verdelen.
  Maar een vijf procent heeft boven modaal en 95 er onder.
  De uitslag laat zich raden.

Laad alle reacties (6)

Of registreer je om te kunnen reageren.