Home

Nieuws

EU wisselt toch voorstellen uit met Mercosur

De Europese Commissie onderhandelt in april wel degelijk met het Zuid-Amerikaanse handelsblok Mercosur over meer vrijhandel. De Commissie legt een oproep om voor ten minste 10 lidstaten af te zien van nieuwe voorstellen naast zich neer.

De lidstaten zijn bezorgd dat hun landbouw zwaar wordt geraakt door een handelsdeal met onder meer Brazilië en Argentinië.

Een tiental EU-lidstaten waaronder Frankrijk, Polen en Roemenië lieten in 2010 eerder een verklaring circuleren waarin ze oproepen af te zien van nieuwe onderhandelingen. 'De strategische agrarische belangen van de EU' worden volgens hen bedreigd. Volgens persbureau Agra Europe hebben nog eens vijf landen zich in een recente vergadering achter deze lijn geschaard.

'EU moet voorkomen dat ze als enige haar agrarische markt ver opent'

Concreet wil nu een meerderheid van de EU-lidstaten niet onderhandelen met Mercosur, of alleen als wordt uitgegaan van voorstellen die in 2004 op tafel zijn gelegd. Frankrijk zou bepleiten dat vooruitgang alleen kan wanneer ook binnen de WTO verdere stappen worden gezet om markten te openen. De EU moet volgens Frankrijk voorkomen dat ze als enige haar agrarische markt ver opent.

Meer importtarieven verlagen en quota verhogen

Mercosur en ook de Commissie willen echter verder gaan en nog meer importtarieven verlagen en quota vergroten. De Commissie zegt als enige bevoegd te zijn voor het onderhandelen over vrijhandelsverdragen. De lidstaten kunnen een deal alleen afstemmen nadat deze is uitonderhandeld. De zorgen zijn het grootst voor de vleessector, maar Zuid-Amerika is ook een grote graan- en suikerproducent.

Binnen Mercosur is geopperd dat Uruguay de onderhandelingen blijft leiden, als huidige voorzitter. Het land is van de Mercosur-lidstaten het meest liberaal en zowel Argentinië als Brazilië vrezen voor een Venezolaans voorzitterschap na de zomer. Uruguay heeft aangegeven graag voorzitter te willen blijven en dan ook onderhandelingen met China te willen starten.

China is relevant, omdat concurrenten in de landbouwexport (Australië en Nieuw-Zeeland) al verdragen met China hebben gesloten.

Of registreer je om te kunnen reageren.