Home

Nieuws 8 reactieslaatste update:16 feb 2016

'Uitvoering kalvermotie onverstandig'

Gezien vanuit het perspectief van het dier is het niet verstandig kalveren langer bij de koe te houden, zegt welzijnsonderzoeker en lector Hans Hopster. In het Wageningse universiteitsblad Resource legt Hopster uit dat melkveehouders kalf en koe juist scheiden in het belang van de gezondheid.

Vorige week nam de Tweede Kamer een motie van de Partij voor de Dieren aan waarin wordt aangedrongen op een plan van aanpak om koe en kalf langer bij elkaar te houden, omdat dat in het belang is van weerstand en welzijn van koe en kalf.

"Het pasgeboren kalf moet snel voldoende biest van de koe krijgen om immuniteit op te bouwen", doceert Hopster in Resource. "Als je dat overlaat aan kalf en koe, gaat het nog wel eens mis. Door de controle over te nemen van de koe kan de boer dat beter waarborgen. Verder wil je als boer niet dat het kalf ziektekiemen oploopt in de ligboxenstal. Ook om die reden zet de veehouder het pasgeboren kalfje liever een tijdje apart in een schone, droge, warme box. Uit het oogpunt van gezondheid kleven er juist concrete risico's aan het bij elkaar houden van koe en kalf, terwijl de voordelen ervan nog onvoldoende zijn aangetoond."

Koe lijkt op gnoe

Hopster zegt dat koe en kalf wezenlijk verschillen van humane ouders en kinderen. "Tussen zoogdieren bestaan grote verschillen in de mate waarin hun jongen bij de geboorte afhankelijk zijn van moederzorg. De koe lijkt in dit opzicht veel meer op de gnoe, waarbij het kalf extreem zelfredzaam ter wereld komt. Onder natuurlijke omstandigheden verstopt de koe het kalf de eerste 3 dagen in het struikgewas. Ze is er dan niet altijd bij, maar houdt op enige afstand de wacht en zoogt het kalf enkele keren per dag. Daarna groeit het kalf op met leeftijdsgenoten in de kudde. Naarmate koe en kalf langer bij elkaar blijven wordt de band hechter. Dus als we de Kamermotie uitvoeren, kan er juist een welzijnsprobleem ontstaan als we kalf en koe na –zeg- 2 maanden gaan scheiden."

Diergeneesmiddelenfabrikant MSD distantieert zich van de opstelling van de Partij voor de Dieren, die mede gebaseerd zou zijn op MSD-onderzoek. Bij RTV-Oost zegt een woordvoerder van het bedrijf dat nergens in het MSD-onderzoek staat dat kalveren een betere start krijgen als ze bij de koe blijven. "Wel staat er dat 62% van de onderzochte kalveren te weinig of te laat biest gespeend krijgen."

Laatste reacties

 • farmerbn

  Kunnen ze bij de PvdD ook nog niet eens begrijpend lezen.

 • Peltjes

  Ik hoop dat de politici die voor gestemd hebben, nu inzien hoe naief ze zijn, en hoe ze door de pvdd worden gemanipuleerd/gechanteerd, en inzien dat deze partij steeds de dierenwereld probeert te vermenselijken. Hoog tijd voor kiesdrempels.

 • Trot

  gaan we de kinderdag verblijfen nu ook sluiten

 • gjsteenwijk1

  Helemaal met Dhr.Hopster eens .
  Vorige week een kalf van 2 maanden oud gespeend .
  De Koe heeft 2 etmalen (bijna) onafgebroken naar het kalf geloeid, nadat de koe haar stem kwijt was (schor) stopte het loeien.
  Mevr. Thieme: neem hier aub notitie van en dien in de toekomst enkel maar verstandige moties in!

 • Klaasvaak

  Kan boerderij iets kritischer zijn in het koppelen van de foto aan het bericht. Dit is geen gewenst beeld en zeker geen gemiddelde situatie.
  Commentaar op beeldvorming van PvdD, Radar en andere linkse rakkers heeft weinig kracht als zelf niet naar foto's wordt gekeken.
  Jammer!

 • Mtswie

  @klaasvaak. U hebt helemaal gelijk met die foto.
  Kan bovenstaande tekst ook uitgedeeld worden in de 1e en 2de kamer?

 • Anne-Marie van der Linde

  Zo beter @Klaasvaak en Mtswie? Dank voor jullie reactie

 • Klaasvaak

  Prima!!

Laad alle reacties (4)

Of registreer je om te kunnen reageren.